bWise logo

Egenutviklede rammeverk

bWise Analytics er en samling av analytiske modeller utviklet av bWise basert på erfaring fra 140 kunder og mange hundre prosjekter. De gir deg gode og justerbare maler for et analyseområde.
Både rapporter, analyser og ad-hoc spørringer er inkludert. Grunndata blir lest inn via bWise Connect, eller fra en annen kilde.

Våre egenutviklede rammeverk


 

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Portrett av en Visma konsulent