Med våre beste fagressurser fra hele verdikjeden

Vi har gleden av å invitere dere til faglige diskusjoner og hyggelig sosialt samvær på Thon Hotel Storo, 26. - 27. september 2022.

Målet med disse dagene er som vanlig å gi faglig påfyll, presentere ny funksjonalitet, forbedre bruksnytten av produktet, involvere dere i strategi og planer fremover, samt at dere får erfaringsutveksling med andre brukere av programmet.

Program og påmelding kommer