Velkommen til

Visma Partner Summit 2015


Dato: Torsdag 3. september 2015.
Vi vil også i år samles på Radisson Blu Scandinavia Hotell. Dagen starter kl 8.30, med registrering og frokost samt mange spennende utstillere!

Fellessesjonene starter kl 10.00 og de har fokus på endringene vår bransje står ovenfor og hvordan den nye teknologien stiller nye krav til hvordan vi selger, implementerer og supporterer våre produkter og tjenester!

Etter lunsj har vi satt sammen hele 24 parallelle sesjoner, det betyr at det blir egnede spor for selgere, ledere, konsulenter og support! Meld deg på sesjonene nedenfor, ett kryss pr sesjon (C, D, E, F). Husk også å kryss av for middag!

Dagen avsluttes med «grønn time» og en enkel middag på hotellet. Etter middag, kan de som ønsker det, treffes på Cafe Amsterdam, kart her.

Agenda

Plenumssesjoner:

08:30 Registrering   
09:45 Dørene åpner  
10:00 Velkommen  
11:00 Pause   
11:30 4 partnerprogram  
12:00 Lanseringer  
12:30 Lunsj   

 
Paralellsesjoner:  Les mer om den enkelte sesjon her

 
Salg
VismaCloud
SuperOffice
Hybrid
Hybrid
Teknisk
13:30 Sesjon C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
14:15 Pause 15 min      
14:30 Sesjon D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
15:15 Pause 30 min      
15:45 Sesjon E
E1
E2
E3
E4
E5
E6
16:30 Pause 15 min      
16:45 Sesjon F
F1
F2
F3
F4
F5
F6
17:30 Grønn halvtime      
18:00 Tapas - Middag
Ønsker du å delta?
    
20:00 Bar_Cafe_Amsterdam      

Påmelding

Kostnad pr. pers 990,-

      
      
      
      
      
      
      
       

Kl. 13:30 - Sesjon C

Sesjonskode: C1

Sesjonsnavn: Visma Hybrid Program

Beskrivelse: Vismas Hybrid løsninger med windowsbaserte kjernesystemer for den profesjonelle brukeren og skytjenester for de andre ansatte er en stor suksess. I denne sesjonen for du en oppdatering på hvordan vi selger fullt og helt, og ikke stykket og delt. Stikkord er nye pakkeløsninger og nye prismodeller.

Sesjonskode: C2

Sesjonsnavn: Visma eAccounting

Beskrivelse: Visma eAccounting er i sterk vekst. eA er et komplett økonomisystem for de aller minste, og i utgangspunktet utenfor det segmentet Visma Software og partnerne vanligvis jobber. Derimot opplever vi nå at regnskapskontorene våre ønsker dette som et alternativ til sine minste klienter. Vi lanserer derfor eA nå utelukkende for våre regnskapskontorkunder. I denne sesjonen får du innblikk i hvordan eA vil bli brukt i en setting med regnskapskontor og klient.

Sesjonskode: C3

Sesjonsnavn: SuperOffice online

Beskrivelse: SuperOffice online versjon 8 er lansert. Nytt brukergrensesnitt, ny pakketering og priser, mange nye spennende funksjoner. Vi gir deg oversikten, status og erfaringer og veien videre.

Sesjonskode: C4

Sesjonsnavn:Visma Business Product Line

Beskrivelse: Visma Business Product Line versjon 10 er lansert. Vi gir deg oversikt over nyhetene, våre erfaringer så langt, og ikke minst våre planer frem mot versjon 11. Vi fokuserer både på kjernen og de tilhørende applikasjonene som til sammen utgjør en fullverdig Visma Business leveranse.

Sesjonskode: C5

Sesjonsnavn: Visma Global Product Line

Beskrivelse: Visma Global Product Line versjon 10 er lansert. Vi gir deg oversikt over nyhetene, våre erfaringer så langt, og ikke minst våre planer frem mot versjon 11. Vi fokuserer både på kjernen og de tilhørende applikasjonene som til sammen utgjør en fullverdig Visma Global leveranse.

Sesjonskode: C6

Sesjonsnavn: Visma ERP synkronisert med SuperOffice Online

Beskrivelse: Her vil Keyforce, som er den ledende partneren innenfor synkroniseringen mellom Visma ERP og SuperOffice, forklare hvordan deres Sync Connector fungerer. Hvordan kommuniserer den med SuperOffice Online og hvordan kan man konfigurere felter som skal synkroniseres mellom systemene


 

Kl. 14:30 - Sesjon D

Sesjonskode: D1

Sesjonsnavn: Visma AO program

Beskrivelse: Visma har stor suksess med sin satsning på regnskapsbyrå bransjen. Vi deler våre erfaringer med salg av abonnementsbaserte Hybrid pakker til byråene og viser en tydelig produktstrategi. Hvordan kan vi sammen nå få byråene til å utnytte potensialet og få vekst på alle klienttjenestene vi nå kan tilby?

Sesjonskode: D2

Sesjonsnavn: Visma.net Financial og Visma.net Insight

Beskrivelse: "Beskrivelse: Visma.net Financial er kjernen i vår Visma.net satsning og vi gir deg en oppdatering på våre erfaringer, samt nye funksjoner og muligheter. Visma.net Insight nærmer seg leveranse, og vi lanserer vår pilotperiode med å vise mulighetene som ligger i løsningen for dashbord med  KPI'er mot Visma.net tjenester, i første omgang mot Visma.net Financial."

 

Sesjonskode: D3

Sesjonsnavn: Hva må til for å bli en god SuperOffice-selger

Beskrivelse: Er det annerledes å selge SuperOffice Online vs On Premise? Er kundene annerledes? Hvordan selges tjenester inn? Her vil du få nyttig opplæring som gjør deg godt rustet til å selge SuperOffice Online.

Sesjonskode: D4

Sesjonsnavn: Visma Document Center

Beskrivelse: Visma Document Center er mer aktuelt enn noen gang. At stadig flere tar i bruk e-faktura øker effektiviseringsmulighetene med VDC enormt. Dette er et av fokusområdene i denne sesjonen. Du får selvfølgelig siste nytt i Visma.net Approval og Mobile Manager, samt innsikt i våre fokusområder fremover.

Sesjonskode: D5

Sesjonsnavn: Visma Lønn med Visma.net Absence

Beskrivelse: Endelig, Visma.net Absence lanseres. Ferie og fraværshåndtering integrert med Visma Lønn i en klassisk hybridmodell. Ferie og fravær er noe alle bedrifter må forholde seg til, og det gjelder alle ansatte. Vi viser deg prosessflyten fra registrering til rapportering.

Sesjonskode: D6

Sesjonsnavn: Data Model Extension (DME) for Visma Business

Beskrivelse: Med DME har vi nå muligheten til å utvide Visma Business med brukerdefinerte felter og tabeller. DME ble lansert på summit i fjor i en pilotfase. DME er nå offisielt tilgjengelig for alle, og vi gir deg våre erfaringer og ser også på mulighetene for å benytte DME sammen med VBS, Visma Business sitt API.


 

Kl. 15:45 - Sesjon E

Sesjonskode: E1

Sesjonsnavn: Visma Aktivering og Migrasjon Program

Beskrivelse: Migrasjonsprogrammet er migrasjoner satt i system. Visma tar et helt annet eierskap til migrasjonsprosesser enn tidligere, og vi deler våre tanker og erfaringer med blant annet migrasjonsprosjektet, fra Travel til Expense. Det samme gjelder aktivering av tjenester som kunder har kjøpt men ikke tatt i bruk. Her jobber vi nå på en helt annen måte enn tidligere, men en spennende arbeidsdeling mellom oss og partnerne.

Sesjonskode: E2

Sesjonsnavn: Visma.net Logistics

Beskrivelse: Visma.net Logistics er herved lansert. Vi deg en innføring i hvordan grunnleggende logstikkeprosesser løses i Visma.net Logistics. Vi deler våre erfaringer fra pilotkunder i Norge og Sverige. Med Visma.net Logistics åpner det seg helt nye markeder for vår Visma.net satsning.

Sesjonskode: E3

Sesjonsnavn: Sats på Service! Motivasjon - Produktforståelse - Prosessforståelse

Beskrivelse: Kundeservice er viktigere enn noen gang, og i denne sesjonen skal du få mer kunnskap og motivasjon for å selge dette fantastiske verktøyet som virkelig gir deg kontroll på kundehenvendelser.

Sesjonskode: E4

Sesjonsnavn: Nye formater for betalingsformidling = store muligheter

Beskrivelse: Oktober 2016 innføres det i Norge helt nye formater for betalingsformidling. (SEPA/ISO 20022). Dette påvirker de fleste av våre kunder, og det påvirker funksjonene for betalingsformidling/remittering på tvers av alle våre økonomisystemer. Visma.net Autopay er allerede tilpasset de nye formatene. Her er vi deg innsikt i hva endringene innebærer og konsekvensene for våre ERP systemer, våre partner og våre kunder.

Sesjonskode: E5

Sesjonsnavn: Full fart på e-faktura med Visma.net AutoInvoice

Beskrivelse: Vi opplever en fantastisk vekst på antall e-fakturaer som går via AutoInvoice, men det utgjør fortsatt en liten del av det totale faktura volumet i Norge. Hva gjør vi for øke andelen? Vil regjeringen innføre obligatorisk efaktura for norske bedrifter? Vi gir deg siste nytt på e-faktura/AutoInvoice fronten, og ikke minst lanserer vi B2C i AutoInvoice (B2C = støtte for e-faktura til privatpersoner, rett i nettbanken)

Denne sesjonen gjentas i F5

Sesjonskode: E6

Sesjonsnavn: VUD (Visma User Directory)

Beskrivelse: De større kundene og regnskapskontorene etterlyser enklere og bedre brukeradministrasjon. Vårt svar på oppgaven er VUD. VUD 10 omfatter nå alle våre kjerneprodukter, inkludert Visma Document Center. Her får du en praktisk gjennomgang og "best practices" for VUD som en felles brukeradministrasjon i en komplett Visma løsning.


 

Kl. 16:45 - Sesjon F

Sesjonskode: F1

Sesjonsnavn: Visma.net program

Beskrivelse: Visma.net programmet er et komplett partnerprogram for de som skal levere Visma.net, med Visma.net Financial som økonomisystem. Vi gir deg status på Visma.net og det stadig voksende tjeneste tilbudet. Vi lanserer nye tjenester, nye pakker og nye priser, og vi deler våre erfaringer fra markedet.

Sesjonskode: F2

Sesjonsnavn: Visma Severa og roadmap for timeløsninger fra Visma

Beskrivelse: Markedet for timeregistrering og prosjektstyring er fortsatt et stort potensiale. Visma Severa har sin klare målgruppe, og vi gir deg status, nyheter og veien videre for Visma Severa. Gir lanserer den nye mobilløsningen og nye integrajoner med våre ERP løsninger. Innedningsvis vil vi også se på roadmap for de andre timeregistreringsløsningene som er på vei fra Visma.

Sesjonskode: F3

Sesjonsnavn: Et innblikk i hverdagen hos en stor SuperOffice Online kunde

Beskrivelse: Kan en bedrift med over 100 ansatte bruke SuperOffice Online? Hva kreves?
Visma Software benytter Sales, Marketing & Service i flere avdelinger + integrasjoner. Hvilke erfaringer har vi? Bruk oss som referanse!

 

Sesjonskode: F4

Sesjonsnavn: Visma Finale Avstemming

Beskrivelse: Vi lanserer nå Visma Finale Avstemming som vår primær løsning inne funksjonsområdet avstemming. Vi har flere hundre kunder som allerede bruker løsningen, deriblant mange store regnskapskontorer. I denne sesjonen får du en praktisk gjennomgang av løsningen, priser, migrasjon fra eldre løsninger, og videre utviklingsplaner.

Sesjonskode: F5

Sesjonsnavn: Full fart på efaktura med Visma.net AutoInvoice

Beskrivelse: Vi opplever en fantastisk vekst på antall e-fakturaer som går via AutoInvoice, men det utgjør fortsatt en liten del av det totale faktura volumet i Norge. Hva gjør vi for øke andelen? Vil regjeringen innføre obligatorisk efaktura for norske bedrifter? Vi gir deg siste nytt på e-faktura/AutoInvoice fronten, og ikke minst lanserer vi B2C i AutoInvoice (B2C = støtte for e-faktura til privatpersoner, rett i nettbanken)

Denne sesjonen er den samme som den som E5.

Sesjonskode: F6

Sesjonsnavn: Visma.net Integrations

Beskrivelse: Visma.net Integrations er Visma.net sitt API. Mulighet for integrasjon er et viktig funksjonsområde i Visma.net og et viktig forretningsområde for våre partnere. Her gir vi deg innsikt i mulighetene, hvordan det virker, praktiske eksempler og rammeverket rundt.