bWise logo

Utviklingstjenester

Implementasjonstjenester/utvikling av løsninger
For å skape nytte for våre kunder er bWise sterkt involvert i selve realiseringen av BI-prosjektene

Vi leverer implementering av:

  • Qlik-utvikling for rask gevinstrealisering av eksisterende datakilder, enten dette er et datavarehus eller rett på fagsystemene
  • Integrerte budsjett- og planløsninger, enten man benytter rullende prognoser eller mer klassisk budsjettering
  • Fangst, sammenstilling og historisering av data, enten i form av et datavarehus eller mer direkte som en analyseløsning (ETL)
  • Datavarehus, både design og utvikling, ytelsesoptimering og kvalitetssikring. Fasetter er MDM og datakvalitet

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Portrett av en Visma konsulent