Visma TendSign tilbys som en del av en Pre Connected Cloud

Det innebærer at flere ulike tjenester allerede er integrert mot hverandre, og kan aktiveres uten at det er behov for ytterligere utviklingsarbeid. Dere kan f.eks. aktivere Visma CLM for avtaleoppfølging og arbeide direkte med alle eksisterende avtaler. På samme måte kan dere aktivere automatisk synkronisering av avtale- og leverandørinformasjon inne i Spendency. E-handelsverktøyet Proceedo er på samme måte koblet til samme plattform, og dere kan umiddelbart begynne å komplettere avtaler med bestillingsveier og oppdragsinformasjon.