07.12.2019

20190041 Intern prising data

Skatteetaten, OSLO

Oppdragsgiver har behov for data om selskaper verden rundt i forbindelse med kontroll og risikovurdering av skatteplikt til Norge. Dataene brukes hove...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

07.12.2019

Rammeavtale for kjøp av telefonitjenester - Bardu kommune

Bardu kommune, Bardu

Bardu kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse på levering av telefonitjenester. Bardu Produkter AS er en kommunaleiet organisasjo...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (06.01.2020)

07.12.2019

Oppfølging og kontroll av offentlige kontrakter

Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo

Å ta aktive grep for å ivareta samfunnsansvar gjennom både anskaffelser og avtaleforvaltning er et prioritert område for offentlige oppdragsgivere. O...

(Kunngjøring av kontraktstildeling)

06.12.2019

Totalentreprise Husmo bru

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, ÅRNES

ØRIK innbyr til åpen tilbudskonkurranse på utførelse av «Totalentreprise Husmo Bru» i Nes kommune. Forespørselen gjelder riving av eksisterende Husm...

Tilbudsfrist

47 dager igjen (24.01.2020)

06.12.2019

Logistikkløsning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, inviterer til konkurranse i forbindelse med anskaffelse av løsning for varemottak, lager og inte...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (10.01.2020)

06.12.2019

MALDI system for avbilding av vevsprøver

NTNU, Trondheim

Formålet med anskaffelsen er å kunne gjøre avbildning av metabolitter og små proteiner i vevsprøver (MALDI) ned på enkeltcellenivå (<30µm). Instrument...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

06.12.2019

Anskaffelse av konsulentbistand til arbeidet med prosjekt sykehusodontologi

Helsedirektoratet, OSLO

Statens Legemiddelverk ønsker å inngå avtale om bistand i forbindelse med prosjekt sykehusodontologi. Hovedhensikten med prosjektet er å generere kunn...

Tilbudsfrist

12 dager igjen (20.12.2019)

06.12.2019

Kompetansegivende kurs og vedlikeholdstrening for å kunne føre utrykningskjøretøy under utrykning (Kode E160)

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Kompetansegivende kurs og vedlikeholdstrening for å kunne føre utrykningskjøretøy under utrykning (Kode E160) Oppdragsgiver ønsker tilbud på kjøp av...

Tilbudsfrist

43 dager igjen (20.01.2020)

06.12.2019

Intensjon om kjøp av utvidet løsning/tillegg til kontrakt med Powel AS

IVAR IKS, Stavanger

IVAR IKS har i dag avtale med POWEL AS. Dette gjelder Gemini VA og Gemini Portal, som er et av hovedverktøeyen for Drift VA og Forvaltning Kommune VA ...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

06.12.2019

Flomsikring Givra - Entreprise E01 - ny utlysing

Nord-Fron kommune, VINSTRA

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for Entreprise E01 i prosjektet Flomsikring Givra. Nord-Fron kommune skal flom-/erosjonss...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (10.01.2020)

06.12.2019

C00711 Evenes flyst., Banelys

Forsvarsbygg, OSLO

Entreprisen vil i hovedsak omfatte elektroarbeider for installasjon av nye banelys ved Evenes flystasjon. Selve banelysene leveres av Forsvarsbygg, ...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (07.01.2020)

06.12.2019

Vintervedlikehold rode 4-6

Ås kommune, Ås

Vintervedlikehold rode 4 i Ås kommune Vintervedlikehold rode 4-6 i Ås kommune

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

06.12.2019

Nesna Havnetun - Løst inventar og utstyr

Nesna kommune, Nesna

Nesna kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for leveranse av løst inventar og utstyr ifm ombygg/nybygg Nesna havnetun. Konkurransen gjennomføres ...

Tilbudsfrist

40 dager igjen (17.01.2020)

06.12.2019

Hadsel Handelspark

Hadsel Kommune, STOKMARKNES

Hadsel Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om bygging av veg tilknyttet til fv. 82 og nytt kryss på fv. 82 med trafikkøyer, samt VA ...

Tilbudsfrist

36 dager igjen (13.01.2020)

06.12.2019

Oversettelser

Stortinget, OSLO

Stortinget (heretter også inkludert Sivilombudsmannen og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (heretter E...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (19.12.2019)

06.12.2019

Åpen anbudskonkurranse - Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av diverse bekledningsartikler i trikotasje

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon, KJELLER

FLO har behov for å inngå 4 rammeavtaler med det formål å dekke brukernes behov for diverse bekledningsartikler i trikotasje. -       Delområde 1: R...

Tilbudsfrist

86 dager igjen (03.03.2020)

06.12.2019

Fiberkabelanlegg Volda - Hornindal

Volda Kommune, Volda

Prosjektet omhandlar levering og montering av fiberkabelanlegg mellom Volda og Hornindal, samt etablering av kum/tappepunkt mellom tunnelane.

Tilbudsfrist

43 dager igjen (20.01.2020)

06.12.2019

Rammeavtale for entreprenørtjeneste 2020-2022

Asker kommune, Asker

Kommunen har til hensikt å inngå kontrakt med inntil 2 leverandører for å få gjennomført entrepriseoppdrag i hovedsak innen vei, vann og avløp og bere...

Tilbudsfrist

54 dager igjen (31.01.2020)

06.12.2019

19/8948 - INTENSJONSKUNNGJØRING VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM

Hedmark Fylkeskommune, HAMAR

19/8948 - INTENSJONSKUNNGJØRING VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1.1.202...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

06.12.2019

62108-VANNLEDNINGER FRA HAUGALAND NÆRINGSPARK TIL STORÅSEN

Tysvær Kommune, AKSDAL

Tysvær kommune innbyr herved til begrenset tilbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med prosjektet «Høydebasseng Gismarvik». Prosjekt Høy...

Tilbudsfrist

37 dager igjen (14.01.2020)

Visar 1-20 av 1335 träffar