bWise logo

Dyp analyse

Dyp analyse er et relativt bredt samlebegrep på analytisk funksjonalitet som skiller seg litt fra «tradisjonell» analyse. Der hvor tradisjonell analyse oftest retter seg mot rapportering og analyse av historiske data, er dyp analyse mer fokusert på fremtiden og adferd. Begreper som «prediktiv analyse», «data mining»  og «maskinlæring» er alle eksempler på såkalt dyp analyse.

Alteryx logo med blå bakgrunn

Våre verktøy innen avansert analyse