18.06.2019

Rammeavtale sceneløsning Forskningsdagene

UNIVERSITETET I BERGEN, Bergen

Rammeavtale for sceneløsning til bruk ved UiBs forskningsdagene som foregår i september hvert år.

Tilbudsfrist

58 dager igjen (15.08.2019)

18.06.2019

Circuitos culturales en países de interés turístico-cultural para personal del ET y Cuerpos Comunes adscritos a su acción social, durante la temporada estival 2019

Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal, Madrid

Circuitos culturales en países de interés turístico-cultural para personal del ET y Cuerpos Comunes adscritos a su acción social, durante la temporada...

(Kunngjøring av kontraktstildeling)

18.06.2019

Avlaup Leikanger - Øvre Sjåstad

Asplan Viak AS, Sandvika

Fornying av spillvassnett og slamavskiljar på Øvre Sjåstad.

Tilbudsfrist

15 dager igjen (03.07.2019)

18.06.2019

LIS 2001 e Inhalasjonsanestetika

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse N...

(Veiledende kunngjøring)

18.06.2019

Prinsdalsbekken - NoDig

Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten, Oslo

Prinsdalsbekken er en del av Ljanselva vassdraget, som har sitt utløp i Bunnefjorden. Det pågår flere prosjekter i området som har som formål å minske...

Tilbudsfrist

17 dager igjen (05.07.2019)

18.06.2019

Rehabilitering av balkonger, Akersbakken 25E

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo

Rehabilitering av fire balkonger ved Akersbakken 25E.

Tilbudsfrist

27 dager igjen (15.07.2019)

18.06.2019

Lab- og elektromedisinsk utstyr

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon, KJELLER

Forsvaret har behov for å etablere nye rammeavtaler på laboratorisk og elektromedisinsk materiell. Formålet med anskaffelsene er i hovedsak å forsyne ...

Tilbudsfrist

48 dager igjen (05.08.2019)

18.06.2019

Fræna kommune - Rammeavtale tømrertjenester

Fræna kommune, ELNESVÅGEN

Oppdragsgiver skal inngå rammeavtale for levering av tømrertjenester. Leveransen skal dekke oppdragsgivers sitt behov for slike tjenester til riktig k...

Tilbudsfrist

24 dager igjen (12.07.2019)

18.06.2019

Terrenggående beltemaskin

SKAGERAK NETT AS, PORSGRUNN

I forbindelse med prosjekter og drift av kraftledningsnettet har Skagerak Nett behov for en terrenggående beltemaskin tilrettelagt for påmontering av ...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

18.06.2019

Tilbudsforespøsel på utarbeidelse av faresonekartlegging

Vefsn Kommune, MOSJØEN

Oppdragsgiver ønsker tilbakemelding på vår kravspesifikasjon, gjennom en veiledende kunngjøring/høring. Høringsfrist er satt til 3.juli kl 12.00. Op...

(Veiledende kunngjøring)

18.06.2019

19/2741 Stillaskurs over 9 meter

NAV Titlak Rogaland, Stavanger

Rammeavtale stillaskurs over 9 meter for Nord- og Sør-Rogaland. Rammeavtale stillaskurs over 9 meter for Nord- og Sør-Rogaland. Varighet 2 år med op...

Tilbudsfrist

58 dager igjen (15.08.2019)

18.06.2019

Rehabilitering av tak - NS8406 kontrakt

Berlevåg Kommune, BERLEVÅG

Taket på Berlevåg helsesenter har endel taklekkasjer gjennom ulike takgjennomføringer. Samtlige takgjennomføringer er lokalisert på flat del av taket....

Tilbudsfrist

20 dager igjen (08.07.2019)

18.06.2019

Iver Holtersgate , Verven og Spinnerigata

Drammen kommune, DRAMMEN

Legging av nytt separatsystem og ny vannledning inkl kummer og utskifting av stikkledninger. Etablering av ny veikropp, fortau og overflatedetaljer. ...

Tilbudsfrist

59 dager igjen (16.08.2019)

18.06.2019

LØ-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur

Løten kommune ABAKUS AS

Løten kommune har til hensikt å gi støtte til å bygge bredbåndsinfrastruktur, gjennom å gi støtte til utbygger,  i området Jønsrud. Det henvises til...

Tilbudsfrist

90 dager igjen (16.09.2019)

18.06.2019

Intensjonskunngjøring- inngåelse av avtale for løsning til digital håndtering av møter til Vestfold og Telemark Fylkeskommune fra 01.01.20-31.12.23

Telemark fylkeskommune (for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune), Skien

Vestfold og Telemark Fylkeskommune inngår en avtale om levering av løsning til digital håndtering av møter i Fellesnemnda til Vestfold og Telemark Fyl...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

18.06.2019

19_ 3018 Undersøkelse av arbeidsmarkedet for IKT-relaterte høyere utdanninger

Kunnskapsdepartementet, OSLO

Kunnskapsdepartementet ønsker en forskningsbasert undersøkelse som skal gi en samlet analyse av arbeidsmarkedssituasjonen for personer med IKT-relater...

Tilbudsfrist

59 dager igjen (16.08.2019)

18.06.2019

19031 Kvadraturen skolesenter - heis og løfteplattform

Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune skal anskaffe heis og løfteplattform til Kvadraturen skolesenter, Tollbodgata 75, Kristiansand. Flere av byggene ved Kvadratu...

Tilbudsfrist

8 dager igjen (26.06.2019)

18.06.2019

Anbud Kjøp av storformatskrivere og -skannere

Statens vegvesen, Oslo

Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av: Kjøp av storformatskrivere og -skannere for tekniske tegninger med relevante reservedeler og tilleggsuts...

Tilbudsfrist

49 dager igjen (06.08.2019)

18.06.2019

Grunn- og miljøtekniske undersøkelsar i sjø. Årskog Industriområde

Fitjar kommune, Fitjar

Grunn- og miljøtekniske undersøkelser av sjøbunn før utfylling av masser. Areal berørt sjøbunn er ca 50.000m2. Grunn- og miljøtekniske grunnunders...

Tilbudsfrist

24 dager igjen (12.07.2019)

18.06.2019

Leasing av løpebanevasker

Trondheim kommune, TRONDHEIM

Trondheim bydrift (TB) har intensjon om å inngå kontrakt med Hako Ground and Garden AS for leasing av utstyr til vasking av løpebaner av typen Hørger ...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

Visar 1-20 av 1427 träffar