Qlik Sense September 2017 – Hva er nytt?

September har passert og Qlik har sluppet siste versjon av Qlik Sense.

Hva er så nytt i denne releasen?

Waterfall

Qlik har i de siste releasene sluppet en del nye visualiseringer, i juni fikk vi Box Plot, Distribution Plot og Historgram som nye graftyper. I september har vi fått Waterfall-graf. Dette er en graftype som egner seg svært godt til vise hvilke elementer en totalsum faktisk består av, og hvordan den enkelte delsum har innvirkning på totalen. Tenkte scenarier vil være innen regnskap, hvor man enkelt kan få oversikt over hvordan årsresultatet kommer frem, eller innenfor salg, hvor man kan få et godt visuelt bilde av omsetning, kost og margin:  

 

Data transformering

Qlik har nå gjort det mulig å visuelt bygge opp datatransformasjoner som krever flere steg, uten at man må inn i script for å få til dette.

Et eksempel vil være at man i steg 1 beregner lønnsomhet som (pris – kost)/pris. Hvor ‘pris’ og ‘kost’ er to felt i data man leser inn. I tillegg til å beregne ‘lønnsomhet’, ønsker man også å kategorisere verdier i dette feltet, det Qlik kaller ‘binning’. Dette kan man nå gjøre som et steg 2 i den samme prosessen, og f.eks si at verdier under 10% er i kategorien ‘Lav’, 10 – 30% i kategorien ‘Middels’ og alt annet i kategorien ‘Høy’.

Alt dette er det nå mulig å få til i Qlik Sense uten å måtte redigere noe script.

Qlik Sense app for mobil

Qlik har nå en egen app for iOS, som gjør det mulig å jobbe offline med analyse i modeller man har tatt med seg.

Dette vil være svært nyttig for de som har behov av å jobbe videre med data og analyse på f.eks fly og andre steder uten god nettilgang, eller bare for å ta med seg relevante data ut i et kundemøte.  

Dynamiske labels

Dette er trolig den forbedringen flest utviklere har ventet på i Qlik Sense. Nå kan man sette opp labels i Master Data Items, Dimensions og Expressions som uttrykk.

Det betyr at f.eks kolonneoverskrifter i en tabell kan endre navn basert på valg brukere gjør. I en regnskapsløsning vil man kunne vise valgt periode som en del av kolonneoverskriften for de ulike kolonnene; Regnskap (jan-apr), Budsjett (jan-apr) o.s.v.

Andre forbedringer

Som alltid er det også flere andre forbedringer i en slik release. Vi har plukket ut de vi synes er mest interessante og gått i detaljer på disse.

Vi nevner allikevel også:

  •  Sentralisert logging. En administrator kan nå velge å sentralisere all logging i en egen PostgreSQL database.
  •  Forbedringer i NPrinting.
  •  Qlik Sense API har en rekke forbedringer.
  • Påbegynt et løp for å sertifisere extensions.

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.