bWise logo

Utviklingstjenester

Implementasjonstjenester/utvikling av løsninger
For å skape nytte for våre kunder er bWise sterkt involvert i selve realiseringen av BI-prosjektene

Vi leverer implementering av:

  • Qlik-utvikling for rask gevinstrealisering av eksisterende datakilder, enten dette er et datavarehus eller rett på fagsystemene
  • Integrerte budsjett- og planløsninger, enten man benytter rullende prognoser eller mer klassisk budsjettering
  • Fangst, sammenstilling og historisering av data, enten i form av et datavarehus eller mer direkte som en analyseløsning (ETL)
  • Datavarehus, både design og utvikling, ytelsesoptimering og kvalitetssikring. Fasetter er MDM og datakvalitet