18.10.2019

Elektriker- og Rørleggertjenester, rammeavtaler

Gran Kommune, JAREN

Konkurransen gjelder inngåelse av rammeavtaler på følgende områder: -Levering av elektrikertjenester med materiell. Leverandøren skal stille med mat...

Tilbudsfrist

21 dager igjen (08.11.2019)

18.10.2019

Rammeavtale for konsulenttjenester

Utlendingsnemnda (UNE), Oslo

Utlendinsnemnda (UNE) ønsker å inngå parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innenfor tre ulike delområder: i. Organisasjonsutvikling og kont...

Tilbudsfrist

34 dager igjen (21.11.2019)

18.10.2019

Procurement of Welfare Technology, 2nd Notice

Nordreisa Kommune, Storslett

The Nord-Troms municipalities will jointly procure welfare technology in the health sector. There is a detailed description in the competition documen...

(Kunngjøring av kontraktstildeling)

18.10.2019

ID 19-44 Innleie av tjenester til spesialmurverk

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten, Oslo

Oslo Kommune ved Energigjenvinningsetaten har behov for å etablere en rammeavtale over 4 år med opsjon på forlengelse 2 år + 2 år på innleie av spesia...

Søknadsfrist

3 dager igjen (21.10.2019)

18.10.2019

2019/1585 Intensjonskunngjøring kjøp standardiserte instrumenter

Helse Nord RHF, BODØ

Helseforetakene i Helse Nord har etterspurt etablering av en felles regional avtale for bruk av standardiserte instrumenter innen Psykisk Helsevern, S...

(Anskaffelse etter forskriftens del I)

18.10.2019

Transport og behandling av brennbart restavfall

Reno-Vest Produksjon AS, Sortland

Anskaffelsen gjelder transport og behandling av brennbart restavfall fra husholdninger og næringsliv i oppdragsgivers geografiske område. Avfallet vil...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (20.11.2019)

18.10.2019

Finansiell-/ investeringsrådgivning i forbindelse med plassering av overskuddslikviditet

Fredrikstad kommune, FREDRIKSTAD

Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale vedrørende kjøp av Finansiell-/ investeringsrådgivning i forbindelse med pla...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (18.11.2019)

18.10.2019

Behandling og transport av restavfall for Helgeland Avfallsforedling IKS 2019

Helgeland Avfallsforedling IKS, MO I RANA

Helgeland Avfallsforedling IKS ønsker tilbud på transport og forbrenning av restavfall for husholdning og næring. Restavfall er avfall som ikke kan gå...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (15.11.2019)

18.10.2019

Mikrofilmdigitalisering, inkludert OCR-behandling og strukturanalyse

Nasjonalbiblioteket, OSLO

Gjennom digitaliseringsprogrammet ønsker Nasjonalbiblioteket i Norge å bevare innholdet i de fysiske samlingene for framtiden, og samtidig legge grunn...

Tilbudsfrist

33 dager igjen (20.11.2019)

18.10.2019

Andre gangs publisering - hovedklassing av M/S Hydrograf 2020

STATENS KARTVERK, HØNEFOSS

Kartverkets fartøy er klasset i Sjøfartsdirektoratet, og skal gjennomføre hovedklassing innen utgangen av mars 2020. I forbindelse med klassingen sk...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (15.11.2019)

18.10.2019

Kjøp av verktøy for virksomhetsstyring, risikohåndtering og samsvarkontroll

STATENS KARTVERK, HØNEFOSS

Denne anskaffelsen er en del av Prosjektet «Sikkerhet 2021». Etter rapport fra ekstern konsulent i 2018 har det kommet noen krav for oppfølging av ris...

Tilbudsfrist

31 dager igjen (18.11.2019)

18.10.2019

Vedlikehold og service på ventilasjonsanleggene ved Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune, BODØ

Nordland fylkeskommune, Eiendomseksjonen  har behov for avtale på vedlikehold på alle ventilasjonsanlegg ved alle sine enheter tilknyttet Nordland fyl...

Tilbudsfrist

25 dager igjen (12.11.2019)

18.10.2019

Norsk paviljong på Seafood Expo Global 2020 (SEG)

INNOVASJON NORGE, OSLO

Anskaffelsen skal dekke Oppdragsgivers behov for design, bygging og demontering av fellesstand, samt tilrettelegging for utstillerne på Seafood Expo G...

Tilbudsfrist

32 dager igjen (19.11.2019)

18.10.2019

Flyreiser, nasjonal anskaffelse

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Oppdragsgiver ønsker tilbud på innenlands flyreiser/ruteflyvninger i Norge. Anskaffelsen gjelder for pasientreiser og tjenestereiser. Pasientreiser ...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (15.11.2019)

18.10.2019

Flytjenester

Politiets fellestjenester, OSLO

Se konkurransegrunnlag Flytjenester Se konkurransegrunnlag

Tilbudsfrist

28 dager igjen (15.11.2019)

18.10.2019

Markedsdialog - WAN til Mattilsynet

Mattilsynet, SORTLAND

Mattilsynet inviterer til en-til-en møter om WAN for å få bedre innblikk i markedet og få tilbakemeldinger på det foreløpige konkurransegrunnlaget. Ma...

Tilbudsfrist

10 dager igjen (28.10.2019)

18.10.2019

Dialogkonferanse - Drift av kantiner og kiosker ved Oslo universitetssykehus HF

SYKEHUSINNKJØP HF, VADSØ

Oslo Universitetssykehus HF (OUS) skal inngå tjenestekonsesjonsavtale med én leverandør om daglig drift av kantiner og kiosker. Forut for utlysning ...

(Veiledende kunngjøring)

18.10.2019

Insulators - Overhead Contact Lines

Bane NOR SF, Hamar

Isolatorer til Bane NORs kontaktledningsanlegg. Primærleverandør - Insulators Overhead Contact Lines Isolatorer til Bane NORs kontaktledningsanleg...

(Kunngjøring av kontraktstildeling)

18.10.2019

1000605 Campus Ås Brukerutstyr - K960.07 Biler til ambulatorisk klinikk

STATSBYGG, OSLO

I forbindelse med sammenslåingen av Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø- og biovitenskap til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,...

Tilbudsfrist

28 dager igjen (15.11.2019)

18.10.2019

Markedsundersøkelse - Meldingstjeneste til elektronisk pasientjournal

Sandnes Kommune., Sandnes

Oppdragsgiver bruker i dag Visma Profil (VP) som elektronisk pasientjournal. VP kommuniserer med flere andre tjenester. Dette gjøres ved at meldinger ...

Tilbudsfrist

10 dager igjen (28.10.2019)

Visar 1-20 av 1337 träffar