Asylbarn.no

Asylbarn.no er en enkel og brukervennlig nettportal der barna kan følge alle de generelle stegene i sin asylsak. Visma Consulting har vært totalleverandør av Asylbarn.no som ble lansert i februar 2019.

Bakgrunn for prosjektet «Barn i asylkjeden A-Å»

Barn utgjør en stor andel asylsøkere i Norge – om lag én av tre er under 18 år når de søker om beskyttelse. I løpet av 2016 og begynnelsen av 2017 fikk barns situasjon og omsorg i asylprosessen mye oppmerksomhet i offentligheten. Stortinget fattet vedtak om at det skulle bevilges midler til styrking av barnefaglig kompetanse i asylkjeden.

Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk ansvar for prosjektet «Barn i asylkjeden A-Å», i samarbeid med Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets Utlendingsenhet (PU). Målet var å bedre kvalitet for barn i asylprosessen, gjennom å styrke fokus på barns behov i hele utlendingsforvaltningen. Utviklingen av Asylbarn.no er ett av tre delprosjekter i «Barn i asylkjeden A-Å».

 

Utvikling av Asylbarn.no

Bakgrunn

Innsikt viser at barn som kommer til Norge både med og uten foreldrene, opplever asylprosessen som uoversiktlig og uforutsigbar. Det var for lite informasjon tilpasset barn. De lurte ofte på de konkrete tingene, som varighet på asylintervju, pauser, lunsj osv. I tillegg kan barn legge meninger i hendelser som egentlig ikke har noe mening.

Teamet i Visma Consulting bidro til å hente informasjon fra barna selv og fra de som jobber med barn. Vi samlet informasjon og forenklet den, slik at den var lett forståelig for barna.

Resultatet

Resultatet kan du se på Asylbarn.no. Asylbarn.no er en enkel og brukervennlig nettportal der barna kan følge alle de generelle stegene i sin asylsak. Visma Consulting har vært totalleverandør av Asylbarn.no – en helhetlig løsning hvor hele design- og utviklingsprosessen er ivaretatt av våre eksperter.

 

Tilpasset brukeren

Brukerne velger først mellom tilgjengelige språk, deretter velger de om de kommer med eller uten foreldrene sine. Slik kan kommunikasjonen spisses og bidra til å unngå misforståelser. Målet er å nå frem til 12-åringen, og innholdet er tilpasset deretter.

Responsivt design

Mange barn og unge disponerer selv mobiltelefon. Asylbarn.no er utviklet med fokus på mobiltelefon som viktigste plattform, selv om nettsiden selvsagt er responsiv og fungerer like godt på nettbrett og PC.

 

Universell utforming

Asylbarn.no er utviklet i henhold til DiFi sine krav om universell utforming (UU) og det har vært et høyt fokus på UU-krav underveis i utviklingsfasen. I tillegg støtter løsningen høyre-mot-venstre-språk.

Teknologi

Innholdet på nettsiden ligger på Episerver CMS. Dette er en kjent plattform for UDI da den også brukes på udi.no. Her ligger struktur for nettsidene, i tillegg til at tekst, bilder og videoer bestemmes her. UDI forvalter selv teksten på alle språk.

Det er brukt et headless API. Det vil si at det er ingen visning i Episerver, men informasjonen hentes ut gjennom et API. Vi har brukt Azure API Management til kommunikasjon mellom Episerver og Asylbarn.no.

 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.