UX-designer i Visma Consulting

Som UX-designer i Visma Consulting er du med på å designe gode brukeropplevelser for noen av landets største offentlige aktører. Du kan være med å utvikle løsninger for saksbehandlere som står i vanskelige saker om tvang etter omsorgstjenesteloven, eller for bønder som må søke om tilskudd til avløsning ved sykdom. Du kan være designer i et smidig utviklingsteam for nye og eksisterende løsninger, eller gå inn som rådgiver for større utviklingsprosjekter. Vårt arbeid er helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Dette vil du jobbe med:

  • Lede innsiktsarbeid og kartlegge brukerbehov
  • Fasilitere workshops
  • Skissere brukerreiser, konsepter og prototyper
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere brukertester
  • Samarbeide tett med utviklerne gjennom designprosessen
  • Være en ambassadør for universell utforming

Fagmiljøet vårt

Vårt fagmiljø innen UX har i dag spisskompetanse innen innsiktsarbeid, konseptutvikling, interaksjonsdesign og brukerinvolvering. Hos oss er vi problemløsere med brukerens behov i fokus, samtidig som vi fungerer som sparringspartnere for kollegaer på tvers av prosjekter. Vi leder designprosesser i prosjektene våre med ulike designmetodikker, og tar initiativ til å tenke utenfor boksen.

Som UX-designer i vårt fagmiljø vil du være en del av en gjeng som mer enn gjerne hjelper hverandre med små og store utfordringer. Vi møtes jevnlig for å diskutere fag og for å få tilbakemeldinger på det vi jobber med. Vi setter også pris på sosiale sammenkomster og møtes rett som det er til en god middag eller en spennende aktivitet.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter engasjerte UX-designere og tjenestedesignere med noen års erfaring. Du står stødig i designprosesser og har god erfaring med å fasilitere workshops. Du synes det er spennende å sette deg inn i komplekse problemstillinger, og er ikke redd for å dele tanker og refleksjoner på veien frem til løsningen. Ellers er det viktig med godt humør og at du er motivert for å dele av din kunnskap ute i prosjekt og med resten av UX-teamet.

Du må kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Søk på stillingen som UX-designer

UX-designer_halvside bilde 2.png

Hvordan er det å jobbe som UX-designer i Visma Consulting?

Jasmin Stensrud.png

Møt Jasmin Stensrud

– Jeg elsker at jeg hver dag får være med på å forenkle og forbedre hverdagen og livet til andre! Det å kunne jobbe med ulike utfordringer i prosjekt og klare å løse disse sammen som et team, da trives jeg aller best! Visma Consulting har også et fantastisk miljø og UX-teamet er en sammensveiset gjeng som sammen får til mye bra.

Jørgen Vik.png

Møt Jørgen Vik

– Det første som kommer på tankene må være hvordan UX-teamet jobber sammen. Det er en veldig god følelse at selv om man skulle være eneste UX-designeren på et prosjekt, så føler man seg aldri alene! Det kombinert med at man kan i veldig stor grad styre sin egen karriere gjør at Visma Consulting er en arbeidsplass uten like.