eLæring

Som leverandør av digitale løsninger til oppvekstsektoren er vi opptatt av at våre kunder bruker løsningen på en god og trygg måte. Konsekvensene ved sikkerhetsbrudd er potensielt kritisk for alle som behandler data, noe vi har sett flere eksempler på de siste årene. Ansatte kan bli holdt personlig ansvarlig, og vel så kritisk, elever kan få sensitiv data eksponert for personer med uærlige hensikter. 

I våre eLærings-kurspakker har vi derfor inkludert spesifikke kursserier som adresserer nettopp temaet sikkerhet og personvern i Visma Flyt Skole. Disse er tilpasset ulike brukergrupper av Visma Flyt Skole og vil bidra til mer kompetente medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. 

Les mer i denne artikkelen på Community og i Visma Shop.

Har du spørsmål?

Send inn spørsmål her