Tester_halvside bilde 2.png

Vil du jobbe som Tester hos oss? 

I Visma Consulting jobber vi med flere av de største offentlige aktørene i Norge, hvor vi bidrar til forbedring og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Dermed er vi med på å bidra til at flere mennesker får et bedre møte med det offentlige - enten det gjelder å sørge for at forbrukere har trygg mat og trygt drikkevann, bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning av stønadsordninger til landbruket, eller sikre en bedre håndtering av uønskede hendelser på ulike sykehus i Norge. Våre prosjekter hos Politiet, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidrar våre dyktige konsulenter til åpenhet, gjennomsiktighet og innsikt i norsk utdanning. Dette gjennom utvikling av en avansert statistikkløsning som publiserer data om norsk utdanning i en allment tilgjengelig portal for Utdanningsdirektoratet. Portalen gir elever, foresatte, ansatte i utdanningssektoren, journalister og politikere mulighet for dypdykk i utdannings- og karakterstatistikk.

Som tester vil du samarbeide med løsningsarkitekter og utviklere når det gjelder valg av arkitektur tilpasset testformål. Du vil være involvert i og jobbe med både planlegging, utvikling og oppfølging av testene som gjennomføres, og ellers følge opp testaktiviteter innen testautomatisering, ytelsestesting og sikkerhetstesting. Når vi er ute på prosjekt hos våre kunder, bruker vi verktøy som for eksempel: Selenium, SoapUI, Postman, Cucumber, Gherkin, JMeter, Grinder, Gatling, HP LoadRunner/Performance Center, MS Visual Studio WebTest/Load Test.

 

Hvem ser vi etter?
Vi ser nå etter flere som ønsker å ta en sentral rolle i våre prosjekter, og ser etter deg med erfaring med testutvikling og/eller testledelse, samt teknologier som C# .NET, Java og lignende. God forståelse for og erfaring med Azure DevOps eller JIRA og Confluence, i tillegg til en eller flere sertifiseringer i ISTQB er ønskelig. Du må også kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!


Søk på stillingen som Tester

Hvordan er det å jobbe som Tester i Visma Consulting?

Trine Horsnsletten.png

Møt Trine Myhre Hornsletten

– Som testleder og tester får jeg være med å kvalitetssikre løsningene som skal tas i bruk av sluttbrukerne i prosjektene våre. Med store oppdrag i offentlige forvaltning, er det spennende å kunne bidra til å teste det produktet som skal tas i bruk av mange, og ha innvirkning på dagliglivet til enda flere. Jeg synes test er spennende fordi det krever innsikt både i fagfeltet som skal benytte produktene og hvordan vi som leverandør bygger løsningene.

Jeg vet ikke om noen annen arbeidsgiver som tar bedre vare på sine ansatte, og som ansatt i Visma Consulting er jeg trygg på at jeg blir ivaretatt, både med faglige utfordringer, sosialt samvær og dersom livet som småbarnsmor skulle by på litt ekstra utfordringer. 

Geir Forslund.png

Møt Geir Forslund

– Som tester må jeg ha oversikt over hele systemet for å kunne kvalitetssikre funksjonaliteten og være sikker på at systemet leverer det som er lovet. Samtidig må jeg bruke domenekunnskap og kreativitet for å utforske systemet,  utfordre bruksmønster og presse systemet med mål om å levere et mer robust sluttprodukt.

Disse spennende oppgavene, dyktige kolleger og vissheten om at produktene og tjenestene vi jobber med er en viktig del av offentlig infrastruktur skaper en svært givende arbeidshverdag.

Christian Thorne.png

Møt Christian Thorne

– Testhverdagen er variert og spennende, fra å planlegge og teste funksjonelt er man plutselig dypt inne i verktøykassen sin og presser systemene til det ytterste ved hjelp av en rekke verktøy og rammeverk. I testrollen har man stor innflytelse på kvaliteten som gir trygghet og eierskapsfølelse i arbeidet man gjør. Jeg liker å grave meg ned i detaljer, men også å ha et godt overblikk, og derfor har testing blitt min store lidenskap.