11.04.2021

Invitasjon til markedsdialog - Biblioteksystem

Viken fylkeskommune, Sarpsborg

Det inviteres med dette til dialogmøte i forbindelse med kommende felles anskaffelse av biblioteksystem for Viken fylkeskommune og samarbeidende kommu...

(Veiledende kunngjøring)

11.04.2021

ANSK-0012-21 Rammeavtale Kurs og rådgivning ved forskningssøknader

UNIVERSITETET I BERGEN, Bergen

UiB ønsker å opprettholde og øke finansieringen fra eksterne kilder, inkludert fra EU-program og Forskningsrådet. For dette formål ønsker UiB å tilby ...

Søknadsfrist

30 dager igjen (12.05.2021)

11.04.2021

Oslo lufthavn: Leie av areal for utøvelse av forretningsvirksomhet innenfor parkering

AVINOR AS, Gardermoen

Avinor AS vil gjennomføre en konkurranse om konsesjonskontrakt for leie av areal for utøvelse av forretningsvirksomhet innenfor parkering ved Oslo luf...

Tilbudsfrist

57 dager igjen (08.06.2021)

11.04.2021

20200065 Transaksjonsprint- og konvolutteringstjenester

Skatteetaten, OSLO

Formålet med anskaffelsen å få på plass en avtale for transaksjonsprint og konvoluttering som dekker behovet for de tjenestene som frem til nå er blit...

Søknadsfrist

28 dager igjen (10.05.2021)

11.04.2021

RFI - Profileringsartikler og profiltøy

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

NMBU ønsker å styrke arbeidet med sin visuelle profil og kunne tilgjengeliggjøre og tilby profilartikler til studenter, ansatte og besøkende. NMBU ø...

Siste svarfrist

11 dager igjen (23.04.2021)

11.04.2021

Brøytetjenester med vaktordning for 5 roder

Moss kommune, Moss

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt om rammeavtale for vintervedlikehold av roder i søndre Moss (tidligere Rygge kommune). Oppdraget innebær...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (12.05.2021)

11.04.2021

Microsoft-LSP

Tromsø kommune, Tromsø

Tromsø kommune skal inngå ny rammeavtale på Microsoft LSP. Formålet med rammeavtalen å sikre at kommunen forvalter sine avtaler med Microsoft på en fo...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (11.05.2021)

11.04.2021

Renholdstjenester - Sola kommune

Sola kommune, Sola

Denne rammeavtalen omfatter tjenester (inkludert nødvendig materiell) innen renholdstjenester for de nevnte delkontrakter/områder 1 til 5. Avtalene vi...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (12.05.2021)

11.04.2021

Forberedende arbeider ERTMS Rørosbanen og Solørbanen

Bane NOR SF, HAMAR

Denne totalentreprisen gjelder forberedende arbeider for det nye signalanlegget på Rørosbanen, (Hamar)-(Støren) og Solørbanen, (Kongsvinger)-(Elverum)...

(Kunngjøring av kontraktstildeling)

10.04.2021

MIR tunable laser, IFT

UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Uit - norges arktiske universitet ønsker å anskaffelsen er en midt-infrarød laser som kan stilles inn i bølgelengdeområdet på minimum 2000-4400 nm for...

Søknadsfrist

28 dager igjen (10.05.2021)

10.04.2021

ANSK-0059-21 Eksperimentering med høy gjennomstrømmingshastighet (HTE)

UNIVERSITETET I BERGEN, Bergen

Kjemisk institutt ønsker å etablere et laboratorium for såkalt "high-throughput" eksperimentering (HTE). Laboratoriet vil representere en muliggjørend...

Søknadsfrist

28 dager igjen (10.05.2021)

10.04.2021

K.014193 Forberedende arbeider ERTMS (Oslo S) - Asker inkl Filipstadlinjen og Spikkestadbanen

Bane NOR SF, HAMAR

Denne totalentreprisen gjelder forberedende arbeider for det nye signalanlegget på strekningen (Oslo S) – Asker inklusive Filipstadlinjen og Spikkesta...

(Kunngjøring av kontraktstildeling)

10.04.2021

Oslo lufthavn: Leie av areal for utøvelse av forretningsvirksomhet innenfor Retail

AVINOR AS, Gardermoen

Avinor AS vil gjennomføre en konkurranse om konsesjonskontrakt for leie av areal for utøvelse av forretningsvirksomhet innenfor Retail ved Oslo luftha...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (11.05.2021)

10.04.2021

RFI - Matautomater

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Fakultet for realfag og teknologi ønsker å kjøpe eller leie 1-2 matautomater i TF-bygget for å imøtekomme studentenes behov for dette. For ytterlige...

Siste svarfrist

7 dager igjen (19.04.2021)

10.04.2021

Transport av kroklift containere

Nord-gudbrandsdal Renovasjonsselskap Iks, DOVRE

Konkurransen gjelder uttransport med krokliftbil av restavfall og andre avfallsfraksjoner fra regionen til sluttbehandling, samt intern transport med ...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (11.05.2021)

09.04.2021

Matvarer, rammeavtale

Nordkapp Kommune, HONNINGSVÅG

Konkurransen gjelder avtale om levering av matvarer til storhusholdning i Nordkapp kommune. Konkurransen gjelder primært levering til kjøkkenet på N...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (11.05.2021)

09.04.2021

ERP-løsning til 7 kommuner

Søre Sunnmøre IKT, HAREID

Oppdragsgiver skal anskaffe et ERP-system som skal omfatte økonomisystem, HR system og lønnssystem. Oppdragsgiver ønsker opsjon på digitalt, interakti...

Søknadsfrist

28 dager igjen (10.05.2021)

09.04.2021

189257 - Tromsø airport - Passenger Boarding Bridges (PBB)

AVINOR AS, Gardermoen

3 stk. passasjerbruer til gate 18-20. Leveransen består av fast del fra terminalbygg og til fastpunkt samt bevegelig del fra fastpunkt og ut til flykr...

Søknadsfrist

30 dager igjen (12.05.2021)

09.04.2021

Stavanger lufthavn - K-189492 - Gjenoppbygging P-hus

AVINOR AS, Gardermoen

P-hus ved Stavanger lufthavn skal gjenoppbygges. P-hus på Stavanger lufthavn, Sola skal gjenomoppbygges etter storbrannen i 2020, med tilnærmet samm...

Søknadsfrist

28 dager igjen (10.05.2021)

09.04.2021

Rivearbeider Kjerringjordet NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

NMBU har behov for å få utført riving og tilstøtende arbeider på Kjerringjordet i Ås. Det foreligger en miljøsaneringsbeskrivelse og rivesøknad er god...

Tilbudsfrist

18 dager igjen (30.04.2021)

Visar 1-20 av 1902 träffar