Justis- og beredskapssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for Justis- og beredskapssektoren.

Alle samfunn har behov for en solid stat med et politi og rettsvesen som fungerer og har kapasitet til å ta imot publikums henvendelser. I dagens informasjonssamfunn er det en forventning i befolkningen om å kunne henvende seg gjennom brukervennlige portaler for nærmest alle formål. Et annet viktig fokusområde er kommunikasjonen internt i politiet og mellom politiet og andre etater. Terrorangrepet i 2011 utløste granskning av hele denne sektoren, og Gjørvkommisjonen satt bl.a. pekefingeren på kommunikasjonen mellom helse og politi. Det er også store muligheter for bedre kommunikasjon mellom politidistriktene. Disse elementene er nå en del av politiets strategiske satsningsområder.

Et annet område det er store gevinster å hente på digitalisering er i rettsvesenet. Advokater og andre aktører bør kunne logge seg inn og få tilgang på all relevant informasjon uten å gå veien om å skrive den ut.

Digitalisering av justis- og beredskapssektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av justis- og beredskapssektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

Løsningskompetanse

Utvikling av teknisk og funksjonell kompetanse på digitale løsninger innenfor justis- og beredskapssektoren, samt konseptuelle løsningsskisser innenfor:

  • Fagsystemer og saksbehandlingsløsninger
  • Selvbetjeningsløsninger, portaler og skyløsninger
  • Brukeropplevelse og mobile løsninger
  • Information management og Business Intelligence

Domenekompetanse

Inngående kunnskap om virksomhetsprosessene innenfor justis- og beredskapssektoren, samt offentlige initiativer og felleskomponenter. Eksempelvis: 

  • Altinn
  • ID-porten
  • Grunnregistre
  • Sikker Digital Post
  • Universell utforming

Teknologikompetanse

Kontinuerlig kompetansebygging og faglig utvikling gjennom en fagorganisasjon ledet av en egen fagsjef og en rekke faggruppeledere.

Fagorganisasjonen fokuserer på faglig utvikling innenfor teknologi og systemutviklingsmetodikk, inspirert av behov innenfor offentlig sektor, samt nye teknologier og teknologitrender.

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor justissektoren. Automatiserte prosesser, selvbetjening og dialog med borgere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer. 

 

Støtteverktøy for analyse av økonomisk kriminalitet

Visma var leverandør av politiet.no og har bidratt i videreutviklingen av ELMO som er et støtteverktøy for analyse av økonomisk kriminalitet. 

 
Logistikkløsningen Flyt

Visma har utviklet Logistikkløsningen Flyt som benyttes på mottakssentrene for flyktninger i Østfold og Kirkenes. Systemet har allerede fra første produksjonssetting, 12 dager etter prosjektstart, blitt et sentralt verktøy for å sikre god håndtering av asylsøkerne som kommer til Norge.

 

Kommunikasjonskanal for Politiet og Utlendingsforvaltningen

Visma har videreutviklet nettportalen NIDSenter.no som er den viktigste kommunikasjonskanalen for Nasjonalt ID-senter. Portalen benyttes av Politiet og Utlendingsforvaltningen for eLæring, informasjonssøk og oppslag. 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.