Hvem er Visma Consulting?

Visma Consulting er konsulentenheten i Visma. Vi leverer verdiskapende IT-løsninger til offentlig sektor, samt utvalgte bransjer i privat sektor. Herunder tjenester innenfor rådgivning, systemutvikling, integrasjon, prosesser, support, produktutvikling og software.

Visma Consulting AS består av 200 medarbeidere i Norge. Vi er en del av Visma Custom Solutions-divisjonen hvor vi har 2500 medarbeidere fordelt på Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Litauen.

Vår visjon er å være den ledende leverandøren innen anvendt ny teknologi – med bransjens beste fagmiljø.

 By working together we do better

Better Together

Ved å jobbe sammen blir vi bedre.

Med teamarbeid sikrer vi kvalitet i leveranser og arbeidsmiljø. Vi løfter hverandre opp ved å bry oss om hverandres suksess. Folka våre er nøkkelen til den unike kulturen vi har. Ved å praktisere den nordiske organisasjonsmodellen har vi en flat struktur, som muliggjør lav terskel for å be om hjelp, likebehandling og viktigst av alt – engasjerte medarbeidere.

Better Competence

Gjennom deling, læring og tilpasning utvikler vi bedre kompetanse.

Samfunnet vårt er i stadig endring og vi trenger smidighet for å tilpasse oss. Med inspirerende ledere som går frem som eksempler og tar seg tid til å inkludere og undervise, får vi en flat struktur som fremmer selvutvikling. Vi tror aldri at vi er ferdig utdannet. Derfor tilbyr vi opplæring, kurs, sertifiseringer, verktøy og veiledning for at vi og våre kunder skal bli enda bedre.

Better Technology

Visma er teknologi.

Vår kjernevirksomhet er å lage og levere software-løsninger. Å bruke tid på å utforske mulighetene ny teknologi kan i er avgjørende for å kunne levere leveranser med verdi. Derfor bruker vi tid på å leke med teknologi, da har vi det gøy og vi kan utforske nye muligheter.

Better Customer Experience

Vi er på lag med våre kunder.

Vår største prestasjon er når kundene våre lykkes. Det gjør vi ved å levere software og teknologi som virkelig utgjør en forskjell både for dem og deres sluttbrukere. Vi tror på kraften av å lytte, jobbe i team med kundene våre og å se etter den ekstra verdien vi kan tilføre leveransen vår.

Better Society

Vi hjelper mennesker gjennom IT-løsninger som betyr noe.

Sammen med kundene våre digitaliserer vi samfunnet og skaper IT-løsninger for fremtiden. Løsningene vi lager forenkler brukeropplevelser og muliggjør en flyt av informasjon som styrker mennesker i samfunnet. Ved å digitalisere gamle systemer reduserer vi papiravfall, kutter ned på transporttid og på den tiden våre kunders sluttbrukere bruker på informasjonshåndtering og rutinearbeid.

Better Balance

Trivsel og følelsen av tilhørighet gjør oss bedre.

Hva er balanse? Balanse for oss er å ha tid til å spise middag med familien uten at jobben din surrer rundt i bakhodet. Balanse for oss er å ha kolleger som deler de samme verdiene, uavhengig av bakgrunn eller kjønn. Balanse for oss er det som gjør oss sterkere, og det som gjør det så enkelt for alle våre ansatte å komme på jobb hver dag “akkurat som de er”. Ved å praktisere balanse i livet og på jobb kan vi bare bli enda bedre.

Vidar Evensen
Administrerende direktør
Nicolai_ring_400x400.png
Nicolai Svendsen
Salgsdirektør
Line Årnes
HR-direktør
Jonar André Marthinussen.png
Jonas André Marthinussen
Økonomidirektør
Line Hermansen Sulejewski
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Andreas Gjul Dale
Project Management Officer
Morten Brurberg
Chief Operating Officer
Lars Stokke
Forretningsområdesjef Portaler
Ola Skuland Pedersen
Forretningsområdesjef Anvendt ny teknologi

PetterH_ring_400x400.png
Petter Hoxmark

Forretningsområdesjef Java løsninger

Her finner du Visma Consulting

Visma Consulting AS
Karenlyst Allé 57, 0277 Oslo
Postboks 104
0212 Oslo

Info.no.consulting@visma.com

Kontakt oss

 

 

 

Chat - Statement.png