17.01.2021

Tallspillmotor (NGE) - Vedlikeholdsavtale

Norsk Tipping AS, Hamar

Norsk Tipping har til hensikt å anskaffe tjenester knyttet til vedlikehold av Tallspillmotor (NGE) direkte fra Scientific Games (SG). Vedlikeholdsavta...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

17.01.2021

Vaskeritjenester - leie, vask og distribusjon av helsetekstiler

Moss kommune, Moss

Moss kommune har til hensikt å inngå rammeavtale for kjøp av vaskeritjenester som omfatter leie, vask og distribusjon av helsetekstiler til virksomhet...

Tilbudsfrist

32 dager igjen (19.02.2021)

17.01.2021

Kompostverket i Indre Østfold - samspillsentreprise

Veas Marked AS, Slemmestad

Entreprenørstyrt samspillentreprise av anlegg for mottak og behandling av slam - ”Kompostverket”. Prosjektet omfatter et større prosessbygg, utomhus-a...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (18.02.2021)

17.01.2021

Fv. 4600 Torvmyrveien – G/S-veg Parsell: S1D1 m0 – S1D1 m1100

Rogaland Fylkeskommune, Stavanger

Rogaland fylkeskommune i samråd med Randaberg kommune vil med fysiske tiltak øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og forbedre bymiljøet langs F...

Tilbudsfrist

63 dager igjen (22.03.2021)

17.01.2021

Kjøp av saktegående kvern

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Kjøp av saktegående kvern. Beregnet for trevirke, hageavfall og møbler/madrasser

Tilbudsfrist

25 dager igjen (12.02.2021)

17.01.2021

Hjulgravemaskin gatedalen

Sarpsborg kommune, Sarpsborg

Kjøp av hjulgravemaskin til Gatedalen miljøanlegg Gatedalen miljøanlegg skal gå til innkjøp av ny hjulgravemaskin med hevbar hytte i kategorien 14-1...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (12.02.2021)

17.01.2021

Kjøp av byggevarer

Vestvågøy Boligstiftelse, LEKNES

Vestvågøy Boligstiftelse skal inngå avtale for kjøp av byggevarer, for ytterligere informasjon se konkurransegrunnlag med vedlegg.

Tilbudsfrist

31 dager igjen (18.02.2021)

16.01.2021

Driftskontrakt veg 30-201 Romerike øst 2021-2027

Viken fylkeskommune, Sarpsborg

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidea...

Tilbudsfrist

44 dager igjen (03.03.2021)

16.01.2021

Rammeavtale El-motor, pneumatikk, transmisjon og lager

NTNU, Trondheim

Formålet med anskaffelsen er å inngå en rammeavtale med en leverandør for kjøp av produkter av høy kvalitet til konkurransedyktig betingelser innenfor...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (17.02.2021)

16.01.2021

Sak- arkivsystem

Hammerfest Kommune, Hammerfest

Anskaffelsen gjelder innkjøp av nytt sak-arkivsystem for Hammerfest og Måsøy kommune. Hammerfest kommune bruker i dag ePhorte, mens Måsøy kommune br...

Tilbudsfrist

32 dager igjen (19.02.2021)

16.01.2021

Request for Information (RFI): Avinor AS new Communication, Navigation, Surveillance (CNS) Operational Model

AVINOR AS, Gardermoen

The primary purpose of this document is to verify the areas and volumes necessary for the incorporation of a new operational model that can increase e...

Siste svarfrist

49 dager igjen (08.03.2021)

16.01.2021

Rørleggertjenester, rammeavtale

Flekkefjord kommune, FLEKKEFJORD

Konkurransen gjelder rammeavtaler om levering av rørleggertjenester med VVS-materiell. Leverandøren skal stille med materiell på alle oppdrag som skal...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (17.02.2021)

16.01.2021

Transport og energiutnyttelse av restavfall

Romerike Avfallsforedling IKS, Skedsmokorset

ROAF har behov for å inngå kontrakt med leverandør som kan bistå med transport og energiutnyttelse av restavfall. ROAF har ca 55 000 tonn restavfall...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (16.02.2021)

15.01.2021

Digitalisering av papirarkiv

Vardø Kommune, Vardø

Vardø kommune har i dag et elektronisk arkiv. Kommunens elektroniske arkiv inneholder data fra år 2000 og frem til i dag. Kommunen har startet et pros...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (29.01.2021)

15.01.2021

Invitasjon til å tre inn i tjenestekonsesjonskontrakter i Vestfold og Telemark 2

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skien

Innføring av integrerte betalingsterminaler i Vestfold og Telemark medfører behov for en klargjøring og fastsettelse av ansvar, forpliktelser og retti...

Tilbudsfrist

39 dager igjen (26.02.2021)

15.01.2021

Vannbehandlingsanlegg, ny vannforsyning i Kvalsund

Hammerfest Kommune, Hammerfest

Prosjektet omfatter totalentreprise vannbehandlingsanlegg for vannverket inkludert tilhørende rørsystem, prosessanlegg og elektroinstallasjoner.

Tilbudsfrist

25 dager igjen (12.02.2021)

15.01.2021

21/278 - Amundrød-Rødbøl byggeledelse

Larvik kommune 918082956, Larvik

Larvik kommune skal kontrahere byggeleder for prosjektet 01676 Amundrød Næringspark. Prosjektet er etter anleggsbidragsmodellen,‏‏‎‏‎‎‎‪‎‬‪‪‏‪‬‏‎‎‎‪ h...

Tilbudsfrist

Avlyst (21.01.2021)

15.01.2021

Opplæring masseforflytningsmaskiner (M2,M4 og M6)

ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (NAV), OSLO

I Innlandet er det høy aktivitet i anleggsbransjen med blant annet store prosjekter på veiutbygging. Kompetanseheving innen maskinførerbevis vil styrk...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (15.02.2021)

15.01.2021

Bando di gara mediante procedura competitiva aperta per la selezione di un organismo di esecuzione

Terra orti società cooperativa, Eboli

Bando di gara mediante procedura competitiva aperta per la selezione dell’organismo incaricato dell’esecuzione del programma di informazione e promozi...

Tilbudsfrist

14 dager igjen (01.02.2021)

15.01.2021

EPJ for fysioterapitjenesten

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, ÅL

Konkurransen gjelder levering av elektronisk pasientjournalsystem for fysio- og ergoterapitjenesten som en skybasert tjeneste til Flå, Gol, Hemsedal, ...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (17.02.2021)

Visar 1-20 av 1535 träffar