bWise logo

Forprosjekt

Mange har klare mål og et godt beskrevet prosjektmandat, slik at en BI-leveranse kan starte «rett på».

Allikevel: det viser seg også at forberedelser kan gi bedre resultat, altså en bedre løsning, raskere og rimeligere, fordi prosjektets interessenter er mer samstemt. bWise leverer primært i et smidig format, og også smidige prosjekter må starte et sted.

Piler i en syklus. Ikon.

  

Her er noe av det vi ser på i forprosjektene våre:

  • Mottakeranalyse – workshops med, og kartlegging av, de ulike brukerne og deres krav og forventninger
  • Nåsituasjon – hva gjør vi i dag? Hva er bra og dårlig? Brukeroppgaver og etablering av «fasit» slik at vi vet hvordan vi kan avstemme en ny løsning
  • Datakvalitet og behov for sammenstilling, kvalitetssikring og historikk utover hva fagsystemene selv kan gi
  • Prototyper slik at man kan se og kjenne på ny løsning
  • Planer og omfangsestimater, prosjektorganisering og ansvar
 
Person foran en tavle. Ikon.

 

 

 

 

Person foran en tavle. Ikon.

Her er noe av det vi ser på i forprosjektene våre:

  • Mottakeranalyse – workshops med, og kartlegging av, de ulike brukerne og deres krav og forventninger
  • Nåsituasjon – hva gjør vi i dag? Hva er bra og dårlig? Brukeroppgaver og etablering av «fasit» slik at vi vet hvordan vi kan avstemme en ny løsning
  • Datakvalitet og behov for sammenstilling, kvalitetssikring og historikk utover hva fagsystemene selv kan gi
  • Prototyper slik at man kan se og kjenne på ny løsning
  • Planer og omfangsestimater, prosjektorganisering og ansvar

Vi kaller forprosjektene våre for «Sprint-0», for dels er det jo planleggingsorientert, men det gir også ferdige og konkrete leveranser.