Even Lysen Sikkerhetsekspert Visma Consulting

Digitalt kurs: Smidig sikkerhet

Dato: 9. september
Tid: 09.00 - 10:00
Pris: 990,-

Hvordan drive smidig utvikling som ivaretar sikkerhet?

Dette digitale kurset gir deg en overordnet introduksjon til hvordan drive smidig utvikling som ivaretar sikkerhet og personvern.

Kurset er beregnet for prosjektledere, teamledere, produkteiere og arkitekter som jobber med utvikling hvor det behandles sensitive- eller persondata som definert i GDPR. Uansett om du jobber med moderne skyteknologi eller mer tradisjonelle driftsmiljøer så er sikkerheten i løsningene ens eget ansvar.

Sikkerhet ikon 1.jpg

Vi går gjennom følgende:

 • Roller, ansvar og eierskap
 • Sikker Utviklingsmetodikk
  • Kompetansebygging
  • DevSecOps og Automatisering
  • Klassifisering
  • Metrikker
  • Trusselmodellering
  • Risikoanalyse
  • Personkonsekvensvurdering
  • Negative enhetstester
  • Sikker koding
  • Sikker pipeline
  • Sikkerhetstesting
 • Forvaltning
  • Monitorering
  • Rapportering
  • Penetrasjonstesting
  • Forbedring
 • Sikkerhetskultur