Skatteetaten

Et veldig viktig skritt i riktig retning

Skatteetaten blir ofte trukket frem som et kroneksempel når det gjelder digitalisering av løsninger. Det begynte med selvangivelsen på nett, et digitaliseringsprosjekt som strakte seg over flere tiår og som betegnes som en suksesshistorie.

Teknologi har med andre ord hatt stor betydning gjennom mange år både for de ansatte i Skatteetaten og for borgere og næringsliv som leverer selvangivelsen. Det var ikke akkurat få tonn med papir som tidligere ble sendt rundt i landet.

– Du skal ikke lenger tilbake i tid enn en god generasjon før det å levere selvangivelsen ble sett på som et rent mareritt, sier Kjell Sverre Birkeland, prosjektleder for digitale prosjekter i Skatteetaten.

Og det var virkelig et mareritt. Den ene kvelden i året hvor alle papirer måtte finnes frem og alle beløp føres sirlig inn for hånd under de rette postene.

 

Et stort teknologisk løft

I nyere tid har arbeidet med modernisering av grunnlagsdata, MAG-prosjektet, og etableringen av A-ordningen vært blant de største og viktigste digitaliseringsprosjektene i regi av Skatteetaten. Det er ikke gjort over natten å lage en løsning som gjør at næringsdrivende nå kan rapportere inn til ett kontaktpunkt hver måned, i stedet for å måtte rapportere inn til mange ulike etater en gang i året.

– Det er et veldig viktig skritt i riktig retning, sier Birkeland. 

Han forteller at de har gjort et stort teknologisk løft i forbindelse med moderniseringen av grunnlagsdata og etablering av A-ordningen. Mange svært kompetente personer, både interne og eksterne, har jobbet på spreng for å flytte over fra Oracle-baserte løsninger til Java-basert arkitektur, mikrotjenester og felleskomponenter, som igjen er tilpasset skybaserte løsninger.

– Den største utfordringen i store digitaliseringsprosesser er at et stort antall personer får nye arbeidsoppgaver. Det trengs en helt annen kompetanse nå enn tidligere, og det kan være krevende å omstrukturere og endre, sier han.

 

Mange involverte

Birkeland forteller videre at de er helt avhengige av ekstern ekspertise i slike prosjekter. Både når det gjelder kapasitet og spisskompetanse. I arbeidet med moderniseringen var den riktige kompetansen avgjørende for valg av konsulenter.

– Fordelen med å leie inn ekspertise er at vi blir mer endringsdyktige. Vi kan hente inn ekstra kapasitet ved behov og trappe ned og justere underveis i prosjektet. Ulempen er at mye av kompetansen kan forsvinne når du trapper ned, hvis vi ikke har gjort en god nok jobb med kompetansebygging og overføring underveis i prosjektet, sier Birkeland.

Han legger til at det er viktig å ha en tøff styring av prosjektet og en god kvalitetskontroll internt.

 

Viktig å ligge i forkant

På spørsmål om hva som ligger i pipen i årene som kommer, svarer Birkeland at de har mange spennende planer og at de jobber etter en strategi frem mot 2025.

– Skattemessig har vi noen klare tanker knyttet til internasjonalisering. Det faktum at stadig flere flytter inn og ut av Norge stiller helt andre krav til å kunne beregne skatt. Det kan skje store endringer i løpet av et år, ikke minst i næringslivet, sier han.

Han forteller også at de ser en trend i oppretting av selskaper på tvers av landegrenser, noe som er en utfordring når det kommer til det skattemessige.

– Den nye delingsøkonomien er også spennende. Det stiller helt andre krav til oss, og det blir mer og mer viktig å kontrollere næringslivet. Her snakker vi enorme mengder data og tunge analyseverktøy – og ikke minst må det være lovlig med tanke på personvern.

Birkeland er også opptatt av at det blir stilt stadig nye krav til selvbetjeningsportaler. Folk har forventning om svar der og da. Den digitale tålmodigheten er som kjent lav.

– For oss er det viktig å ligge i forkant. Vi har bygget en basis som vi mener vi kan bygge videre på. Mye er gjort, men det er fortsatt mye jobb igjen.

 

Et enormt paradigmeskifte

Det er mange ting å tenke på for norske virksomheter i årene som kommer, og det blir ikke akkurat enklere å skille seg fra mengden og tjene penger.

– Vi opplever et enormt paradigmeskifte. Topp 100 bedrifter i dag er ikke de samme som for bare få år siden. Vi må forholde oss til den nye økonomien med aktører som for eksempel Airbnb, Uber og spillselskaper.

Ringvirkningene av digitaliseringsprosesser kan være store. Det trengs ny kompetanse og mange må gjøre noe helt annet enn tidligere.

– Innenfor det offentlige ser vi nå det samme som vi har sett i banknæringen. Mange prosesser skal ikke lenger utføres manuelt. Vi må bruke andre kilder for å sette sammen informasjon fra mange ulike kilder.

Han forteller også at det stadig åpner eg nye muligheter for direkte kriminell virksomhet, og at det derfor er viktig å jobbe for å legge til rette for folk som vil være redelige.

– Noe som heldigvis gjelder de aller fleste av oss, avslutter Kjell Sverre Birkeland i Skatteetaten.