28.10.2020

System för digital signering

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, BORÅS

Upphandling av IT-stöd för digital signering med funktion att ge RISE medarbetare enkel, systematisk och ändamålsenlig digital signering. RISE vill ...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (26.11.2020)

28.10.2020

Kjøp av Konsulenttjenester til formidlingskompetanse

STATPED, OSLO

Statped, også kalt Oppdragsgiver, innbyr til konkurranse om utvikling og gjennomføring av kurs i formidling, herunder presentasjonsteknikk både digita...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (22.11.2020)

28.10.2020

Stavanger lufthavn - K-189722 - rammeavtale leveranse av strøsand

AVINOR AS, Gardermoen

Rammeavtale leveranse av strøsand til Stavanger lufthavn

Tilbudsfrist

13 dager igjen (10.11.2020)

28.10.2020

Rådgivertjenester - Oppgradering av vegkryss

Narvik kommune, Narvik

Oppdragsgiver skal kjøpe rådgivertjenester for prosjektering av vegkryss. Oppdragsgiver skal oppgradere to vegkryss og skal kjøpe rådgivertjenester ...

Tilbudsfrist

14 dager igjen (11.11.2020)

28.10.2020

Leasing av rundsvingende graver med vekt ca. 8000 kg.

Nesbyen kommune, Nesbyen

Teknisk enhet skal anskaffe graver til bruk for drift i kommunen. Beskrivelse av oppdragsgivers behov Teknisk enhet skal anskaffe graver til bruk ...

Tilbudsfrist

26 dager igjen (23.11.2020)

28.10.2020

Prosjektering av Fortau langs Haugveien i Hadsel Kommune.

Hadsel Kommune, STOKMARKNES

Prosjektering av Fortau. Hadsel Kommune ønsker tilbud på prosjektering av fortau langs Haugveien fra Solstien til Vikaveien på Melbu i Hadsel Kommun...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (27.11.2020)

28.10.2020

Intensjon om å inngå avtale om utbygging av renseanlegg mellom Averøy kommune og Kaarvaag Invest AS

Averøy kommune, AVERØY

Averøy kommune skal bygge ny skole på Kårvåg i Averøy kommune med planlagt ferdigstillelse i 2022. Det kommunale avløpsnettet er i området kapasitetsm...

(Veiledende kunngjøring)

28.10.2020

Årlig termofotografering av strømtavler

Stortinget, OSLO

Stortinget skal inngå avtale om termofotografering av Stortingets elektriske installasjoner og strømtavler for å ivareta forskriftspålagte krav til in...

Tilbudsfrist

16 dager igjen (13.11.2020)

28.10.2020

Vedlikehold av bunnledninger Fredrikstad kommune NS8407

Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD

Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale om forkontroll, innmåling og vedlikehold av rør og bunnledninger på formålsb...

Tilbudsfrist

27 dager igjen (24.11.2020)

28.10.2020

Utvidelse av Skånevik gravplass

Etne kommune, Etne

Se konkurransegrunnlaget Anbudet gjelder utvidelse av gravfelt ved Skånevik kirke og omfatter ca. 925m2 gravfelt og grøntanlegg. Gravplassen skal ut...

Tilbudsfrist

23 dager igjen (20.11.2020)

28.10.2020

Vintervedlikehold Brandsetdalen veianlegg R00977

Forsvarsbygg, OSLO

Forsvarsbygg inviterer til å inngi tilbud på vintervedlikehold ved Brandsetdalen veianlegg. Vintervedlikehold ved Brandsetdalen veianlegg. Totalt ...

Tilbudsfrist

12 dager igjen (09.11.2020)

28.10.2020

Konsulentbistand tilknyttet Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

INNOVASJON NORGE, OSLO

Konsulentbistand til vurdering av kunnskapsgrunnlaget og valg av prioritering av formålstjenlige omdømmetiltak under Utviklingsprogrammet for landbruk...

Tilbudsfrist

15 dager igjen (12.11.2020)

28.10.2020

Øvre Bakklandet 52- ombygging og tilbygg - totalentreprise

Trondheim kommune, TRONDHEIM

Øvre Bakklandet 52 er en kommunalt eid eiendom, antatt bebygd ca 1889, som tidligere har vært benyttet som bokollektiv for ungdom. Bygningen har ver...

Tilbudsfrist

26 dager igjen (23.11.2020)

28.10.2020

RE-20-05 Regnskapsrevisjon

Rendalen kommune, ENGERDAL

Rendalen kommune har til hensikt å inngå rammeavtale om kjøp av tjenester for regnskapsrevisjon. Kontrakten gjelder utførelse av regnskapsrevisjon. I ...

Tilbudsfrist

21 dager igjen (18.11.2020)

28.10.2020

Intensjonskunngjøring - Kontraktsinngåelse mellom Helse Bergen HF og Norway Filial of Swisslog Healthcare Ag

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

I forbindelse med at Helse Bergen flyttet laboratorievirksomhet fra Sentralblokken til et nytt bygg dedikert for Laboratorieformål ble det utlyst konk...

(Veiledende kunngjøring)

28.10.2020

Rammeavtale for kart - og oppmålingstjenester

OFA - Konkurranseportal, Lyngdal

arbeidene omfatter i stikkordsform: Oppmålingsforretning, landmålingsoppdrag, Matrikkelføring og annet kartteknisk kontorarbeid.

Tilbudsfrist

23 dager igjen (20.11.2020)

28.10.2020

Kontormøbler Andøy kommune

Andøy Kommune, ANDENES

Andøy kommune ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av kontormøbler til alle sine enheter. Leveringssteder er enheter i Andøy kommune. Vi har enheter ...

Tilbudsfrist

20 dager igjen (17.11.2020)

28.10.2020

Sekretariattjenester for kontrollutvalget i Ringsaker kommune

Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL

Rammevtalen, heretter kalt Avtalen, skal dekke Kundens behov for sekretariattjenester for kontrollutvalget i Ringsaker kommune slik det framgår av Kom...

Tilbudsfrist

21 dager igjen (18.11.2020)

28.10.2020

Rørleggertjenester med tilhørende materiell

Ringsaker kommune, BRUMUNDDAL

Rammevtalen, heretter kalt Avtalen, skal dekke Kundens behov for tjenester innen tjenesteområdet rørleggertjenester og materialer til små og store opp...

Tilbudsfrist

21 dager igjen (18.11.2020)

28.10.2020

Grunnundersøkelser for flomsikring av Sunndøla/Hjelldøla, Folven og Storelva, Innvik, Stryn kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), OSLO

NVE ber om tilbud på gjennomføring av grunnundersøkelser med tilhørende laboratorietester. Grunnundersøkelser som skal gjennomføres er ved to av NVE s...

Tilbudsfrist

20 dager igjen (17.11.2020)

Visar 1-20 av 1492 träffar