Elektronisk signering av dokumenter er tilgjengelig i Visma TendSign gjennom integrasjon med signeringstjenester. Det er integrert støtte for signering av anbud, søknader og avtaler, men også andre valgfrie dokumenter kan signeres digitalt for å erstatte tradisjonell, papirbasert signering.

Partene som skal signere dokumentene trenger ikke å ha tilgang til Visma TendSign. De inviteres til å signere i et separat, virtuelt signeringsrom der tidligere autentisering også kan brukes for å sikre tilgangen til dokumentene.

Autentisering og signering er tilgjengelig med mange ulike typer e-legitimasjon, for eksempel

   • Norsk BankID / svensk BankID
   • Norsk BankID mobil / svensk BankID mobil
   • SMS
   • Tofaktor
   • Myndighets-CA
   • SITHS/EFOS
   • Commfides m.m.

Støtte for eIDAS er også klargjort.

Visma har flere tjenester og tilbud innen signering og autentisering (som Visma Addo, svensk e-identitet og Visma Consulting), og samarbeider dessuten med aktørene på markedet og myndighetene (ChamberSign, svenske E-legitimationsnämnden m.fl.)