26.01.2020

Avinor AS - K-189070 - Parallell rammeavtale, Konsulent - Offentlige anskaffelser

AVINOR AS, Gardermoen

Parallell rammevatale med 3 leverandører for operativ og strategisk bistand innen offentlige anskaffelser, samt engasjering av prosjektinnkjøper.

Søknadsfrist

31 dager igjen (26.02.2020)

26.01.2020

Rammeavtale på konsulentbistand - utvikling av nettside

OsloMet - storbyuniversitetet, Oslo

OsloMet skal inngå en rammeavtale med en leverandør som skal dekke universitetets behov for tjenester knyttet til utvikling av nettstedet oslomet.no. ...

Tilbudsfrist

43 dager igjen (09.03.2020)

26.01.2020

SA Heis - Service_vedlikehold mm

Universitetet i Oslo, Oslo

Ny rammeavtale på Service, vedlikehold mm på heiser etter at nåværende avtale utløper. Ytterlig beskrivelse i konkurransegrunnlaget.

Tilbudsfrist

33 dager igjen (28.02.2020)

25.01.2020

Rammeavtale for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester

Greve Biogass AS, TØNSBERG

Konkurransen gjelder inngåelse av rammeavtale for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester i forbindelse med utvidelser og videre oppgraderinger av produk...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (24.02.2020)

24.01.2020

Rammeavtale levering av vitamin D-dråper

Helsedirektoratet, OSLO

Helsedirektoratet ønsker å inngå rammeavtale med én leverandør for levering av vitamin D-dråper.

Tilbudsfrist

29 dager igjen (24.02.2020)

24.01.2020

Vegetasjonsrydding område Nord 2020 til 2023

Bane NOR SF, Oslo

Vegetasjonsrydding i Sørlige deler av Område Nord (Trønderbanen/Rørosbanen og Dovre & Raumabanen. Dette er både hogst aktiviteter og ettervekst tiltak...

Tilbudsfrist

26 dager igjen (21.02.2020)

24.01.2020

Rammeavtale om rørleggertjenester

Enebakk Kommune, Enebakk

Enebakk kommune ønsker tilbud på rørleggertjenester. Med dette menes hovedsakelig arbeider på oppdragsgivers bygg og anlegg. Byggearbeidene kan være i...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (26.02.2020)

24.01.2020

Forprosjekt: Rapport om hvordan vindkraftverk påvirker norske lokalsamfunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), OSLO

se konkurransegrunnlag se kravspesifikasjon

Tilbudsfrist

17 dager igjen (12.02.2020)

24.01.2020

Brannbil - tankvogn - Tjeldsund Brann og Redning

Tjeldsund kommune, Evenskjer

Tjeldsund kommune har avsatt midler til å anskaffe ny tankvogn til brannvesenet. Som en følge av at det er avsatt bare 750.000.- alt inkludert til d...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (24.02.2020)

24.01.2020

Automated parcel sorting machine - Tromsø

Posten Norge AS, Oslo

Posten Norge Posten require a turn key solution for a parcel sorting system to be installed at Posten Norge’s Logistics Centre in Tromsø. The new te...

Søknadsfrist

22 dager igjen (17.02.2020)

24.01.2020

Rammeavtale for legemidler og multidose

Elverum Kommune, ELVERUM

Kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Elverum skal inngå e...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (24.02.2020)

24.01.2020

Anskaffelse Hjulgravemaskin kommunalteknikk 2020

Alta kommune, ALTA

Alta kommune ønsker å kjøpe 1.stk Hjulgravemaskin til avdeling for kommunalteknikk.

Tilbudsfrist

36 dager igjen (02.03.2020)

24.01.2020

2019 Rammeavtale mobile enheter

Nordland fylkeskommune, BODØ

Nordland fylkeskommune har behov for en ny rammeavtale på leveranse av mobile enheter, primært mobiltelefoner og nettbrett. Det er ønskelig med et s...

Tilbudsfrist

29 dager igjen (24.02.2020)

24.01.2020

Grunnarbeider Fornebu stasjon og base

Oslo kommune v/Fornebubanen, Oslo

Fornebubanen skal bli en ny t-banestrekning, i et sammenhengende tunnelsystem, fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. 8 km lang ...

Søknadsfrist

33 dager igjen (28.02.2020)

24.01.2020

Kjøp av lisensforvalter (LSP) av Microsoftlisenser til Oslo kommune

Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo

Oslo kommune planlegger å inngå samkjøpsavtale med LSP for innkjøp av Microsoftlisenser. I samkjøpsavtalen skal det inngå: - Kjøp og leie av lisense...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (25.02.2020)

24.01.2020

Bistand til prosesskartlegging i Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt, OSLO

På bakgrunn av de føringer og krav som følger av ABE- reformen, har NFI besluttet å starte et bredt utviklingsarbeid i løpet av det andre kvartalet i ...

Tilbudsfrist

26 dager igjen (21.02.2020)

24.01.2020

LIS 2001C Tilleggsavtale Empressin

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Sykehusinnkjøp HF, Divisjon legemidler (LIS) innhenter tilbud på legemidler som anvendes ved helseforetakene. LIS har tidligere kunngjort og gjennomfø...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

24.01.2020

Administrative kjøretøy. Kjøp, leasing og korttidsleie

Politiets fellestjenester, JAREN

Det vises til tidligere kunngjøring, Konkurranse 219579 - DL201800142 - Veiledende kunngjøring: Administrative biler, kjøp, leasing og korttidsleie...

Tilbudsfrist

30 dager igjen (25.02.2020)

24.01.2020

Asfaltarbeider Drift og vedlikehold nord 2020 - tilbudsrunde 1

Statens vegvesen, Lillehammer

Utlysningen «Tilbudsrunde 1» med tilbudsfrist 18.februar 2020 omfatter 5 kontrakter. Dette er 5-18-2020-01 Helgeland, 5-18-2020-02 Salten, 5-19-2020...

Tilbudsfrist

23 dager igjen (18.02.2020)

24.01.2020

Forberedende arbeider tverrslag Fornebuporten

Oslo kommune v/Fornebubanen Oslo

Forberedende arbeider tverrslag Fornebuporten omfatter etablering av forskjæring og påhuggsflate med tilhørende riggområde ved Fornebuveien på Fornebu...

Tilbudsfrist

43 dager igjen (09.03.2020)

Visar 1-20 av 1354 träffar