Verdiskapende løsninger for offentlig sektor

Digitalisering i offentlig sektor

Offentlig sektor står overfor et omfattende digitaliseringsarbeid i årene som kommer. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor vektlegger utvikling av sammenhengende digitale tjenester, hvor tjenestene skal sette brukerens behov i sentrum. Tjenestene skal være trygge, helhetlige, brukervennlige og universelt utformet.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige – både for ansatte i offentlig sektor og for brukerne i samfunnet.

Visma Consulting har et helhetlig rammeverk for å levere løsninger og tjenester til offentlig sektor. Vi er spesialister på leveranser til offentlig sektor, hvor vi finner over 80 % av vår kundeportefølje. Med vårt daglige arbeid og vår kompetanse støtter vi den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor.

GovTech-figur.png

Digital strategi og rådgivning »

Ny teknologi representerer et stadig større potensial for effektivisering av offentlig sektor. Vi har som oppgave å skape en best mulig sammenheng mellom kundens behov og den IT-løsningen som skal imøtekomme behovene.

Digitale løsninger for offentlig ansatte »

Interne digitale løsninger, slik som fagsystemer og saksbehandlingsløsninger, skal hjelpe ansatte med å gjøre jobben sin med økt effektivitet og høy kvalitet.

Løsninger for datadrevet innsikt »

I en stadig mer datadrevet verden ser vi et tydelig skifte fra at business intelligence-løsninger blir brukt til rapportering og å se i bakspeilet, til at løsningene blir kritiske i den daglige driften til i offentlig sektor. Vi skaper innsikt i virksomheter og i samfunnet gjennom avanserte analyser og løsninger.

Offentlige nettsider og kundeportaler »

Vi utvikler profesjonelle nettsider som ivaretar dagens standard og lovpålagte krav. Brukeropplevelsen står alltid i fokus i alle våre løsninger, og vi har lang erfaring med design på digitale flater.

Løsninger vi har levert til offentlig sektor

Se alle løsninger her »

Sektorer

Våre tjenester

Vi kombinerer dyp domenekunnskap og forretningsforståelse om offentlig sektor med høy kompetanse på alle relevante områder, slik at vi kan bidra til å oppnå mål som understøtter digital transformasjon.

Systemutvikling »

Vi leverer systemutvikling for virksomheter som har investert i en helhetlig løsning som er 100 % tilpasset egne behov og kjernevirksomhet.

IT-rådgivning »

Vi har som oppgave å skape en best mulig sammenheng mellom kundens behov og den IT-løsningen som skal imøtekomme behovene.

IT-sikkerhet »

Vi legger personvern og informasjonssikkerhet til grunn for våre teknologi- og arkitekturavgjørelser ved utvikling av din statistikkløsning.

Test og testledelse »

Våre testledere kan gå inn i eksisterende utviklingsorganisasjoner og utøve testledelse i henhold til kundens strategi og metodikk, eller ta med seg velprøvde metoder og verktøy.

Prosjektledelse »

Vi tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjekter for å ivareta at din virksomhet i størst mulig grad får det dere ønsker innen den tid, kost og ramme som er definert.

BI og analytics »

Få mer ut av dataene dine. Vi er Norges ledende kompetansesenter innen business intelligence, advanced analytics, datavarehus og virksomhetsstyring.

Utvikling av nettsider »

Gjennom arbeidsmøter, workshops og brukertester etterkommer vi kundens og brukerens behov. Hele teamet med designere, frontend- og backend-utviklere jobber tett sammen for å sikre en solid løsning.

Applikasjonsforvaltning »

For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov. Vi kan forvalte løsningene for deg.

Design og front-end utvikling »

En designer hos oss er ansvarlig for å ivareta brukernes behov i en utviklingsprosess, hvor vi bruker gode, etablerte metoder for å skape et godt helhetsinntrykk. Frontend handler om å oversette et godt design til en strukturert og intuitiv kode.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for offentlig sektor?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi trenger ditt samtykke.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma Consulting