Integrasjon - Visma TendSign hjelper deg å koble sammen ulike systemer

Kontakt oss
Integrasjon - Visma TendSign hjelper deg å koble sammen ulike systemer

Ønsker du å slippe å registrere samme informasjon i flere systemer? Med Visma TendSign kan dere bruke integrasjoner til å føre informasjon inn i og ut av systemet.

Visma TendSign har svært omfattende kunnskap om integrasjon og en stor mengde integrasjoner som er etablert allerede.

For integrasjonsflater som allerede er etablert, kan dere selv opprette koblingen videre til eget system.

Hvis dere trenger hjelp eller mer kundespesifikke integrasjoner, tilbyr vi våre integrasjonseksperter i Visma Consulting.

Eksempel på integrasjoner hos våre kunder:

Hente informasjon om risikoklasse og kredittverdighet automatisk.

Automatisk overføring av innkjøp til elektroniske arkiv (se arkivmodul)

Løpende gjenspeiling av aktuelle avtaler til e-handelsplattformer eller bestillingssystemer

Løpende gjenspeiling av opplysninger om avtaler og leverandører til eksterne analyseverktøy

Single Sign On og brukersynkronisering (se SSO-modul)

Elektronisk signering av dokumenter (se digital signeringsmodul)

Løpende gjenspeiling av opplysninger om avtaler og leverandører for analyse av hvilke utgifter avtalen medfører

Visninger eller funksjonalitet fra systemet kan vises på intranett

Eksponer visninger eller funksjonalitet på eksterne nettsider

Integrer systemet med eget selskapssystem

Kontakt oss

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

 

 

 

Oscar Axelsson - TendSign

Oscar Axelsson
Sales TendSign Norway