Nytt fra Qlik Qonnections 2017


Årets Qlik Qonnections demonstrerte flere nye spennende muligheter med Qlik porteføljen, men det som kanskje var mest spennende og forfriskende var energien og innovasjonen som ble demonstrert. Det har vært en del spørsmål og bekymring om hva som skjer med Qlik og hvordan de skal håndtere forandringer i markedet og internt, men de svarte godt for seg og viste ny glød og initiativ.
 
Noen av høydepunktene som ble demonstrert var:
 

Håndtering av Big Data

Istedenfor å dra alle data inn til et samlested så er  tanken fremover at man skal la data ligge der de er også heller få de forskjellige maskinene til å prate sammen effektivt med Big Data Indexing.
 

Qlik Sense Cloud

Qloud skal ikke tvinge deg til å ta et valg om å enten bruke kilder som ligger i skyen eller on premise, du skal kunne kombinere begge via managed services. Det gir blant annet muligheter til  mer komplette  løsninger og kunden har fortsatt et sted hvor man logger seg på for å nå sin Qlik løsning.
 

Offline Mobil

Nye muligheter for å bruke Qlik Sense offline på mobile enheter. Det blir mulig og koble seg på internett og laste ned det du trenger av en datamodell også ta med deg i offline modus. Når du logger deg på igjen og har kobling mot Qlik Sense så synkroniserer du og vil få ferske data inn i modellen igjen.
 

Extensions

Extensions gir mye muligheter I Qlik Sense og på  branch.qlik.com ligger det allerede en del bra extensions ute. Det kommer til å  komme et program hvor Qlik går igjennom extensions og gir dem et kvalitetsmerke og det kommer extensions support til cloud, iPad og nPrinting etter hvert.
 

Visual Data Preperation

Den visuelle data preparation muligheten i Qlik Sense har ikke vært veldig sterk hittil, men det jobbes stadig med og får fler og fler funksjoner. Nå kan man blant annet bruke kilder om  er scriptet og hentet via data manager sammen og gjøre flere ETL funksjoner med denne som å slå sammen to tabeller (concatenate), bedre på å gjenkjenne geografiske områder, skru av eller på data profiling og lage klasser og grupperinger.
 

QlikView Converter

Fler og fler kunder flytter fra QlikView til QlikSense så derfor har Qlik utviklet en QlikView konverter. GUI må fortsatt gjenbygges i QlikSense, men QlikView Converter hjelper til med å gjøre dette enklere ved å blant annet flytte script, måltall, dimensjoner  og ferdige visualiseringer for deg inn i en Qlik Sense applikasjon. Du finner den i Developer Hub dersom du vil prøve den ut med en eksisterende QlikView applikasjon.

 

Visualiseringer

Det  er allerede nye visualiseringer som kommer i Qlik Sense Juni 2017 og andre muligheter for å forandre på visualiseringene. De nye visualiseringene nå er distribution plot, histogram og boxplot og legg merke til nye muligheter med fargelegging i Master Items i Qlik Sense Juni 2017.
 
Det er  noen  av høydepunktene fra Qonnections 2017 og det er god grunn til  å følge med på oppdateringene som kommer. De er nå annonsert at det skal komme nye versjoner hver tiende uke og navn standarden er nå f.eks Qlik Sense Juni 2017 istedenfor Qlik Sense 4.0