Anskaffelse - håndportabel målemottaker

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), LILLESAND

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har til hensikt å inngå rammeavtale med en leverandør om anskaffelse av 3 - 5 nye instrumenter som hovedsakelig skal benyttes på fjernstyrte målestasjoner. Instrumentene må kunne tåle spenningsutfall, slik at det er mulig å starte opp igjen når strømmen kommer tilbake uten fysisk oppmøte på stasjonen. Rammeavtalen vil ha en gyldighet på fire år. Det kan bli aktuelt å gå til innkjøp av flere tilsvarende instrumenter, og disse instrumentene vil bli utløst som opsjoner på ellers like vilkår. Leverandør må levere tilbud på 3 – 5 nye instrumenter, som skal leveres og betales i 2021, og tilbud på flere instrumenter utløst som opsjoner over en fireårsperiode.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har til hensikt å inngå rammeavtale med en leverandør om anskaffelse av 3 - 5 nye instrumenter som hovedsakelig skal benyttes på fjernstyrte målestasjoner. Instrumentene må kunne tåle spenningsutfall, slik at det er mulig å starte opp igjen når strømmen kommer tilbake uten fysisk oppmøte på stasjonen. Rammeavtalen vil ha en gyldighet på fem år. Det kan bli aktuelt å gå til innkjøp av flere tilsvarende instrumenter, og disse instrumentene vil bli utløst som opsjoner på ellers like vilkår. Leverandør må levere tilbud på 3 – 5 nye instrumenter, som skal leveres og betales i 2021, og tilbud på flere instrumenter utløst som opsjoner over en femårsperiode.

Tilbudsfrist

13.05.2021 (29 dager igjen)

Förfarande

Åpen

Publisert

29.03.2021

Dokumenttype

Kunngjøring av konkurranse

Leveranseby

Norge

Diarie-/referansenummer

2101759