Innkjøps- og avtaleverktøy i ett - Visma TendSign

Innkjøps- og avtaleverktøy i ett - Visma TendSign

Kontakt oss

Visma TendSign digitaliserer prosessen fra behov til avtale

Verktøyet muliggjør en effektiv og enkel prosess for å opprette innkjøp, motta og vurdere anbud, inngå avtaler og visualisere avtalene for virksomheten. Visma TendSign tilbys som en ekte skytjeneste, og er i dag et helt avgjørende arbeidsverktøy for de fleste innkjøpsorganisasjoner i privat sektor og over 1000 myndigheter på statlig, kommune- og fylkesnivå på det nordiske markedet.  

Visma TendSign er utviklet i tråd med Difis krav om KGV.

Fordeler med Visma TendSign

Visma TendSign tilbyr en gitt struktur og arbeidsprosess der både innkjøpere og leverandører veiledes til riktig fremgangsmåte. Det er lett å samarbeide mellom medarbeidere i samme innkjøp, ved å samkjøre dokumenter og aktiviteter med full sporbarhet. Systemet samler dessuten verdifull statistikk om innkjøpene, som gir mulighet for dypere analyse og oppfølging.

Visma TendSign gjør det enkelt å vurdere anbud raskt og med høy kvalitet. Systemet har støtte for alle evalueringsmodeller, og har en rekke tilleggsmoduler som gjør løsningen funksjonsrik og fleksibel etter dine behov.

Visma TendSign gir kontroll over avtaler, løpetider og saksbehandlere. Med en offentlig avtalekatalog øker dessuten avtaletilliten i virksomheten. Som en del av Visma Source to Pay suite er det lett å (via forhåndstilkoblet sky) benytte TendSigns avtaledata i andre løsninger, som avtaleoppfølgings-, innkjøps- og utgiftsanalyseverktøy fra Visma.

 

Anbudene i samme verktøy

I Visma TendSign oppretter du som saksbehandler elektroniske forespørsler, lar leverandørene svare på nettet, vurderer anbudene og skriver avtale med alle nøkkelfakta tilknyttet.

Ett verktøy for hele innkjøpsprosessen eller for det du trenger.

  • Pro - Elektronisk behandling med dynamiske skjemaerog automatisk vurdering

  • Light - Innkjøpsverktøy med elektroniske anbud via vedlagte dokumenter