Azure-løsning for adgangskontroll

Prosjekt for Rennovasjonsetaten: Bedre arbeidsmiljø for et bedre miljø!

GjenbruksID ved gjenbruksstasjonene i Oslo

I Oslo kommune finansieres avfallshåndteringen gjennom det kommunale avfallsgebyret, slik at private husholdninger kan levere avfall til gjenbruksstasjoner gratis. Dette tilbudet gjelder kun de som bor i Oslo. Bedrifter og folk som ikke bor i Oslo kan også bruke stasjonene, men da mot betaling.

Å skille de kundene som har gratis tilgang til gjenbruksstasjonene fra de betalingspliktige kundene, samt stor pågang i mottakskontrollen, har vært både utfordrende og tidkrevende for de ansatte hos Renovasjonsetaten.

De hadde derfor et behov for å finne en løsning som var mer tidseffektiv og enklere å bruke for de ansatte.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png