Vil du jobbe som Teknisk arkitekt? 

I Visma Consulting jobber vi med flere av de største offentlige aktørene i Norge, hvor vi bidrar til å digitalisere og forbedre prosesser som er komplekse, og i noen tilfeller helt manuelle. Vi effektiviserer velferdsnorge - enten det gjelder å bedre hverdagen til asylsøkere som ankommer Norge, personer som er avhengig av god hjelp fra velferdsstaten, eller innbyggere som ønsker trygg mat og trygt drikkevann. Våre ansatte sitter i team hos blant annet Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, NAV og Bufetat - organisasjoner som er helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidro våre konsulenter til å forenkle og effektivisere Utlendingsnemndas prosesser. Ved å fjerne gamle systemer og manuelle rutiner, bidro vi til en bedre hverdag for mennesker i en krevende situasjon som venter svar på om de skal få bli boende i Norge. 

I dagens samfunn opplever offentlige aktører større krav til endrings- og tilpasningsevne. Dette stiller igjen høye krav til oss med tanke på tydelig ledelse, endringskompetanse, samt å ivareta strukturerte prosesser på den ene siden, i tillegg raske avgjørelser, læring og utfordring på den andre. Vi ser derfor behov for å styrke laget med flere tekniske arkitekter.

Du vil som teknisk arkitekt i Visma Consulting jobbe tett med kunden for å komme fram til en arkitektur og implementasjon som best mulig støtter deres behov. Du vil således ha mulighet til å påvirke IT-utviklingen hos store offentlige aktører i Norge - dette ved å være en viktig bidragsyter fra A-Å. Du vil samarbeide tett med dyktige medarbeidere, og vil selv være med på å utvikle og prototype kritiske løsninger.


Hvem ser vi etter?
Vi ser etter arkitekter med gode teknologikunnskaper, som også evner å introdusere arkitekturprinsipper inn i en smidig setting og kontinuerlige leveranser. Du må således ha flere års relevant erfaring som teknisk arkitekt med et stort faglig engasjement og oversikt over fagfeltet. Du evner å ha et overordnet teknisk ansvar, i tillegg til at hands on erfaring med programmering vil være en stor fordel. Kunnskap om ulike sikkerhetsløsninger er også ønskelig.

Du må i tillegg kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 


Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!


Søk på stillingen som Teknisk arkitekt

Hvordan er det å jobbe som Teknisk arkitekt i Visma Consulting?

Gunnar Strand.png

Møt Gunnar Strand

– Som teknisk arkitekt i Visma Consulting får jeg muligheten til å bidra med å lage gode og effektive tekniske løsninger for det offentlige Norge basert på moderne teknologi. Sammen med gode kollegaer som gjør hverandre gode "Are We Making Norway Great Again"