Utlendingsforvaltning

Totalleverandør av IT-løsninger til Utlendingsforvaltningen.

I 2015 vokste flyktningestrømmen til Europa drastisk på grunn av den dramatiske situasjonen i Syria og områdene rundt. Dette har ført til at en rekke land i Europa har mottatt et økt antall flyktninger i forhold til normalsituasjonen og mottaksapparatene er satt under press. Dette har også skjedd i Norge, og det har vært nødvendig å bygge opp mottak med tilhørende IT-løsninger på svært kort tid. Et beslektet tema er integrering, også her er det behov for IT-systemer som støtter hele prosessen fra mottak, gjennom integrering og fram til oppholdstillatelse eller evt. utreise og for at de som kommer til Norge skal kunne leve på en måte som er gunstig både for dem selv og for samfunnet rundt.

Digitalisering av utlendingsforvaltningen

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av utlendingsforvaltningen har vi valgt å fokusere på å bygge:

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor utlendingsforvaltningen. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer. 

 

Applikasjonforvaltning og nyutvikling i Utlendingsdirektoratet 

Visma er leverandør av applikasjonforvaltning og nyutvikling i Utlendingsdirektoratet. Den eksisterende porteføljen omfatter 16 fag- og støttesystemer og 4 portaler. Arbeidet er organisert som flere prosjekter i et større vedlikeholds- og utviklingsprogram. Samtlige av systemene i Visma sitt systemområde, er fagsystemer som inngår i Utlendingsforvaltningens kjerneprosesser.

 

Logistikkløsningen Flyt

Visma har utviklet Logistikkløsningen Flyt som benyttes på mottakssentrene for flyktninger i Østfold og Kirkenes. Systemet har allerede fra første produksjonssetting, 12 dager etter prosjektstart, blitt et sentralt verktøy for å sikre god håndtering av asylsøkerne som kommer til Norge.

 

Effektivisering og kvalitetsøkning av integreringsarbeidet i Norge

Visma har levert et system for å realisere Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets (IMDi) mål om å effektivisere og øke kvaliteten på integreringsarbeidet i Norge. Systemet støtter alle tjenester med tilknyttede arbeidsprosesser; fra en flyktning har fått opphold i landet til full deltakelse i samfunnet. 

 

Kommunikasjonskanal for Politiet og Utlendingsforvaltningen

Visma har videreutviklet nettportalen NIDSenter.no som er den viktigste kommunikasjonskanalen for Nasjonalt ID-senter. Portalen benyttes av Politiet og Utlendingsforvaltningen for eLæring, informasjonssøk og oppslag.

 

Kampanjeverktøy for Leger Uten Grenser

Visma har utviklet et nytt kampanjeverktøy for Leger Uten Grenser. Verktøyet gjør det enklere for medarbeidere i Leger Uten Grenser å sette opp kampanjer og følge opp donasjoner til ulike veldedige formål.