Undervisningssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for Undervisningssektoren.

Kunnskapssamfunnet er ikke lenger en fremtidsfabel. De fleste arenaer i samfunnet blir mer og mer kunnskapsintensive. Enkle jobber automatiseres og kravene om tilgang til informasjon og kunnskap er umettelig. Denne utviklingen gir mange muligheter, men også utfordringer for samfunnet vårt. Både private og offentlige aktører må holde tritt med kunnskapsutviklingen for å kunne produsere relevante tjenester og være konkurransedyktige. Arbeidstakere stilles også ovenfor økte kompetanse- og kunnskapskrav. For kunnskaps- og utdanningssektoren spesielt, blir utfordringen å forstå kunnskapsutviklingen gjennom tall og analyser, for å stimulere sektoren i riktig retning. Videre blir det viktig å kunne tilby relevante tjenester og verktøy for fremtidsrettet utdanning. Sektoren har også et ansvar for å skaffe norsk arbeidsliv velkvalifisert og relevant kompetanse både fra egne innbyggere og gjennom innvandring.

 

Digitalisering av undervisningssektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av undervisningssektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

 

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor kunnskaps- og undervisningssektoren. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer.

System.png

Statistikksystem for Utdanningsdirektoratet

Visma har utviklet et nytt statistikksystem som skal bli et av kjernesystemene i Utdanningsdirektoratet. Hovedmålet med løsningen er effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet som samtidig ivaretar en forsvarlig behandling av individdata.

Delivery.png

Selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger for NOKUT

Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) har valgt Visma som partner og leverandør for gjennomføring av prosjekt for digitalisering og etablering av nye selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger. Målsetningen er å effektivisere og digitalisere NOKUTs fagprosesser og administrative prosesser. Prosjektet leverer en ny saksbehandlingsløsning, ny selvbetjeningsløsning, nye løsninger for oppbevaring av fagdata, dokumenthåndtering, samt ny arkivløsning. 

Communication.png

Utviklet portalen Barnehagefakta.no sammen med Utdanningsdirektoratet

Visma Consulting har vært totalleverandør av Barnehagefakta.no. En helhetlig løsning hvor hele design- og utviklingsprosessen er ivaretatt av våre eksperter.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma Consulting