bWise logo

Forprosjekt

Mange har klare mål og et godt beskrevet prosjektmandat, slik at en BI-leveranse kan starte «rett på».

Allikevel: det viser seg også at forberedelser kan gi bedre resultat. Altså en bedre løsning, som er raskere og rimeligere, fordi prosjektets interessenter er mer samstemt. Visma bWise leverer primært i et smidig format – og også smidige prosjekter må starte et sted.

Piler i en syklus. Ikon.

Her er noe av det vi ser på i forprosjektene våre:

  • Mottakeranalyse – workshops med, og kartlegging av, de ulike brukerne og deres krav og forventninger
  • Nåsituasjon – hva gjør vi i dag? Hva er bra og dårlig? Brukeroppgaver og etablering av «fasit» slik at vi vet hvordan vi kan avstemme en ny løsning
  • Datakvalitet og behov for sammenstilling, kvalitetssikring og historikk utover hva fagsystemene selv kan gi
  • Prototyper slik at man kan se og kjenne på ny løsning
  • Planer og omfangsestimater, prosjektorganisering og ansvar
 
Person foran en tavle. Ikon.

 

  

Person foran en tavle. Ikon.

Her er noe av det vi ser på i forprosjektene våre:

  • Mottakeranalyse – workshops med, og kartlegging av, de ulike brukerne og deres krav og forventninger
  • Nåsituasjon – hva gjør vi i dag? Hva er bra og dårlig? Brukeroppgaver og etablering av «fasit» slik at vi vet hvordan vi kan avstemme en ny løsning
  • Datakvalitet og behov for sammenstilling, kvalitetssikring og historikk utover hva fagsystemene selv kan gi
  • Prototyper slik at man kan se og kjenne på ny løsning
  • Planer og omfangsestimater, prosjektorganisering og ansvar

Vi kaller forprosjektene våre for «Sprint-0», for dels er det planleggingsorientert, men det gir også ferdige og konkrete leveranser.

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent