E-handel gir kostnadskontroll og effektive innkjøp for DNB

DNB benytter Vismas nettbaserte innkjøpsløsning, Visma Proceedo. Dette bidrar til økt kostnadskontroll og en effektiv innkjøpsprosess for konsernet. 

– Vi har benyttet løsningen siden 2009 og er godt fornøyd med de mulighetene løsningen gir. Vi benytter Visma Proceedo som en bestillingsportal for alle typer oppdrag, både interne tjenester som for eksempel endring i telefonkatalog og eksterne tjenester som IT-tjenester. I tillegg bestilles selvfølgelig «melk og brød»-leveranser som mobil og PC også gjennom innkjøpssystemet, sier seksjonsleder i  DNB Group  Procurement  Nina Dalen Skaara. 

– Løsningen automatiserer innkjøpsprosessene og strømlinjeformer vår innkjøp. På den måten oppnår vi sporbarhet og økt gjennomsiktighet i våre prosesser. Resultatet er en ryddig innkjøpsprosess, forklarer Skaara. Løsningen hjelper oss med å realisere besparelsene vi fremforhandler og informasjonen som generes ved bruk av løsningen styrker vår posisjon når kontrakter skal reforhandles eller vi skal gjennomføre en nye anskaffelsesprosesser.  

Fokus på brukervennlighet og tilpasning

Løsningen har vært i bruk i snart 5 år og det var blant annet fokus på brukervennlighet, mulighet til integrasjon med bankens egne systemer, samt import av data som var avgjørende for valget av e-handelssystemet Visma Proceedo.

– Vi er et stort og dynamisk selskap derfor var det viktig for oss å ha mulighet til å gjøre egne tilpasninger. Det har vi mulighet til i Visma Proceedo. Vi lager blant annet egne skjemaer som gjør at vi enkelt luker ut feilbestillinger, og sørger for at vi får rett informasjon inn i innkjøpssystemet, sier Skaara.

10.000 brukere

I DNB har alle ansatte tilgang til Visma Proceedo. – Alle våre 10.000 ansatte har tilgang til innkjøpsløsningen. Dersom alle disse skulle bruke tid på å finne leverandører hadde dette både tatt mye tid og kostet mer penger. Nå har vi ett sted som alle forholder seg til, det gjør at vi får standardisert og automatisert innkjøpsprosessene våre, sier Skaara.

DNB tar innkjøpsprosessen et skritt videre

DNB er nytenkende når de jobber med egne innkjøpsprosesser og ligger langt fremme innenfor e-handel. Ved bruk elektroniske verktøy i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av kjøp av varer eller tjenester, altså e-handel, oppnår DNB bedre anskaffelser, mer effektive innkjøp og redusert administrasjon.

– Det viktigste er å starte i det små, når basisproduktene er inne i løsningen kan man gå over til å tenke nytt. Vi jobber nå med å få bestilling av tjenester automatisert og standardisert gjennom systemet. Det betyr at skal du bestille for eksempel IT-konsulenter eller systemutvikling, skal dette skje i Visma Proceedo.

Innovasjon i høysetet

Innovasjon står i høysetet hos DNB og fornying av egne prosesser og løsninger er en viktig drivkraft. – Vi ønsker å ligge i forkant, da må vi se på de løsningene vi har og utnytte potensiale til det fulle. Jobber man iherdig får man også gode løsninger. Det er viktig å ha både en «stayerevne» og endingsvillighet. Derfor en tett dialog med Visma viktig, slik at DNB og Visma Proceedo utvikler seg i takt, sier Skaara.

Oversikt og sporbarhet

For økt kostnadskontroll er oversikt og sporbarhet viktig. Derfor benytter DNB rapportfunksjonen i Visma Proceedo flittig. – Vi får enkelt og greit oversikt over nøkkeltall og sporbarheten er god. Vi kan følge en bestilling fra avdeling til person og helt ned på stykk nivå. All informasjonen man trenger finnes tilgjengelig i løsningen. Ønsker du oversikt over vikarbruk i organisasjonen kan du enkelt få opp tall på dette, antall timer jobbet og hvem som har godkjent, sier Skaara.

Rett leverandør

Automatisering av bestillingsprosessene gjør at vi sparer både tid og penger samt sørger for at rett leverandør blir valgt. – Vi har avtale med noen av våre største leverandører om at de ikke får godkjenne henvendelser og bestillinger over telefon eller mail. Alle bestillingen skal gå gjennom innkjøpssystemet. Dette fungerer veldig bra. Det blir enklere for oss og enklere for dem, sier Skaara, og legger til: et annet viktig aspekt er kvalitetssikringen av leverandørene. Ved å ha et innkjøpssystem der vi legger inn våre leverandører, vet vi at disse er godkjente slik at også etiske hensyn blir i varetatt, forklarer Skaara.

Rask fakturahåndtering

Når varen er bestilt matches denne med fakturaen vi mottar. – Per i dag matches 75 prosent av våre fakturaer. Fakturahåndteringen er integrert med innkjøpssystemet slik at vi får en mer helhetlig innkjøpsprosess, avslutter Skaara.

Visma Proceedo Effektive Innkjop DNB Nina Dalen SkaaraNina Dalen Skaara, Seksjonsleder i  DNB Group  Procurement  

Effektive Innkjop DNB Visma Proceedo Frank MikkelsenFrank Mikkelsen, Senior Vice President – Head of Business Development Group Procurement DNB

Nina Dalen Skaara og Frank Mikkelsen

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.