Avtaleoppfølging

Avtaleoppfølging i hele avtalens levetid. Med Visma CLM får dere et strukturert verktøy å følge opp inngåtte avtaler med i hele avtaletiden.

Kontakt oss

Avtaleoppfølging

Visma CLM "Contract Lifecycle Management" hjelper dere med å følge opp inngåtte avtaler ved å opprette oppfølgingsplaner med tilbakevendende oppgaver, registrering og oppfølging av nøkkeltall og mulighet til å logge handlinger og hendelser på avtalene. Systemet støtter kategoristyrt arbeid og bruker om igjen opplysningene dere allerede har lagt inn i Visma TendSign.

Avtaleoppfølging i hele avtalens levetid


Med Visma CLM får dere et strukturert verktøy å følge opp inngåtte avtaler med i hele avtaletiden. Hver enkelt som har ansvar for avtaler, også ute i virksomheten, får en personlig oversikt over avtalene, deres status og hva som må følges opp.

Dere får også et verktøy for å jobbe kategoristyrt der dere per avtalekategori kan sette regler for hvilke nøkkeltall som skal gjelde. På tilsvarende måte kan dere legge inn regler for oppfølgingsoppgaver som skal gjelde for alle avtalene i kategorien.
Dere kan opprette oppfølgingsplaner med tilbakevendende oppgaver og fordele hvem som skal gjøre hva og når. Planene kan vises som GANTT-skjemaer, men også i brukernes vanlige kalender i Outlook, på telefonen eller en valgfri kalender-app som støtter Internett-kalendere.


I Visma CLM kan dere også jobbe strategisk med registrering og oppfølging av nøkkeltall både på avtale- og leverandørnivå, med støtte for advarsels- og alarmgrenser. Nøkkeltallene kan også vises som diagrammer.

Fordi mange avtaler gjelder over mange år, er det ofte en utfordring å samle all informasjonen om hva som skjer og hvem som har gjort hva under avtalens løpetid. I Visma CLM får dere mulighet til å logge alle handlinger og hendelser på avtalen på samme sted.

Systemet støtter kategoristyrt arbeid og bruker om igjen strukturene for avtaler og kategorier som dere har opprettet i andre Visma Commerce-systemer, for eksempel som Visma TendSign. Avtaleendringer som skjer i for eksempel Visma TendSign, gjenspeiles automatisk i Visma CLM.

Enklere og mer effektiv avtaleoppfølging

Lidingö kommune har nå brukt Visma Avtaleoppfølging CLM en stund, og det hersker ingen tvil om at avtaleoppfølgingen har blitt lettere.

– Vi kan strukturere oppfølginger, for eksempel ut fra hvordan vi kategoriserer leverandørene, på en mye bedre måte. Visma CLM gjør også at vi kan følge opp der det er mest effektivt, sier Adriana Buzea, innkjøpssjef for Lidingö by.

Les hele intervjuet

Kontakt oss

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

 

 

 

Oscar Axelsson - TendSign

Oscar Axelsson
Sales TendSign Norway