On-demand webinar

Er bruk av offentlige skyplattformer en forutsetning for kontinuerlig innovasjon i offentlig sektor?

Alexander Lystad er Director of Cloud and Engineering i Visma, og etter 10 år i Visma har han sett hvor viktig offentlige skyplattformer har vært for måten Visma har modernisert sine produkter på, og for måten Visma utvikler, leverer og drifter sin programvare på. 

Han har tro på at offentlige skyplattformer kan bidra med mye verdi i offentlig sektor, og i dette webinaret spør han om offentlige skyplattformer er en forutstning for innovasjon i offentlig sektor.

Alex Lystad.png

Få tilgang til webinaret