10.12.2018

Konsulentbistand for utredning/tjenesteutvikling NBK

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), TØNSBERG

Konsulentbistand i forbindelse med prosjekt tjenesteutvikling til en av DSBs fagavdelinger - forlengelse av avtalevarighet. DSB har til intensjon å ...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

10.12.2018

Materialhåndteringsmaskin

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS), TOLGA

Gravemaskin spesialisert for materialhåndtering / avfallshåndtering. Kjøp av gravemaskin tilpasset materialhåndtering / avfallshåndtering.

Tilbudsfrist

28 dager igjen (07.01.2019)

10.12.2018

Innleie av samferdselsplanlegger

Buskerud fylkeskommune, Drammen

Buskerud fylkeskommune (BFK) inviterer med dette til konkurranse om innleie av en samfunnsplanlegger til samferdselsavdelingen ved Buskerud fylkeskomm...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (04.01.2019)

10.12.2018

Anskaffelse av 23 ordinære dagsenterplasser i Bydel St. Hanshaugen

Oslo kommune Sykehjemsetaten, Oslo

Oppdragsgiver skal inngå avtale med én leverandør om kjøp av 23 dagsenterplasser, med en varighet på 4 + 1 + 1 år. Det er i Sykehjemsetaten vedtatt ...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

10.12.2018

Servere og tilleggsutstyr

Asker kommune, Asker

Servere og tilleggsutstyr Servere og tilleggsutstyr.

Tilbudsfrist

37 dager igjen (16.01.2019)

10.12.2018

Rammeavtale for leveranse av industri-, næringsmiddel- og medisinske gasser

Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben, Oslo

Akershus fylkeskommune er et regionalt folkevalgt organ og en sentral regional utviklingsaktør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregåend...

Tilbudsfrist

60 dager igjen (08.02.2019)

10.12.2018

Grønn varelevering

Drammen kommune, DRAMMEN

Drammen kommune har over flere år arbeidet med å kartlegge trafikkstrømmene i og gjennom bysentrum. Hensikten har vært å finne de viktigste årsakene t...

(Veiledende kunngjøring)

10.12.2018

Anskaffelse av Museumsutstikkeren -

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Oslo

Bro og kaikonstruksjon ved det nye Munch museet.

Søknadsfrist

24 dager igjen (03.01.2019)

10.12.2018

Individuelt tilrettelagt skoleskyss og bestillingstransport 2019-2021

AtB AS, Trondheim

AtB inviterer til å gi tilbud transporttjenestene individuelt tilrettelagt skoleskyss og bestillingstransport i  fire ruteområder: Ruteområde 1 In...

Tilbudsfrist

49 dager igjen (28.01.2019)

10.12.2018

Fakturadistribusjon for Vegfinans AS

VEGFINANS AS, DRAMMEN

Vegfinans har som intensjon å forlenge kontrakten med Posti Messaging AS for perioden 31.03.2019 til 30.06.2020. Vegfinans AS har som intensjon å fo...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

10.12.2018

Bredbåndsutbygging etappe 4 Inderøy kommune

Inderøy kommune, Inderøy

Inderøy kommune ønsker med dette å informere om at det i januar 2019 vil bli invitert til konkurranse om bredbåndsutbygging på følgende 4 områder i In...

(Veiledende kunngjøring)

10.12.2018

Drift av turistinformasjon

Kvam herad, Norheimsund

Kvam herad ønskjer tilbod på drift av turistinformasjon i Kvam for perioden mai-september i 2 år. Det vert tatt sikte på at tenesta vert operativ sein...

Tilbudsfrist

35 dager igjen (14.01.2019)

10.12.2018

Ohnstadhaugen - Ombygging eldrebustader

Leikanger kommune, Leikanger

Leikanger kommune skal bygge ut og oppgradere Leikanger omsorgsbustader. Eksisterande bygningsmasse skal utvidast med 2 nye bygg som knyter seg innpå ...

Tilbudsfrist

46 dager igjen (25.01.2019)

10.12.2018

Opparbeidelse av boligfeltet Grytå II

Surnadal kommune, Surnadal

Opparbeidelse av veg, vann og avløp for boligfelt med 10 tomter. Opparbedelse av veg (ca. 160m), vann og avløp for 10 tomter.

Tilbudsfrist

43 dager igjen (22.01.2019)

10.12.2018

Stokkvika Hunstadmoen-Renseanlegg og pumpestasjoner med overføringsledninger-Entreprise 2

Bodø kommune, Postboks 319

Nybygg. Primærrenseanlegg lokalisert i Stokkvika på Alstad. Grunnflate på ca. 350 m2.  Entrepriseformen er generalentreprise. Denne entreprisen har k...

Tilbudsfrist

46 dager igjen (25.01.2019)

10.12.2018

218582 Ny lastebil kl. C1 - Rambekk RA - Gjøvik kommune

Gjøvikregionen - Anskaffelser, GJØVIK

Teknisk drift/VAR i Gjøvik kommune, skal anskaffe en ny lastebil i klasse C1 med bakmontert kran. Teknisk drift/VAR i Gjøvik kommune, skal anskaffe ...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (09.01.2019)

10.12.2018

System for øsofagusmanometri

Sykehusinnkjøp HF, VADSØ

Eksisterende utstyr for øsofagusmanometri ved gastropoliklinisk avdeling ved Sykehuset Telemark kan ikke benyttes da det ikke lengre produseres engang...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

10.12.2018

Klemetsrud idrettshall, rehabilitering av ventilasjonsanlegg m.v.

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Oslo

Rehabilitering av hoved ventilasjonsanlegg og nødstrømsaggregat i Klemetsrud idrettshall for å innfri kravene som gjelder for offentlige tilfluktsrom.

Tilbudsfrist

45 dager igjen (24.01.2019)

10.12.2018

Rammeavtale på vedlikehold og service på terapibasseng

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Oppdragsgiver ønsker å inngå en rammeavtale med en leverandør for vedlikeholdstjeneste og service på terapibasseng som er i drift i Helse Bergen HF. D...

Tilbudsfrist

49 dager igjen (28.01.2019)

10.12.2018

NOR 066-2018 NY Kantinetjenester til Autogården

Bergen Kommune, BERGEN

Kantinetjenester til Autogården Grunnet julehøytiden vil det ikke bli besvart spørsmål i romjulen. Eventuelle spørsmål blir besvart etter nyttår. ...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (07.01.2019)

Visar 1-20 av 1248 träffar

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.