Verdiskapende løsninger for offentlig sektor

Digitalisering i offentlig sektor

Offentlig sektor står overfor et omfattende digitaliseringsarbeid i årene som kommer. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor vektlegger utvikling av sammenhengende digitale tjenester, hvor tjenestene skal sette brukerens behov i sentrum. Tjenestene skal være trygge, helhetlige, brukervennlige og universelt utformet.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige – både for ansatte i offentlig sektor og for brukerne i samfunnet.

Visma Consulting har et helhetlig rammeverk for å levere løsninger og tjenester til offentlig sektor. Vi er spesialister på leveranser til offentlig sektor, hvor vi finner over 80 % av vår kundeportefølje. Med vårt daglige arbeid og vår kompetanse støtter vi den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor.

Digital strategi og rådgivning »

Ny teknologi representerer et stadig større potensial for effektivisering av offentlig sektor. Vi har som oppgave å skape en best mulig sammenheng mellom kundens behov og den IT-løsningen som skal imøtekomme behovene.

Digitale løsninger for offentlig ansatte »

Interne digitale løsninger, slik som fagsystemer og saksbehandlingsløsninger, skal hjelpe ansatte med å gjøre jobben sin med økt effektivitet og høy kvalitet.

Løsninger for datadrevet innsikt »

I en stadig mer datadrevet verden ser vi et tydelig skifte fra at business intelligence-løsninger blir brukt til rapportering og å se i bakspeilet, til at løsningene blir kritiske i den daglige driften til i offentlig sektor.

Offentlige nettsider og kundeportaler »

Vi utvikler profesjonelle nettsider som ivaretar dagens standard og lovpålagte krav. Brukeropplevelsen står alltid i fokus i alle våre løsninger, og vi har lang erfaring med design på digitale flater.

Løsninger vi har levert til offentlig sektor

Se alle løsninger her »

Sektorer

 

Vi i Visma tror på at vi kan utgjøre en forskjell. Vi bidrar til digitaliseringen av offentlig sektor hver eneste dag. Se videoen for å få vite litt mer om hva vi leverer innenfor GovTech.

Våre tjenester

Vi kombinerer dyp domenekunnskap og forretningsforståelse om offentlig sektor med høy kompetanse på alle relevante områder, slik at vi kan bidra til å oppnå mål som understøtter digital transformasjon.

govtech_systemutvikling.png

Digital produktutvikling »

Vi leverer digital produktutvikling for virksomheter som har investert i en helhetlig løsning som er 100 % tilpasset egne behov og kjernevirksomhet.

govtech_it-radgivning.png

IT-rådgivning »

Vi har som oppgave å skape en best mulig sammenheng mellom kundens behov og den IT-løsningen som skal imøtekomme behovene.

govtech_it-sikkerhet.png

IT-sikkerhet »

Vi legger personvern og informasjonssikkerhet til grunn for våre teknologi- og arkitekturavgjørelser ved utvikling av din statistikkløsning.

govtech_test.png

Test og testledelse »

Våre testledere kan gå inn i eksisterende utviklingsorganisasjoner og utøve testledelse i henhold til kundens strategi og metodikk, eller ta med seg velprøvde metoder og verktøy.

govtech_prosjektledelse.png

Prosjektledelse »

Vi tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjekter for å ivareta at din virksomhet i størst mulig grad får det dere ønsker innen den tid, kost og ramme som er definert.

govtech_bi-analytics.png

BI og analytics »

Få mer ut av dataene dine. Vi er Norges ledende kompetansesenter innen business intelligence, advanced analytics, datavarehus og virksomhetsstyring.

govtech_utvikling-nettsider.png

Utvikling av nettsider »

Gjennom arbeidsmøter, workshops og brukertester etterkommer vi kundens og brukerens behov. Hele teamet med designere, frontend- og backend-utviklere jobber tett sammen for å sikre en solid løsning.

govtech_applikasjosforvaltning.png

Applikasjonsforvaltning »

For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov. Vi kan forvalte løsningene for deg.

govtech_front-end.png

Design og front-end utvikling »

En designer hos oss er ansvarlig for å ivareta brukernes behov i en utviklingsprosess, hvor vi bruker gode, etablerte metoder for å skape et godt helhetsinntrykk. Frontend handler om å oversette et godt design til en strukturert og intuitiv kode.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for offentlig sektor?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma Consulting