Prosjektleder_halvside4.png

Vil du jobbe som Prosjektleder hos oss?

I Visma Consulting jobber vi med flere av de største offentlige kundene i Norge, hvor vi bidrar til forbedring og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Dermed er vi med på å bidra til at flere mennesker får et bedre møte med en offentlig etat, enten det gjelder enslige mindreårige flyktninger som søker tilskudd til bosetting, migranter som behøver hjelp og penger til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet, eller bønder som skal søke melkekvoter. Våre prosjekter hos blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Landbruksdirektoratet er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidro våre dyktige prosjektledere med å utvikle nye digitale løsninger for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, melkeprodusenter og forvaltningen til Landbruksdirektoratet - dette for å sikre at Norges melkeproduksjon skjer i henhold til gjeldende regler. 

Som prosjektleder i Visma Consulting har man administrativt ansvar for hele eller deler av ulike prosjekter og engasjement. Du vil kunne følge et eller flere prosjekter fra utarbeidelse av avtaler til selve gjennomføringen av leveransen, inkludert daglig oppfølging og kommunikasjon med samtlige interessenter. Du vil således få mye ansvar og tilhørende mulighet til å tenke nytt og gjøre vurderinger på hvordan vi kan forbedre prosesser og prosjektvalg - både i Visma Consulting og ute hos kunden. Dette i tett samarbeid med en team av dyktige konsulenter.

 

Hvem ser vi etter?
Vi søker nå flere engasjerte prosjektledere til Visma Consulting. Du må motiveres av å kunne lede et eller flere spennende prosjekter eller engasjement hos oss, hvorav du må trives med å planlegge systemutviklingsprosjekter inkludert utarbeidelse av leveranseplaner, legge en plan for organisering og ressursplaner, følge opp avtaler, økonomi og lignende.

Du har også utstrakt erfaring med å følge opp omfang, kvalitet og kostnader på prosjekter, og du kan vise til erfaring med ledelse; herunder blant annet oppfølging, motivering og evaluering av prosjektdeltakere. Du må også kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!


Søk på stillingen som Prosjektleder

Hvordan er det å jobbe som Prosjektleder i Visma Consulting?

Ole Andre Vabø.png

Møt Ole André Vabø

– Min hverdag er svært variert, og består i alt fra rapportering og prosjektfremdrift, til relasjonsbygging og personaloppfølging for våre konsulenter. Det beste med å jobbe i Visma er at vi har et utrolig godt arbeidsmiljø, og ekstremt mange dyktige utviklere som gjør det mye enklere å levere gode løsninger for våre kunder. Som prosjektleder gjør det høye kompetansenivået blant utviklerne at man får mye større trygghet for at de avgjørelsene man tar er gode.

En prosjektleder i Visma Consulting må være opptatt av å videreutvikle talenter og jobbe for å sikre et godt arbeidsmiljø. Vi er også veldig opptatt av å bygge langsiktige samarbeid med våre kunder, og det er viktigere å finne gode løsninger sammen, enn å vinne alle diskusjoner.

 

Sverre Dehli.png

Møt Sverre L. Dehli

– Hovedgrunnen til at jeg fortsatt jobber i Visma Consulting er kulturen og alle de herlige kollegaene mine i selskapet. Det er en helt unik kultur som mangler sidestykke som gjør at man stortrives med å jobbe her.

I tillegg er det mange spennende og varierte prosjekter og kunder som gjør arbeidsdagen varierende og utfordrende. Fag- og kunnskapsmiljøet innad i Visma Consulting gjør at man hele tiden utvikler seg og lærer noe nytt hver eneste dag.