Nordea oppnår store besparelser med eFaktura

Med over 75 % inngående eFakturaer oppnår Nordea store besparelser med Visma Proceedo.

– Vi har jobbet med å få våre leverandører til å levere eFaktura, men da Staten innførte krav om eFaktura i 2012 fikk vi god drahjelp. Nå leverer omlag 350-400 av våre leverandører eFaktura, noe som bidrar til økt automatisering av fakturahåndteringen hos oss, sier Øystein Engen, leder av Procurement Services i Nordea Norge.

Nye digitale standarder

Med digitale standarder som elektronisk handelsformat (EHF) og ELMA-registeret (Elektronisk mottakeradresseregister) økte antall eFakturaer i hele landet. ELMA er et norsk register hvor mottakere av fakturaer registrerer hvilken adresse virksomheten ønsker å få sine dokumenter tilsendt.

– En av de første EHF fakturaene vi mottok var fra noen elever som hadde utført arbeid i forbindelse med Operasjon Dagsverk. All informasjon var korrekt og dette er et eksempel på at man ikke trenger kompliserte fakturasystemer for å sende en e-faktura og hvordan ELMA-registeret fungerer, forteller han. 

– En automatisert fakturaprosess gjør at våre ansatte kan benytte mer av sin tid på sine kjerneoppgaver og mindre tid på å håndtere fakturaer. Effektivisering og forenkling av alle våre prosesser er et viktig mål for oss, legger han til. 

Nordea oppnår store besparelser med eFaktura

Effektiv drift gir økte besparelser

Ved bruk av eFaktura og abonnement går tiden som brukes til manuell håndtering ned og i mange tilfeller så er behandlingstiden praktisk talt ikke-eksisterende. Dette fører igjen til at fakturaene blir betalt i rett tid. Man unngår den vanlige behandlingstiden man har ved skanning og tolkning.

En skannet faktura har en håndteringstid på i gjennomsnitt på 6 dager, mens en eFaktura håndteres på under 3,9 dager, viser tall fra Visma Proceedo. Med eFaktura effektiviseres altså fakturahåndteringen med 35 prosent.

– Med god oversikt over fakturastrømmen kan man lettere forhandle frem gunstige avtaler med leverandører fordi man kan tilby kortere betalingstid, avslutter Engen.  

Nordea oppnår store besparelser med eFaktura

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.