bWise logo

bWise Analytics for HR-analyse

FRA RÅDATA TIL INNSIKT PÅ 1-2-3

bWise Analytics gir deg en ferdig QlikView analytisk modell. Både rapporter, analyser og ad-hoc spørringer er inkludert.

Grunndata blir lest inn via bWise Connect, eller fra en annen kilde.bWise analytics logo

INNHOLD:

  • Ansattoversikt
  • Sykefravær (med fordeling på kort- og langtidsfravær)
  • Overtid
  • Ferie, inkludert ulike kvoter
  • Organisasjonsstruktur med historikk
  • Tilgangsstyring
  • Dashboard med nøkkeltall for den enkeltes avdeling
  • Summering, drilldown
  • Periode og hittil i år, hittil i fjor, samme periode i fjor osv.

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Portrett av en Visma konsulent