DevOps

DevOps ivaretar kundens behov for å levere funksjonalitet og forretningsverdi raskt til produksjon.

Utvikling, drift og forvaltning i skyen

DevOps handler om å håndtere hele systemutviklingsprosessen fra analyse, utvikling, drift og forvaltning av løsninger under ett. Samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer settes i fokus, og uhensiktsmessige skiller mellom utviklingsprosjekter, fagavdelinger og driftsorganisasjoer viskes ut. Konseptet har til hensikt å relisere verdier for kunden raskere enn ved tradisjonell systemutviklingsmetodikk, legger til rette for større grad av innovasjon og fører til en større entusiasme både hos kunde og leverandør.

 

Spesielt godt egnet er DevOps når utviklingsmetoden baseres på smidige teknikker og løsningen driftes, forvaltes og videreutvikles som en skyløsning. Det er mange fordeler ved DevOps og de tydeligste gevinstene er kortere utviklingstid og kontinuerlige leveranser.

DevOps i Flyktningestrømmen

Teltleiren som er bygget innendørs i en hall i Råde i Østfold består av 24 telt med 640 sengeplasser. Registrering og tildeling av senger skjer etter definerte regler for hvem som kan bo sammen gjennom logistikkløsningen Flyt som er utviklet av Visma Consulting.

Mer om Flyt i UDI

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png