eBevis er integrert i TendSign

eBevis er integrert i TendSign

Hvis du er interessert i å være den første til å få funksjonen aktivert, kan du kontakte en kundeansvarlig.

Fra april 2019 får oppdragsgivere tilgang til virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og opplysninger om restanser fra Skatteetaten. Informasjonen som hentes inn baserer seg på leverandørens ESPD-erklæring, og vil derfor være spesifikt tilpasset den enkelte konkurranse.

I løpet av 2019 ble det fullført en integrasjon i TendSign angående eBevis med tilknytning til Brønnøysundregisteret for firmadata og Skatteetaten for informasjon om oppfyllelse av forpliktelser angående skatteinnbetalinger for norske leverandører.

Hvis du er interessert i å være den første til å få funksjonen aktivert, kan du kontakte en kundeansvarlig.

Dataene vi samler inn og som vil være tilgjengelige i eBevis-tjenesten er som følger:

  • Skatteopplysninger

  • Opplysninger fra Brønnøysundregistrene om konkurs og insolvens

  • Firmaopplysninger fra Brønnøysundregistrene

  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

  • Regnskapsinformasjon fra Brønnøysundregistrene

eBevis er integrert i TendSign