bWise logo

Master Data Management

MDM er ikke et produkt, det er en livsstil. Eller mer presist, MDM bør støttes av tilpasset teknologi, men krever at man har struktur og prosess på plass for å opprette, vedlikeholde og benytte riktig informasjon på riktig sted.

Mange av de andre disiplinene som beskrives på våre nettsider bidrar til å mestre gode MDM-løsninger, for eksempel Datakvalitet/Datavask, Dataintegrasjon og Metadata.

bWise tilbyr både verktøy og kompetanse for å bistå med MDM-prosjekter, fra kartlegging og rådgivning til gjennomføring og utvikling.

Prosessdiagram i en syklus for Master Data Management. Foto.

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Portrett av en Visma konsulent