21.02.2019

CO2 instrumenter

UNIVERSITETET I BERGEN, Bergen

Geofysisk institutt skal anskaffe tre instrumenter for å måle CO2 i arktisk sjøvann. Disse instrumentene vil bli plassert i tre ulike nivå under drivi...

Tilbudsfrist

14 dager igjen (08.03.2019)

21.02.2019

Utbedringer av snøoverbygg, Linbanebygget Ofotbanen

Bane NOR SF, HAMAR

Entreprisen omfatter riving og fjerning av deler av eksisterende bygg. Bygging av komplett nytt bygg i en utstrekning på 30 meter. Resterende skal rep...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (25.03.2019)

21.02.2019

Levering av varmmat til barnehager

Sørum Kommune, Sørumsand

Formålet med anskaffelsen er å få levert god og velsmakende varm lunsj til barnehager.

Tilbudsfrist

31 dager igjen (25.03.2019)

21.02.2019

Tilbudskonkurranse kjøp av ATV, Snøscootere og tilhenger

Helgeland Kraft Nett AS

Helgeland Kraft AS NETT ønsker tilbud på følgende maskiner og utstyr. 2 stk ATV 6wd 7 Snøscootere 2 tilhengere for frakt av snøscootere og ATV. Ansk...

Tilbudsfrist

13 dager igjen (07.03.2019)

21.02.2019

Kontrakt for leveranse av risiko - og sårbarhetsanalyse for Viken fylkeskommune

Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben (Akershus County, the Pro Oslo

Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av kontrakt for leveranse av ROS risiko- og sårbarhetsanalyse) for Viken fylkeskommun...

Tilbudsfrist

21 dager igjen (15.03.2019)

21.02.2019

Veiledende kunngjøring EØS 002-2019 Drift og vedlikehold av veilysanlegg

Bergen Kommune, BERGEN

Drift og vedlikehold av over 30.000 veilysanlegg på kommunale gater, parker med mer i Bergen kommune skal konkurranseutsettes. Bergen kommune ønsker...

(Veiledende kunngjøring)

21.02.2019

Metode for å beregne effekt- og energidistanse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), OSLO

NVE utlyser et prosjekt der konsulenten skal etablere en metode for å beregne effekt- og energidistanse. Metoden skal kunne anvendes for norske nett...

Tilbudsfrist

21 dager igjen (15.03.2019)

21.02.2019

Rammeavtale - Skytebanemateriell

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon, KJELLER

Denne anskaffelsen gjennomføres av Forsvaret ved Forsvarets logistikkorganisasjon, og har som hensikt å inngå en rammeavtale på skytebanemateriell. I ...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

21.02.2019

Rammeavtale på barneverntjenester (saksbehandling og hjelpetiltak)

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid NRI, 1920 Sørumsand

NRI inviterer til konkurranse etter del IV, for anskaffelse av saksbehandling og tiltak i barnevernstjenesten. Anskaffelsen omfatter tiltak for barn o...

Tilbudsfrist

34 dager igjen (28.03.2019)

21.02.2019

En fremtidsrettet organisering av Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune, BODØ

Nordland fylkeskommune er inne i en regionreform. Fylkeskommunen får en ny og utvidet rolle som samfunnsutvikler og får en rekke nye oppgaver. Samtidi...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (25.03.2019)

21.02.2019

Markedsundersøkelse (RFI) - Strategisk drift - og beredskapspartner for Forsvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), N-2617

FLO gjennomfører en markedsundersøkelse for å se på mulighetene og interessen i markedet for et strategisk partnerskap med Forsvaret. Den strategiske ...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (05.03.2019)

21.02.2019

1003701 PNN-BUT K917 - Garnityr til våtrom og førstehjelpsutstyr

STATSBYGG, OSLO

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 1003701 Nytt Nasjonalmuseum brukerutstyr K917 Garnityr til våtrom og førstehjelpsutstyr om tilbud på: ...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (22.03.2019)

21.02.2019

Rammeavtale for innkjøp grus og knuste masser

GIVAS IKS, KONGSVINGER

Konkurransen gjelder rammeavtale for innkjøp av grus og knuste masser. GIVAS vil i hovedsak selv hente grus og masser hos avtaleleverandører. Konkur...

Tilbudsfrist

26 dager igjen (20.03.2019)

21.02.2019

188087 - Avinor Flysikring AS - MRTC Rørleggerarbeider

Avinor AS, Gardermoen

See attached documents See attached documetns.

Søknadsfrist

25 dager igjen (19.03.2019)

21.02.2019

Fv. 453 Skogsbygdsvegen

Statens vegvesen, Oslo

Bygging av fortau, GS-veg og ny oppbygning av fylkesveg på fv. 453 i Vågå kommune. Parsellen strekker seg fra Vågåmo sentrum og ca. 750 meter oppover ...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (19.03.2019)

21.02.2019

4007 - RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV BUNNTØMTE OVERFLATECONTAINERE

Maren kommuneservice AS, Mandal

Det skal etableres en stk.-rammeavtale vedrørende bunntømte overflatecontainere med de omtrentlige målene (1,5), 2, 3 og 4 kubikk netto volum. Formåle...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (27.03.2019)

21.02.2019

R00670 Rammeavtale på rekruttering av alminnelige stillinger

Forsvarsbygg, OSLO

Forsvarsbygg inviterer leverandører til å inngi tilbud på en Rammeavtale på rekrutering av alminnelige stillinger. Med «alminnelige stillinger» mene...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (25.03.2019)

21.02.2019

Anskaffelse av Carbon coater til MiMac lab. NTNU

Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp, Trondheim

Institutt for geovitenskap og petroleum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ønsker å skaffe en carbon coater enhet for å gi et j...

Tilbudsfrist

6 dager igjen (28.02.2019)

21.02.2019

Anskaffelse av brukt varebil

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

NMBU skal anskaffe varebil til drift og vedlikeholdseksjonen Det skal anskaffes varebil til drift og vedlikeholdsseksjonen

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

21.02.2019

Online spektrofotometere

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Formålet med anskaffelsen er å kunne utføre automatiserte, raske og reproduserbare fotometriske analyser med skanning over UV-VIS området i elver, inn...

Tilbudsfrist

14 dager igjen (08.03.2019)

Visar 1-20 av 1488 träffar

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.