bWise logo

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspilet mellom eier, styret og bedriftens ledelse.

Informasjonen er livsblodet i organisasjonen. Likevel strever mange virksomheter med å frembringe riktig informasjon til rett person i rett tid, slik at de kan fatte riktige beslutninger.

Når man får kanalisert informasjonen riktig, blir det ikke bare et virkemiddel for å få forberet muligheten til å ta beslutninger, det blir også et middel for å kommunisere og samle seg rundt forretningens strategi. Dette gjør man ved å overvåke og analysere kritiske målefaktorer og mål via dashboards, scorecards og varslinger. Man kan følge med på virksomhetens resultater, forstå forretningsdriverne, lede virksomheten og i bunn og grunn forbedre virksomhetens resultater.

Virksomhetsstyring består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak.

Virksomhetsstyring omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom årlige gjentagende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Intern kontroll må være en integrert del i virksomhetsstyringen.

En rekke verktøy og prosesser støtter opp under god virksomhetsstyring. En ting bWise har fokusert på i tillegg til gode verktøy for analyse og rapportering, budsjettering og planlegging, er gode verktøy for håndtere strategi, KPI’er og oppfølging av mål. Et slikt ledelsesverktøy er Strategy Orchestrator.

En mann som leser en business avis

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspilet mellom eier, styret og bedriftens ledelse.

En mann som leser en business avis

Informasjonen er livsblodet i organisasjonen. Likevel strever mange virksomheter med å frembringe riktig informasjon til rett person i rett tid, slik at de kan fatte riktige beslutninger.

Når man får kanalisert informasjonen riktig, blir det ikke bare et virkemiddel for å få forberet muligheten til å ta beslutninger, det blir også et middel for å kommunisere og samle seg rundt forretningens strategi. Dette gjør man ved å overvåke og analysere kritiske målefaktorer og mål via dashboards, scorecards og varslinger. Man kan følge med på virksomhetens resultater, forstå forretningsdriverne, lede virksomheten og i bunn og grunn forbedre virksomhetens resultater.

 

Virksomhetsstyring består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak.

Virksomhetsstyring omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom årlige gjentagende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Intern kontroll må være en integrert del i virksomhetsstyringen.

En rekke verktøy og prosesser støtter opp under god virksomhetsstyring. En ting Visma bWise har fokusert på i tillegg til gode verktøy for analyse og rapportering, budsjettering og planlegging, er gode verktøy for håndtere strategi, KPI’er og oppfølging av mål. Et slikt ledelsesverktøy er Strategy Orchestrator.

Våre verktøy


 

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.