25.05.2018

Byggevarer, trelast, verktøy og jernvare

Flekkefjord kommune, FLEKKEFJORD

Konkurransen gjelder avtale om levering av byggevarer, trelast, håndverktøy, jernvarer, beslag- og festemateriell og lignende utstyr til teknisk drift...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (26.06.2018)

25.05.2018

Flomsikringstiltak Rundvegen, Vigrestad - Deletappe 1

Hå kommune, Varhaug

Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om bygging av flomsikringstiltak på Vigrestad. Vigrestad ble utsatt for en stor flomh...

Tilbudsfrist

24 dager igjen (20.06.2018)

25.05.2018

Rehabilitering av Bæreiavegen

Kongsvinger kommune, Kongsvinger

Bæreiavegen er en viktig vei til badeplass ved Bæreiavangen, turområder og Forsvarets veteransenter. På strekningen frem til badeplassen er asfaltert ...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (27.06.2018)

25.05.2018

Trykkøkningsstasjon vannforsyning Ringstadsætra

Stranda kommune, Stranda

Trykkøkningsstasjon vannforsyning - Ringstadsætra

Tilbudsfrist

22 dager igjen (18.06.2018)

25.05.2018

Fv. 42 Gydalen skredsikring

Statens vegvesen, Arendal

Prosjektet omhandler skredsikring av Gydalen. Det er planlagt at det skal settes opp fanggjerder langs vegen. Arbeidet vil bestå av arbeid i høyde o...

Tilbudsfrist

24 dager igjen (20.06.2018)

25.05.2018

Mikroplateleser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

Øke kapasiteten for målinger absorbans, fluoresecence og luminesencemålinger ved å kjøpe inn en ny multiplateleser.

Tilbudsfrist

12 dager igjen (08.06.2018)

25.05.2018

Bygningsmessige arbeide, Heissjaktkonstruksjon, Aurora kino

Multiconsult Norge AS, Oslo

Hovedentreprise bygningsmessige arbeider i forbindelse med ny evakueringsheis, Aurora kino, Tromsø Bygningsmessige arbeider i forbindelse med evakue...

Tilbudsfrist

2 dager igjen (29.05.2018)

25.05.2018

production of two aluminum 420 kV transmission towers

Statnett SF, Oslo

THis contrct notice is for production 420 kV transmission towers produced in aluminium Statnett is currently developing an aluminium 420 kV transmis...

Søknadsfrist

10 dager igjen (06.06.2018)

25.05.2018

Fv. 420 Fortau Natvig

Statens vegvesen, Oslo

Konkurransegrunnlaget omfatter bygging av fortau langs fv. 420 på Natvig i Arendal kommune. Lengden på prosjektet er i underkant av 330 m og inkludere...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (07.06.2018)

25.05.2018

Portabelt gammaspektrometer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

Formålet med anskaffelsen er gjøre CERAD/Isotoplab i stand til å utføre avanserte gammaspektrometri- og dosemålinger i felt i sammenheng med beredskap...

Tilbudsfrist

12 dager igjen (08.06.2018)

25.05.2018

Renovering av pumpestasjon

Søndre Follo Renseanlegg IKS, VESTBY

Konkurransen gjelder renovering av Ringbekken pumpestasjon og har planlagt dette skal være ferdig utført i september / oktober 2018. Entreprenøren for...

Tilbudsfrist

22 dager igjen (18.06.2018)

25.05.2018

Laboratorie forbruksvarer i glass og plast, til helseforetakene i Helse Nord

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Oppdragsgiver ønsker tilbud på Laboratorie forbruksvarer i glass og plast. 1.      1004010201        Objekt-og dekkglass 2.      1004010204       ...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (29.06.2018)

25.05.2018

Avtale på FreeStyle Libre

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

De regionale helseforetakene, med underliggende helseforetak, inngår rammeavtale med Abbott Norge AS for levering av flash glukosemåler (FGM) til barn...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

25.05.2018

Levanger VGS drenering etappe II

Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer

Arbeidet omfatter nye overvannsrør for taknedløp og sandfangkummer i bakgård og på nordre og vestre side av bygget. Reetablering av oppgravde arealer ...

Tilbudsfrist

18 dager igjen (14.06.2018)

25.05.2018

Ekstern bistand til utvikling av ny strategi 2020-2025

Oslo kommune Bystyrets sekretariat, Oslo

Bystyrets sekretariat ønsker ekstern bistand i arbeidet med ny strategi for å få rådgivning til valg av metode tilpasset vår virksomhet, og for å bli ...

Tilbudsfrist

19 dager igjen (15.06.2018)

25.05.2018

FOR 014-2018 Lederopplæringsprogram helse

Bergen Kommune, BERGEN

Lederutviklingsprogram for enhetsledere og avdelingsledere i Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO). Kursene skal holdes høst 2018 og vår 2019. ...

Tilbudsfrist

18 dager igjen (14.06.2018)

25.05.2018

Styringsverktøy for planlegging, budsjettering og rapportering

Larvik kommune 918082956, Larvik

Anskaffelse av verktøy for økonomiplanlegging, virksomhetsstyring og analyse Larvik kommune har intensjon om å inngå kontrakt med Framsikt as for le...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

25.05.2018

218547 Nykirke - Vedlikehold av tak - Gjøvik kommune

Gjøvikregionen - Anskaffelser, GJØVIK

På vegne av Gjøvik kommune innbys det til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise for: Vedlikehold tak - Nykirke i Snertingdal. Oppdraget er omf...

Tilbudsfrist

18 dager igjen (14.06.2018)

25.05.2018

Plan- og utgreiingsoppgåver for Selje og Eid kommune

Eid kommune, Nordfjordeid

Plan- og utgreiingsarbeid for kommunen innan fagområda: arealplanlegging, landskapsarkitektur, trafikkanalyser, støy/akustikk og biologisk mangfald. ...

Tilbudsfrist

23 dager igjen (19.06.2018)

25.05.2018

Veiledende kunngjøring - anskaffelse av telefonitrafikk

Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben, Oslo

Dette er en Request for Information, RFI. Akershus fylkeskommune ønsker gjennom denne RFI å få tilbakemeldinger på vedlagte kravspesifikasjon. Det...

(Veiledende kunngjøring)

Visar 1-20 av 1415 träffar

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.