Helse- og velferdssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for helse- og velferdssektoren.

Helsesektoren i Norge har vært i stor endring de siste årene. Flere hundre tusen meldinger går over Norsk Helsenett hver dag. Elektroniske henvisninger og epikriser er innført, e-resept er lansert og elektroniske rekvisisjoner og prøvesvar er knyttet opp imot ulike pasient- og kvalitetsregistre. Det stilles i tillegg stadig større krav til god informasjonsflyt i systemer og standardisering av helsefaglig informasjon. Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har definert følgende mål for hvordan de skal møte utfordringer innenfor e-helse fremover. 

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling.
  • Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.
  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av arbeidsprosessene.

Digitalisering av helsesektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av helsesektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

 

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor helsesektoren. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer.

Elektronisk dokumenthåndtering hos NAV

Visma er ansvarlig leverandør for forvaltningen av NAVs dokumenthåndtering. NAV har en rekke løsninger som understøtter elektronisk håndtering av etatens dokumentflyt, med et volum på flere titalls millioner dokumenter årlig. Det er svært kritisk for NAV å sikre pålitelighet, robusthet og høy oppetid på systemene som understøtter arbeidet til 15.000 saksbehandlere. 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma Consulting