Lykkes med innkjøps- og anbudsarbeidet - se på historikken

Fordeler for deg som er innkjøpssjef:
  • Oversikt under planlegging og kommunikasjon
  • Støtte i ressursplanlegging
  • Spend per leverandør i diskusjoner med leverandører
Fordeler for deg som er Category Manager/strategisk innkjøper:
  • Oversikt per kostnadssenter i diskusjoner med sjefer
  • Antall fakturaer per leverandør
  • Aktuelle leverandører og spend i respektive kategori
Fordeler for deg som arbeider med spendanalyse:
  • Svært enkel oppdatering av ny data
  • Repetitiv kategorisering med lagrede kategoriseringsregler over tid
  • God oversikt over hva som er blitt kategorisert

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.