Vil du jobbe som UX-designer hos oss?

I Visma Consulting jobber vi med flere av de største offentlige aktørene i Norge, hvor vi bidrar til forbedring og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Dermed er vi med på å bidra til at flere mennesker får et bedre møte med det offentlige - enten det gjelder saksbehandlere som står i vanskelige saker om tvang etter barnevern-, helse- og omsorgstjenesteloven, eller bønder som må søke om tilskudd til avløsning ved blant annet sykdom og fødsel. Våre prosjekter hos Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Landbruksdirektoratet og NAV er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Det finnes med andre ord et bredt spekter med muligheter innenfor UX i Visma Consulting. Man kan blant annet være med å forbedre brukervennligheten til noen av Norges mest besøkte nettsider, gå inn som rådgivende designer for større utviklingsprosjekter, eller være designer i et smidig utviklingsteam for nye og eksisterende produkter. Typiske arbeidsoppgaver vil være å lede innsiktsarbeid, holde workshops, prototype løsninger, brukerteste og kartlegge brukerbehov. Fellesnevneren vil uansett være å designe god og intuitiv arbeidsstøtte som forbedrer hverdagen til brukerne av samfunnskritiske tjenester

Hos oss er det også store muligheter til å spesialisere seg i en retning - enten om man er interessert i brukerinvolvering, konseptutvikling og innsiktsarbeid, eller om man ønsker å lære mer frontend, html og CSS. Vi har definitivt spekteret av prosjekter hvor du kan dyrke dine faglige interesser.

Vårt fagmiljø innen UX har i dag spisskompetanse innen interaksjonsdesign, konseptutvikling og brukerinvolvering, og vi ser etter en person som vil være med å videreutvikle teamet ytterligere. Hos oss er vi problemløsere med brukerens behov i fokus, samtidig som vi fungerer som sparringspartnere for kollegaer på tvers av prosjekter. Vi leder designprosesser i prosjektene våre med ulike designmetodikker, og tar initiativ til å tenke utenfor boksen.

Hvem ser vi etter?
Du bør ha noen års erfaring med interaksjonsdesign, brukertesting, informasjonsstruktur og/eller konseptutvikling. Du har også kjennskap til prototypingsverktøy som Figma, Sketch og/eller Adobe XP. Erfaring med universell utforming er en fordel.

Du må også kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!


Søk på stillingen som UX-designer

UX-designer_halvside bilde 2.png

Hvordan er det å jobbe som UX-designer i Visma Consulting?

Jasmin Stensrud.png

Møt Jasmin Stensrud

– Jeg elsker at jeg hver dag får være med på å forenkle og forbedre hverdagen og livet til andre! Det å kunne jobbe med ulike utfordringer i prosjekt og klare å løse disse sammen som et team, da trives jeg aller best! Visma Consulting har også et fantastisk miljø og UX-teamet er en sammensveiset gjeng som sammen får til mye bra.

Jørgen Vik.png

Møt Jørgen Vik

– Det første som kommer på tankene må være hvordan UX-teamet jobber sammen. Det er en veldig god følelse at selv om man skulle være eneste UX-designeren på et prosjekt, så føler man seg aldri alene! Det kombinert med at man kan i veldig stor grad styre sin egen karriere gjør at Visma Consulting er en arbeidsplass uten like.