Digitalt kurs: Introduksjon i maskinlæring

Dato: 13. oktober
Tid: 09:00 – 11:30
Pris: 2900,–

Dette digitale kurset i maskinlæring (ML) gir en grunnleggende innføring i hva ML er og praktisk trening i implementasjon av en ML-applikasjon. ML kan implementeres med mange ulike verktøy, og for introduksjonskurset er det valgt Microsoft Azure ML Studio som gir mulighet for å komme raskt i gang med maskinlæring.

Innhold på introduksjonskurset

  • Introduksjon til maskinlæring – hvordan komme i gang, og hvilke problemer kan det løse?
  • Hvordan tilnærme seg maskinlæringsproblemer?
  • Data science og data engineering
  • Algoritmetyper
  • Teknologier og rammeverk
  • Introduksjon til hvordan bruke Microsoft Azure ML Studio
  • Oppgaveløsning av reelle maskinlæringsproblemer med ML studio på oppgaver og datasett som er forberedt av Visma

Agenda

09.00 - 09.30
Hva er maskinlæring?

09.30 - 10.15
Introduksjon til Azure ML studio

10.15 - 11.30
Oppgaver du kan gjøre i Azure ML studio