bWise logo

Master Data Management

MDM er ikke et produkt, det er en livsstil. Eller mer presist, MDM bør støttes av tilpasset teknologi, men krever at man har struktur og prosess på plass for å opprette, vedlikeholde og benytte riktig informasjon på riktig sted.

Mange av de andre disiplinene som beskrives på våre nettsider bidrar til å mestre gode MDM-løsninger, for eksempel Datakvalitet/Datavask, Dataintegrasjon og Metadata.

bWise tilbyr både verktøy og kompetanse for å bistå med MDM-prosjekter, fra kartlegging og rådgivning til gjennomføring og utvikling.

Prosessdiagram i en syklus for Master Data Management. Foto.

Kontakt oss i bWise

Send oss en beskjed så tar vi kontakt med deg.

Portrett av en bWise konsulent