Takk for din søknad om bistand til å realisere din idé.

Vi vil i løpet av de nærmeste ukene gjennomgå alle innsendte forslag, og gjøre en prioritering.

Du vil  høre fra oss innen 1. oktober angående videre fremdrift.