Helse- og velferdssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for helse- og velferdssektoren.

Helsesektoren i Norge har vært i stor endring de siste årene. Flere hundre tusen meldinger går over Norsk Helsenett hver dag. Elektroniske henvisninger og epikriser er innført, e-resept er lansert og elektroniske rekvisisjoner og prøvesvar er knyttet opp imot ulike pasient- og kvalitetsregistre. Det stilles i tillegg stadig større krav til god informasjonsflyt i systemer og standardisering av helsefaglig informasjon. Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har definert følgende mål for hvordan de skal møte utfordringer innenfor e-helse fremover. 

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling.
  • Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.
  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av arbeidsprosessene.

Digitalisering av helsesektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av helsesektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

 

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor helsesektoren. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer.