Våg å tenke nytt

Innovasjon handler om å fornye eller noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. I Visma Consulting våger vi å tenke nytt. 

Innovasjon som differensieringsstrategi

I Visma er innovasjon en viktig del av vår strategi, vår kultur og våre verdier. Vår oppgave er å gi våre kunder en opplevelse av at det er enkelt og lærerikt å jobbe med konsulenter fra Visma. At vi utfordrer de på en relevant og kreativ måte, og leverer svært brukervennlige og effektive løsninger.