bWise logo

Forvaltning

Når en løsning er ferdig utviklet, testet og sjøsatt skal den forvaltes. Enten man vil eller ikke blir løsningen en del av miljøet som skal holdes à jour og i live. Mange driver egenforvaltning, men nå finnes det en mulighet for å gi bWise ansvaret for denne delen av løsningens livssyklus.

Forvaltning kan også dekke videreutvikling og små justeringer som ikke passer godt i et prosjektformat.

 

To piler i en syklus. Ikon. 

Hvorfor sette ut forvaltning til bWise?

 • Vi har egne, profesjonelle ressurser som etterser løsningen
 • Små utviklingsoppgaver, utvidelser og tilpasninger kan inkluderes
 • Det frigjør dine internressurser, slik at de kan fokusere på nyutvikling og verdiskaping
 • Du blir mindre sårbar, fordi flere kjenner løsningen. Personuavhengighet.
Tre personer. Ikon.
  
  
Tre personer. Ikon.

Hvorfor sette ut forvaltning til bWise?

 • Vi har egne, profesjonelle ressurser som etterser løsningen
 • Små utviklingsoppgaver, utvidelser og tilpasninger kan inkluderes
 • Det frigjør dine internressurser, slik at de kan fokusere på nyutvikling og verdiskaping
 • Du blir mindre sårbar, fordi flere kjenner løsningen. Personuavhengighet

Hva inngår?

 • Periodisk helsesjekk og ettersyn
 • Garantert tilgang til ressurser innen gitte frister, slik at vi kan videreutvikle løsningen sammen
 • Vi holder oss à jour på din installasjon og dine løsninger, slik at vi er raskt på saken når behovet melder seg
 • Redusert timepris ved uttak av ressurser
     
   
Helsekoffert. Ikon,