bWise logo

Forvaltning

Når en løsning er ferdig utviklet, testet og sjøsatt skal den forvaltes. Enten man vil eller ikke blir løsningen en del av miljøet som skal holdes à jour og i live. Mange driver egenforvaltning, men nå finnes det en mulighet for å gi bWise ansvaret for denne delen av løsningens livssyklus.

Forvaltning kan også dekke videreutvikling og små justeringer som ikke passer godt i et prosjektformat.

 

To piler i en syklus. Ikon. 

Hvorfor sette ut forvaltning til bWise?

 • Vi har egne, profesjonelle ressurser som etterser løsningen
 • Små utviklingsoppgaver, utvidelser og tilpasninger kan inkluderes
 • Det frigjør dine internressurser, slik at de kan fokusere på nyutvikling og verdiskaping
 • Du blir mindre sårbar, fordi flere kjenner løsningen. Personuavhengighet.
Tre personer. Ikon.
  
  
Tre personer. Ikon.

Hvorfor sette ut forvaltning til bWise?

 • Vi har egne, profesjonelle ressurser som etterser løsningen
 • Små utviklingsoppgaver, utvidelser og tilpasninger kan inkluderes
 • Det frigjør dine internressurser, slik at de kan fokusere på nyutvikling og verdiskaping
 • Du blir mindre sårbar, fordi flere kjenner løsningen. Personuavhengighet

Hva inngår?

 • Periodisk helsesjekk og ettersyn
 • Garantert tilgang til ressurser innen gitte frister, slik at vi kan videreutvikle løsningen sammen
 • Vi holder oss à jour på din installasjon og dine løsninger, slik at vi er raskt på saken når behovet melder seg
 • Redusert timepris ved uttak av ressurser
     
   
Helsekoffert. Ikon,

Kontakt oss 

Send oss en beskjed så tar vi kontakt med deg.

 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.

Portrett av en Visma konsulent