NET-halvside bilde 3.png

Vil du jobbe som .NET-utvikler hos oss?

I Visma Consulting jobber vi med flere av de største offentlige aktørene i Norge, hvor vi bidrar til digitalisering, fornying og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Vi bidrar dermed til at flere mennesker får et bedre møte med det offentlige - enten det gjelder asylsøkere som ankommer Norge, eller studenter som har studert i utlandet og ønsker å flytte hjem igjen til en trygg og god jobb i Norge. Våre prosjekter hos blant annet Utlendingsdirektoratet, NOKUT, Helsedirektoratet, Inkluderings og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Gjennom utviklingen av en rekke IT-løsninger for UDI, bidro våre dyktige konsulenter med på å effektivisere utlendingsforvaltningen. Dette har igjen en direkte påvirkning med tanke på å sørge for trygge rammer for mennesker som frykter for sine liv og har mistet sitt hjemland. Du kan lese mer om dette arbeid her.

Du vil som utvikler hos oss få bygge løsninger fra A til Å, og det vil være store muligheter til å påvirke både arkitektur- og teknologivalg. Moderne skytjenester og teknologi er i fokus med vår satsing på utvikling av løsninger i Azure. Det er også gode muligheter for å få ansvar og utfordringer, og en posisjon hvor din mening teller.

Hvem ser vi etter?
Vi skal fortsette og utvikle samfunnskritiske løsninger, og ser etter en en teknolog som ønsker å utvikle komplekse løsninger, skape noe nytt og som trigges av å ha et skikkelig tech team i ryggen. Du er også en utvikler som har jobbet noen år med ett eller flere områder innen backendutvikling med .NET,  i tillegg til eventuelt frontendutvikling med React, Vue, Angular, Blazor, Svelte eller andre moderne frontendrammeverk.

Du må også kunne vise til gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg!

Søk på stillingen som .NET-utvikler

Hvordan er det å jobbe som .NET-utvikler i Visma Consulting?

Kari Kvandal.png

Møt Kari Kvandal

– I tre år har jeg vært en del av Visma Consulting, og jobbet med et databasesystem hos Utdanningsdirektoratet. Vi sørger for at statistikk om utdanning raskt kan presenteres på Udir.no på en enkel måte, med personvernet på plass. Det er et stort og komplekst system, og det dukker stadig opp nye utfordringer.

Det jeg liker spesielt godt med å være konsulent er at det er så mange ulike prosjekter man kan bli en del av. På fagkvelder og sosiale arrangement har jeg lært å kjenne folk på tvers av prosjekter. Uansett hvilket prosjekt som blir mitt neste eller om det kommer en ny konsulent dit jeg er, så vet jeg at det er dyktige, hyggelige folk som møter meg på jobb hver eneste dag.