Justis- og beredskapssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for Justis- og beredskapssektoren.

Alle samfunn har behov for en solid stat med et politi og rettsvesen som fungerer og har kapasitet til å ta imot publikums henvendelser. I dagens informasjonssamfunn er det en forventning i befolkningen om å kunne henvende seg gjennom brukervennlige portaler for nærmest alle formål. Et annet viktig fokusområde er kommunikasjonen internt i politiet og mellom politiet og andre etater. Terrorangrepet i 2011 utløste granskning av hele denne sektoren, og Gjørvkommisjonen satt bl.a. pekefingeren på kommunikasjonen mellom helse og politi. Det er også store muligheter for bedre kommunikasjon mellom politidistriktene. Disse elementene er nå en del av politiets strategiske satsningsområder.

Et annet område det er store gevinster å hente på digitalisering er i rettsvesenet. Advokater og andre aktører bør kunne logge seg inn og få tilgang på all relevant informasjon uten å gå veien om å skrive den ut.

Digitalisering av justis- og beredskapssektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av justis- og beredskapssektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

 

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor justissektoren. Automatiserte prosesser, selvbetjening og dialog med borgere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer.

200.png

Logistikkløsningen Flyt

Visma har utviklet Logistikkløsningen Flyt som benyttes på mottakssentrene for flyktninger i Østfold og Kirkenes. Systemet har allerede fra første produksjonssetting, 12 dager etter prosjektstart, blitt et sentralt verktøy for å sikre god håndtering av asylsøkerne som kommer til Norge.

200ls.png

Kommunikasjonskanal for Politiet og Utlendingsforvaltningen

Visma har videreutviklet nettportalen NIDSenter.no som er den viktigste kommunikasjonskanalen for Nasjonalt ID-senter. Portalen benyttes av Politiet og Utlendingsforvaltningen for eLæring, informasjonssøk og oppslag.

Delivery.png

Teknisk løft og redesign av nettside og Klientportal

Visma Consulting ble valgt som leverandør for Advokatfirmaet Schjødt, til å jobbe med vedlikehold og forvaltning av deres EPiServer løsning, og videreutvikling av et produkt, Klientportalen. Portalen kan gi merverdi for selskapet da det virker som et argument i salgsprosessen og skaper derfor et konkurransefortrinn.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma Consulting