24.08.2019

Intensjonskunngjøring - Lysbord

STAVANGER KONSERTHUS IKS, STAVANGER

Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt om kjøp av lysbord fra Bright Group. Stavanger Konserthus IKS har til hensikt å kjøpe 4 stk. MA grand...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

23.08.2019

Anskaffelse - Rammeavtale på leiebiler

Høgskolen i Innlandet, Elverum

Avtalen skal dekke HINN sitt behov for leiebiler. Det er behov for både person og varebiler. Avtalen skal kunne benyttes ved alle studiesteder som HIN...

Tilbudsfrist

34 dager igjen (27.09.2019)

23.08.2019

Anskaffelsesfaglig bistand

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

NMBU har behov for å sikre tilgang til anskaffelsesfaglig bistand for å styrke kapasitet og kompetanse i forbindelse med gjennomføring av anskaffelser...

Tilbudsfrist

19 dager igjen (12.09.2019)

23.08.2019

Midlertidige utleieboliger,

Askim kommune, Askim

Anskaffelsen gjelder oppføring av tre boliger tilpasset eiendommens terreng og størrelse inklusive opparbeidelse av tomt Momarken, Gnr. 229 Bnr 28, so...

Tilbudsfrist

34 dager igjen (27.09.2019)

23.08.2019

Brøytekontraktør(-er) til Kragerø kommune 2019

Kragerø Kommune, Kragerø

Kragerø kommune ønsker tilbud på brøyting av kommunale veger, gater og plasser. Følgende roder inngår i denne anbudsrunden: Farsjø Sannidal - sk...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (23.09.2019)

23.08.2019

Kongelig norsk ambassade i Paris H002 Design team

STATSBYGG, OSLO

Kongelig norsk ambassade i Paris H002 Design team . Prosjektet omfatter restrukturering av funksjoner og fullrehabilitering innvendig med utskifti...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (23.09.2019)

23.08.2019

Markedsdialog Sprøyte- og Volumpumper HSØ

Oslo Universitetssykehus HF (hovedenhet), OSLO

Invitasjon til Markedsdialog for presentasjon av Sprøyte- og Volumpumper. Pumpene er tiltenkt bruk i hele Helse Sør-Øst. Markedsdialogen vil bli avh...

Tilbudsfrist

23 dager igjen (16.09.2019)

23.08.2019

Servicios de operadores turísticos digitales para el desarrollo de acciones de mercadotécnia y comunicación que repercutan en los productos turísticos del destino Andalucía

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S. A., Málaga

Servicios de operadores turísticos digitales para el desarrollo de acciones de mercadotécnia y comunicación que repercutan en los productos turísticos...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (26.09.2019)

23.08.2019

Veiledende kunngjøring: Administrative biler, kjøp, leasing og korttidsleie

Politiets fellestjenester, JAREN

Politiets Fellestjenester planlegger høsten 2019 å starte en anskaffelsesprosess på sivile biler, kjøp, leasing og korttidsleie. I dag har vi flere av...

(Veiledende kunngjøring)

23.08.2019

Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Voss Kommune, Voss

Voss kommune inviterer med dette leverandørar til å søke om tildeling av konsesjon for levering av assistansetimar i ordninga brukarstyrt personleg as...

Tilbudsfrist

20 dager igjen (13.09.2019)

23.08.2019

Grus og pukk anskaffelse

Trondheim kommune, TRONDHEIM

Trondheim kommune ved Trondheim bydrift ønsker innspill fra leverandører på anskaffelse av grus og pukk. Markedsdialog skal fortrinnsvis organiseres...

(Veiledende kunngjøring)

23.08.2019

IT-strategisk rådgivning, forsknings- og analysetjenester

INNOVASJON NORGE, OSLO

For å kunne designe gode løsninger ønsker Innovasjon Norge å knytte til seg en leverandøruavhengig samarbeidspartner innen forskning, analyse og rådgi...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

23.08.2019

Markedsundersøkelse - Ladestasjoner

Sandnes Kommune, Sandnes

Sandnes kommune undersøker mulighetene for å gå til anskaffelse av ladestasjoner til EL-biler/ladbare hybrider med tilhørende infrastruktur med formål...

Tilbudsfrist

12 dager igjen (05.09.2019)

23.08.2019

Invitasjon til markedsdialog om anskaffelse av Komplett HD laparoskopirack med tilbehør til Helse Stavanger HF

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Sykehusinnkjøp HF – divisjon vest skal på vegne av Helse Stavanger HF gjennomføre en anbudskonkurranse på rammeavtale kjøp av HD laparoskopirack med t...

Tilbudsfrist

3 dager igjen (27.08.2019)

23.08.2019

Helikopterlandingsplass, Forespørsel om informasjon (RFI) før konkurranse

Sykehusbygg HF, Trondheim

Sykehusbygg HF ønsker å undersøke i markedet om det er mulig å utvikle løsninger for en midlertidig helikopterlandingsplass som kan demonteres og helt...

Tilbudsfrist

22 dager igjen (15.09.2019)

23.08.2019

Veiledende kunngjøring - Anskaffelse av brukerstøttesystem

Fylkesmennenes Fellesadministrasjon, ARENDAL

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) varsler om at vi i nærmeste fremtid vil kunngjøre en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt system ...

(Veiledende kunngjøring)

23.08.2019

Isfjorden avfallsdeponi

Rauma kommune, Åndalsnes

Isfjorden avfallsdeponi skal avsluttes. Oppdraget omfatter utlegging av topptetting for fyllingen og ledningsanlegg for å håndtere overvannet. Arbeide...

Tilbudsfrist

27 dager igjen (20.09.2019)

23.08.2019

Rammeavtale containere Fosen

Fosen Renovasjon IKS, Rissa

Rammeavtale om leveranse av ulike størrelser av lift- og krokcontainere, jf. kravspesifikasjon

Tilbudsfrist

31 dager igjen (24.09.2019)

23.08.2019

Anskaffelse av mindre hogstmaskin til Bymiljøetaten

Oslo kommune v/ Bymiljøetaten, Oslo

Oslo kommune v/ Bymiljøetaten, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av en mindre hogstmaski...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (23.09.2019)

23.08.2019

Mobilitetspakke

Sola kommune, Sola

Mobilitetspakken innebærer leie av 15 biler som tilgjengeliggjøres for oppdragsgiver i arbeidstiden 07:00-16:00, mandag til fredag. Oppdragsgiver har ...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (24.09.2019)

Visar 1-20 av 1385 träffar