Få oversikt over avtalene med Visma TendSign

Få oversikt over avtalene med Visma TendSign

Kontakt oss

Oversikt over avtalene

Avtalemodulen samler og forvalter inngåtte leverandøravtaler, noe som gjør det lettere å spre informasjonen internt i organisasjonen. Søkemotor, påminnelsesfunksjon, egne felt, nyhetsfunksjon m.m. er inkludert. Avtalemodulen oppfyller Difis krav til KAV.

Avtalemodulen har en rekke spesialfunksjoner for å gi god oversikt over ansvarlige saksbehandlere, avtaletider, leverandører osv., som er direkte søkbare i systemet.

Når avtalen er ferdig, kan du velge å publisere avtalen direkte i en offentlig og søkbar avtalekatalog, med tilgang for alle bestillere/innkjøpere, f.eks. på intranettet. Informasjonen fra avtalekatalogen kan også brukes av andre løsninger i Visma Source to Pay suite, for eksempel verktøy for avtaleoppfølging, innkjøp og utgiftsanalyse.