21.10.2018

Hovedbankavtale

Moss kommune, Moss

Hovedbankavtale for kommunene Moss og Rygge.

Tilbudsfrist

38 dager igjen (29.11.2018)

21.10.2018

Kranoperert adhesjonsbandsopptager for kaldt klima

Kystverket, Horten

Kystverket skal gå til anskaffelse av  kranopphengt/kranoperert adhesjonsbandopptaker spesielt tilpasset operasjoner i streng kulde der bla. ising og ...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (22.11.2018)

21.10.2018

Anskaffelse av konsulenttjenester for universell utforming

Direktoratet for e-helse, OSLO

Formålet med bistanden er å sikre at våre elektroniske tjenester på helsenorge.no både tilfredsstiller krav om universell utforming og gir en god bruk...

Søknadsfrist

28 dager igjen (19.11.2018)

21.10.2018

18/3 Design, etablering og drift av plattform for NDLA

NDLA, Bergen

Føremålet med anskaffinga er å anskaffe ein partner som kan designe og etablere eit konsolidert køyremiljø for tenesteinfrastrukturen i NDLA (Nye NDLA...

Søknadsfrist

25 dager igjen (16.11.2018)

21.10.2018

Lisensforvaltning, rammeavtale

Elverum kommune, Elverum

Konkurransen gjelder en rammeavtale på lisensrådgivning, kjøp og vedlikehold av lisenser og programvare, med opsjon andre rådgivende konsulenttjeneste...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (19.11.2018)

20.10.2018

Rammeavtale MAC

UNIVERSITETET I BERGEN, Bergen

Målet er å etablere en rammeavtale for bærbare og stasjonære MAC med tilknyttede tilleggsprodukter. Rammeavtalen skal dekke og understøtte kundens løp...

Søknadsfrist

24 dager igjen (15.11.2018)

19.10.2018

Motorisert rotasjonsmikrotom

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

NMBU ønsker å gjennomføre en anskaffelse av motorisert rotasjonsmikrotom til BasAM, seksjon for anatomi og patologi, Campus Adamstuen, for produksjon ...

Tilbudsfrist

9 dager igjen (31.10.2018)

19.10.2018

Anskaffelse av nyskriving av fagtekster og litterære tekster til NDLA

NDLA, Bergen

Nasjonal digital læringsarena, NDLA, har behov for nyskriving av et antall fagtekster og litterære tekster til fagene religion og etikk, mediesamfunne...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (02.11.2018)

19.10.2018

Byggeledelse i prosjekt Leirvika

Hammerfest Havn KF, Hammerfest

Formålet med anskaffelsen er å få en byggeleder i industriprosjektet Leirvika. Byggelederen skal være prosjektlederens forlengede arm, og han/hun skal...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (02.11.2018)

19.10.2018

Rehabilitering Engeskardtunnelen - Hareid

Hareid kommune, Hareid

Anskaffelsen er en totalentreprise hvor løsning skal prosjekteres og utføres av totalentreprenør. Tiltaket går i hovedsak ut på utviding av tunnelen...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (02.11.2018)

19.10.2018

Anskaffelse av beltegraver og traktor med to tilhengere

Hadsel Kommune, STOKMARKNES

Hadsel kommune v/Teknisk Drift VVA, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av; - Beltegraver ...

Tilbudsfrist

18 dager igjen (09.11.2018)

19.10.2018

04651 Anskaffelse av RIV Ang. prosjektet Ra skole-varmepumpe -18/23453

Larvik Kommune, LARVIK

Anskaffelse av rådgivende ingeniør for VVS. Det gjelder anskaffelse av en RIV som skal bidra med å forfatte en funksjonsbeskrivelse for CO2 varmepum...

Tilbudsfrist

14 dager igjen (05.11.2018)

19.10.2018

Kjøp av beltegående grunnboringsrigg Region vest, runde 2.

Statens vegvesen, Oslo

Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av 1 stk beltegående grunnboringsrigg i vektklasse 5-6 tonn netto.

Tilbudsfrist

25 dager igjen (16.11.2018)

19.10.2018

Bardu kommune etablering av bredbånd

Bredbåndsfylket Troms AS, TROMSØ

Bardu kommune ønsker å tildele en bygg og anleggskonsesjon / tjenestekonsesjon til en leverandør (heretter søker) som påtar seg et totalansvar for pro...

Tilbudsfrist

44 dager igjen (05.12.2018)

19.10.2018

Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å inngå en forskningsavtale som kan gi et helhetlig bilde av hvordan medvirkning og medbestemmelse praktiseres ...

Tilbudsfrist

24 dager igjen (15.11.2018)

19.10.2018

Otium TV- anskaffelse

Tromsø kommune - Prosjektlederkontoret utbyggingstjenesten, TROMSØ

Otium bo- og velferdssenter er et nytt eldresenter som omfatter i alt 137 plasser for heldøgns omsorg. Bo- og velferdssenteret inneholder også arealer...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (19.11.2018)

19.10.2018

Markedsdialog (RFI) - Fremtidig mulig anskaffelse av lendegående kjøretøy med bergingskapasitet. Denne markedsundersøkelsen gjelder kun bergingskapasiteten (recovery module).

Forsvarsmateriell, Oslo

Hensikten med markedsdialogen (RFI) er å motta tilbakemeldinger fra mulige leverandører og undersøke hva som finnes av løsninger i markedet. Samtidi...

(Melding om request for information, RFI)

19.10.2018

Ila barnehage - rehabilitering ventilasjonsanlegg

Trondheim kommune, TRONDHEIM

Ved Ila barnehage skal ventilasjonsanlegg rehabiliteres. Det skal inn et nytt anlegg som vil betjene størstedelen av det opprinnelige barnehagebygget....

Tilbudsfrist

18 dager igjen (09.11.2018)

19.10.2018

Terrengkjøretøy FOR 050-2018

Bergen Kommune, BERGEN

Terrengkjøretøyet må være beltegående. Det skal være egnet for bruk i ulent terreng til alle årstider. Ytelse må være kraftig nok til å trekke sporset...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (02.11.2018)

19.10.2018

Rrammeavtale trykkeritjenester

Time Kommune, BRYNE

Gjesdal, Time, Strand og Klepp kommune, heretter kalla Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå rammeavtale for levering av trykkeritje...

Tilbudsfrist

32 dager igjen (23.11.2018)

Visar 1-20 av 1187 träffar

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.