16.08.2018

Rammeavtale Pensjonsordning og Personforsikring for ansatte i Bane NOR

Bane NOR SF, HAMAR

Bane NOR SF («Bane NOR») som oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for anskaffelse av personforsikringer og pensjonsordning.

Søknadsfrist

24 dager igjen (09.09.2018)

15.08.2018

Vanndispensere

Universitetet i Oslo, Oslo

Anskaffelse av vanndispensere for UiO.

Tilbudsfrist

22 dager igjen (07.09.2018)

15.08.2018

Konsulentbistand i forbindelse med messearrangement - Troms og Finnmark fylkeskommuners stand på Aqua Nor i 2019

Troms Fylkeskommune, TROMSØ

Troms og Finnmark fylkeskommuner planlegger å ha en stand på Aqua-Nor i 2019. Standen skal være et tilbud til private og offentlige aktører fra Troms ...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (10.09.2018)

15.08.2018

E6 Kolomoen - Moelv - Lokale støytiltak Ridabu

Sweco Norge AS (Hovedenhet), OSLO

I forbindelse med at Nye Veier AS bygger firefelts E6 på strekningen Kolomoen - Moelv, vil mange av eiendommene langs ny veitrase berøres av støy fra ...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (10.09.2018)

15.08.2018

2018-NOR-Rammeavtale Lisenser Microsoft - Skole

Askøy kommune, KLEPPESTØ

Anskaffelse av lisenser til Microsoft programvare for de avdelinger som har rett på skolelisenser (educational). Se oppdragsgivers beskrivelse for nær...

Tilbudsfrist

15 dager igjen (31.08.2018)

15.08.2018

2018-39 TJE Revisortjenester til Interreg Europe-prosjektet: «One Stop Shop»

Møre og Romsdal Fylkeskommune, MOLDE

Kjøp av revisortjenester til Interreg Europe-prosjektet: «One Stop Shop», Se konkurransegrunnlag og vedlegg. Tilleggsinfo: Oppdragsgiver benytte...

Tilbudsfrist

18 dager igjen (03.09.2018)

15.08.2018

218546 Konkurranse på kjøp av leiligheter - totalentr. - Østre Toten Boligstiftelse

Gjøvikregionen - Anskaffelser - for Østre Toten Boligstiftelse, GJØVIK

Konkurransen gjelder utvikling, levering og kjøp av inntil 12 stk boenheter til Østre Toten Boligstiftelse. Boenhetene skal ligge sentralt på Lena i Ø...

Tilbudsfrist

11 dager igjen (27.08.2018)

15.08.2018

Fv. 577 Øvrebotnen bru I og II

Statens vegvesen, Oslo

Pga. redusert bæreevne må det bygges nye bruer, og justere eksisterende Fv.577 til bruene Midlertidige bruer må flyttes pga. for å få større avsta...

Tilbudsfrist

8 dager igjen (24.08.2018)

15.08.2018

118130 Parallelle rammeavtaler VVA området - Gjøvik kommune

Gjøvikregionen - Anskaffelser for Gjøvik kommune, GJØVIK

Konkurransen gjelder opprettelse av parallelle rammeavtaler for VVA området hvor hensikten er å kunne gjennomføre etterfølgende minikonkurranser i 4 å...

Tilbudsfrist

13 dager igjen (29.08.2018)

15.08.2018

Transport av metallklumper

BIR AS, Bergen

Omfatter ca 1200 tonn per år. Transport fra Osterøy til Slagelse i Danmark. Ca 40 turer per år

Tilbudsfrist

36 dager igjen (21.09.2018)

15.08.2018

Rammeavtale E-lås til Fauske kommune

Fauske kommune, Fauske

Fauske kommune vil de nærmeste årene ha store behov for å effektivisere og øke tjenestenivå innenfor drift av institusjoner og hjemmebaserte tjenester...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (18.09.2018)

15.08.2018

E39 – Veglys. Kronborg - Farsund

Statens vegvesen, Oslo

Kontraktsarbeidet gjelder etablering av veglys langs gang- og sykkelveg (GSV) som ligger parallelt med E39 fra Kronborg til Farsund bru i Førde komm...

Tilbudsfrist

22 dager igjen (07.09.2018)

15.08.2018

Bedriftshelsetjenester 2019

Råde Kommune, RÅDE

Råde kommune ønsker å inngå en 3 + 1 årig rammeavtale med en leverandør av bedriftshelsetjenester. Tjenestene skal utføres i henhold til Arbeidsmilj...

Tilbudsfrist

32 dager igjen (17.09.2018)

15.08.2018

Stigeråsen VVA-arbeider

Skien kommune, Skien

Arbeider med sanering/utskifting av eksisterende vann og avløpsanlegg med separering av gammel AF ledning. Veger skal reetableres. Reetablering av e...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (10.09.2018)

15.08.2018

Stigeråsen VVA-arbeider

Skien kommune, Skien

Arbeider med sanering /utskifting av eksisterende vann og avløps anlegg med separering av gammel AF ledning. Veger skal reetableres. Reetablering av...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (10.09.2018)

15.08.2018

Tilbudsforespørsel takoverbygg og containerplass

Helgeland Kraft AS MOSJØEN

Helgeland Kraft Nett AS har behov for å etablere containerplass og nytt takoverbygg ved vårt avdelingskontor på Mo i Rana. Oppdraget består i å utfør...

Tilbudsfrist

20 dager igjen (05.09.2018)

15.08.2018

94-BYM-2017 Byggeleder til Samla plan

Oslo kommune v/ Bymiljøetaten, Oslo

Bymiljøetaten har behov for å leie inn en ansvarlig byggeleder med god erfaring fra tilsvarende arbeid til Samla Plan prosjektene. Samla Plan er en sa...

Tilbudsfrist

39 dager igjen (24.09.2018)

15.08.2018

Anskaffelse av sak/arkiv løsning for Ringerike, Jevnaker, Lunner, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner

Ringerike Kommune, HØNEFOSS

Ringerike, Jevnaker og Lunner kommune skal være ambisiøse på egne og innbyggernes vegner, og de tjenester som vi prioriterer for utvikling skal være b...

Søknadsfrist

29 dager igjen (14.09.2018)

14.08.2018

Instrument til fiberanalyser (NDF/ADF/Trevler)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Formålet med anskaffelsen er å kunne utføre automatiserte, raske og reproduserbare fiber analyser på prøver tilknyttet LabTek laboratoriet ved IHA, BI...

Tilbudsfrist

12 dager igjen (28.08.2018)

14.08.2018

Marketing- und Vertriebsagentur Norwegen

Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., Frankfurt am Main

Die Vertriebsagentur hat die Aufgabe, die zentrale DZT-Strategie zur Vermarktung des Reiselandes Deutschland umzusetzen und dabei marktspezifische Bes...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (18.09.2018)

Visar 1-20 av 1539 träffar

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.