Teknisk arkitekt

Vær med å påvirke IT-utviklingen hos våre kunder og jobb i et miljø med faglig tyngde.

“På mange måter er dette en drømmerolle for en teknolog” - Åsmund Grøstad, teknisk arkitekt.

Som teknisk arkitekt i Visma Consulting arbeider man tett med kunden for å komme fram til en arkitektur som best mulig støtter kundens behov. Du vil ha mulighet til å påvirke IT-utviklingen hos våre kunder, og kommer til å jobbe i et miljø med fokus på utvikling og faglig tyngde. Gjennom våre faggrupper innenfor Java, sikkerhet, arkitektur med mer, vil du kunne øke din kompetanse ved kunnskapsdeling mellom kolleger på tvers av prosjekter.

Du vil være en viktig bidragsyter i analyse- og designfasen av et prosjekt. Samtidig er du ansvarlig for at systemets arkitektur og implementasjon tilfredsstiller kravene. Du jobber tett sammen med utviklerne, og er selv med på å utvikle og prototype kritiske deler av løsningen.

“Rollen går ut på å sørge for at det funksjonelle designet kan realiseres og å synliggjøre hvilke muligheter vi har” - Grøstad.

Flesteparten av kundene våre er i offentlig sektor og applikasjoner i offentlig sektor er svært avanserte og inngår i en kompleks systemarkitektur. Vi ser derfor etter en med gode teknologikunnskaper, da spesielt innen Javasfæren.

Hvordan er det å jobbe som teknisk arkitekt i Visma Consulting?