Nyttige sider

På denne siden finner du en oversikt over nyttige sider for deg som jobber med offentlige anskaffelser.

For å gjøre det enklere for deg som leverer anbud, så har vi samlet noen nyttige linker knyttet til informasjon om offentlige anskaffelser på denne siden.

Ansvarlig departement for offentlige anskaffelser i Norge er Nærings- og fiskeridepartementet.

Regelverket rundt offentlige anskaffelser:

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser
- klassisk sektor (Stat, fylkeskommune, kommune eller offentligrettslige organer)

Forsyningsforskriften
(Oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon)

Forskrift om tidsfrister i EØS-avtalen

Terskelverdiene

Offentlighetsloven
(Krav om innsyn i protokoller og tilbudspapirer når valg av tilbyder er foretatt. § 23)

Veilederen til det nye regelverket om offentlige anskaffelser
Departementet har utarbeidet en veileder til det nye regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i de nye anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, rammeavtaler, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav i tillegg til å behandle grundig temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen er primært rettet mot offentlige oppdragsgivere, men den vil imidlertid også være nyttig for leverandører som ønsker å levere til det offentlige.

Ved offentlige anskaffelser over kr 100 000,-

Ved offentlige anskaffelser over kr. 100.000,- har du noen pliktige krav til dokumentasjon.

HMS-egenerklæring (ikke pliktig ved varekjøp):
Last ned mal som kan benyttes ved innsending av tilbud til det offentlige. 

Skatteattest
Du trenger skatteattest hvis du skal du levere varer eller tjenester til stat eller kommune.

Konkurransegrunnlagsmaler med veileder: Last ned her

Øvrige nettsider om offentlige anskaffelser

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)
DIFI Anskaffelsesportalen
KS (Kommunenes Sentralforbund)
KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser)