bWise logo

bWise Analytics for Regnskapsanalyse

FRA RÅDATA TIL INNSIKT PÅ 1-2-3

bWise Analytics gir deg en ferdig QlikView analytisk modell. Både rapporter, analyser og ad-hoc spørringer er inkludert. Grunndata blir lest inn via bWise Connect, eller fra en annen kilde.

En penn og en kalkulator ligger over et ark med regnskap

INNHOLD:

 • Dynamisk støtte for kontoplaner med struktur
 • Organisasjonsstruktur/ansvarssted/prosjekt
 • Bilagene på transaksjonsnivå
 • Summering på alle nivåer
 • Tilgangsinformasjon og rettighetsstyring
 • Reell mot budsjett/prognose
 • Periode og hittil i år, hittil i fjor, samme periode i fjor osv
 • Trend, avvik, likviditet
 • Dashboard med drilldown til bilag
 • Støtte for å se innscannet bilag rett i løsningen
 • Støtte for budsjettprosessen og oppfølging
Regnskapsanalyse1
Regnskapsanalyse2

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Portrett av en Visma konsulent