Informasjonsarkitekt

 

Hva er en Informasjonsarkitekt?

En informasjonsarkitekt er en person som arbeider med å strukturere og modellere informasjon.

 

Hva gjør en Informasjonsarkitekt i Visma Consulting?

Eksempler på oppgaver: Analysere og forstå kundens interne prosesser og forretningsområde(r), lede arbeidsmøter med kunden for å identifisere begreper og prosesser, kartlegge relasjoner mellom begreper, avklare modeller, oppdatere dokumentasjon og modeller ved endringer, utarbeide og vedlikeholde løsningsbeskrivelser, jobbe tett med utviklerne for å sørge at informasjonsmodellen er tilstrekkelig for bruk i en datamodell.

Giselle Le Chevallier

Informasjonsarkitekt

– Som informasjonsarkitekt involveres jeg i begynnelsen av et prosjekt og har en viktig rolle som «strukturbeskytter» gjennom prosjektet. Det å starte noe nytt gir meg energi! Det får jeg når jeg jobber med å fange opp og strukturere begreper som skal bli til et nytt system. Jeg trives med å rydde opp og skape et tydelig informasjonsbilde som alle kan forstå, med hjelp av notasjonsmetoder og verktøy. Jeg trives også med å kombinere struktur og design som til slutt blir en visuell forklaring av en prosess eller funksjonalitet. En viktig oppgave er å lede arbeidsmøter med kunden. Det kan være utfordrende å finne en balanse mellom å stille de riktige spørsmålene og å være en god lytter. Samtidig er det utrolig spennende å lede diskusjoner hvor man oppdager kundens hverdag. I denne rollen lærer man kontinuerlig hvordan man kan bli bedre på struktur, workshopsledelse og analyse. Min erfaring er at man blir motivert til å bli bedre ved å dele kunnskap med dyktige kollegaer og ved å jobbe med hyggelige kunder.

Læring på jobben

For at vi skal kunne oppdatere og utvikle kunnskapen vår innenfor ulike områder har vi dannet en rekke faggrupper. Gjennom faggruppene kan konsulenter med like interesser og oppgaver komme sammen og diskutere problemstillinger de møter i prosjekt. I faggruppene kan man dele nye oppdagelser og erfaringer med andre konsulenter, holde workshops med eksterne gjester eller delta på fagarrangementer. Når konsulentene jobber aktivt sammen for å øke sin egen kunnskap og kompetanse, bidrar dette til å utvikle oss som firma.

 

Vi tilbyr

  • Kontinuerlig kompetanseutvikling i et engasjert fagmiljø.
  • Spennende prosjekter som løser virkelige samfunnsutfordringer.
  • God intern mobilitet og mulighet til å prøve nye roller.
  • Gode betingelser i form av lønn, pensjon og forsikring.
  • Et ungt og sosialt miljø med trivelige kolleger.

Ønsker du mer informasjon om dine karrieremuligheter hos oss?

Kontakt oss i dag!