Undervisningssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for Undervisningssektoren.

Kunnskapssamfunnet er ikke lenger en fremtidsfabel. De fleste arenaer i samfunnet blir mer og mer kunnskapsintensive. Enkle jobber automatiseres og kravene om tilgang til informasjon og kunnskap er umettelig. Denne utviklingen gir mange muligheter, men også utfordringer for samfunnet vårt. Både private og offentlige aktører må holde tritt med kunnskapsutviklingen for å kunne produsere relevante tjenester og være konkurransedyktige. Arbeidstakere stilles også ovenfor økte kompetanse- og kunnskapskrav. For kunnskaps- og utdanningssektoren spesielt, blir utfordringen å forstå kunnskapsutviklingen gjennom tall og analyser, for å stimulere sektoren i riktig retning. Videre blir det viktig å kunne tilby relevante tjenester og verktøy for fremtidsrettet utdanning. Sektoren har også et ansvar for å skaffe norsk arbeidsliv velkvalifisert og relevant kompetanse både fra egne innbyggere og gjennom innvandring.

 

Digitalisering av undervisningssektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av undervisningssektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

Løsningskompetanse

Utvikling av teknisk og funksjonell kompetanse på digitale løsninger innenfor undervisningssektoren, samt konseptuelle løsningsskisser innenfor:

  • Fagsystemer og saksbehandlingsløsninger
  • Selvbetjeningsløsninger, portaler og skyløsninger
  • Brukeropplevelse og mobile løsninger
  • Information management og Business Intelligence

Domenekompetanse

Inngående kunnskap om virksomhetsprosessene innenfor undervisningssektoren, samt offentlige initiativer og felleskomponenter. Eksempelvis: 

  • Altinn
  • ID-porten
  • Grunnregistre
  • Sikker Digital Post
  • Universell utforming

Teknologikompetanse

Kontinuerlig kompetansebygging og faglig utvikling gjennom en fagorganisasjon ledet av en egen fagsjef og en rekke faggruppeledere.

Fagorganisasjonen fokuserer på faglig utvikling innenfor teknologi og systemutviklingsmetodikk, inspirert av behov innenfor offentlig sektor, samt nye teknologier og teknologitrender.

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor kunnskaps- og undervisningssektoren. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer. 

 

Visma Flyt Skole

Visma er ansvarlig for nyutvikling og leveranse av løsningen for skoleadministrasjon for samtlige videregående skoler i landet, samt grunnskolen i Oslo. Løsningen vil bli det sentrale verktøyet for skoleadministrasjon i den norske skolen. Løsningen vil forenkle skolehverdagen, arbeidsprosessene og kommunikasjonen i skolesektoren for om lag 350 000 norske elever, lærere og ansatte ved skolene. I tillegg vil 600 000 foreldre og foresatte utnytte den nye IT-løsningen i samhandlingen med lærere og skole.

 

Statistikksystem for Utdanningsdirektoratet

Visma har utviklet et nytt statistikksystem som skal bli et av kjernesystemene i Utdanningsdirektoratet. Hovedmålet med løsningen er effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet som samtidig ivaretar en forsvarlig behandling av individdata. 

 

Statistikk og nøkkelinformasjon for norske barnehager 

Visma har utviklet Barnehagefakta.no. Et helhetlig system som viser statistikk og nøkkelinformasjon for norske barnehager. Systemet er utviklet for å kunne følge med på kvaliteten i alle Norges barnehager, og ivaretar foreldrenes behov for informasjon om og dialog med barnehagen.

 

 Selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger for NOKUT

Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) har valgt Visma som partner og leverandør for gjennomføring av prosjekt for digitalisering og etablering av nye selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger. Målsetningen er å effektivisere og digitalisere NOKUTs fagprosesser og administrative prosesser. Prosjektet leverer en ny saksbehandlingsløsning, ny selvbetjeningsløsning, nye løsninger for oppbevaring av fagdata, dokumenthåndtering, samt ny arkivløsning. 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.