bWise logo

Qlik NPrinting logo


 En avansert rapporterings- og distribusjonsløsning

Qlik NPrinting er en modul for rapportgenerering og distribusjon av statiske rapporter, samt automatisering av disse jobbene. Den sørger for at de riktige medarbeiderne får riktig informasjon til riktig tid. Qlik NPrinting baserer rapportene på data fra QlikView eller Qlik Sense, hvor dataintegritet ivaretas, og støtter såkalt betinget rapportering. Dette gjør at rapporter i valgfritt format også kan sendes basert på hendelser i datagrunnlaget. For eksempel ved overtredelse av definerte terskler.

Du velger selv om du vil lage rapportene i MS Office, html eller i NPrinting sin egen Pixel-Perfect Editor.

  

Hovedegenskaper

  • Utvikling av rapporter med innhold fra QlikView og Qlik Sense-modeller i MS Office eller egen Pixel-Perfect Editor
  • Wizards for rask opprettelse av rapporter, grafer, m.m.
  • Eksport til en rekke formater bl.a. Excel, PowerPoint, HTML og XML
  • Innebygget distribusjonsmotor for publisering via epost eller til nettside
  • Arkiverer kopier av alt som er produsert
  • Sertifisert for bruk sammen med QlikView og Qlik Sense

Visma bWise QMC Connector for Nprinting

Vi i Visma bWise har utviklet en NPrinting Connector som gir sømløs integrasjon mellom QlikView sitt Management Console (QMC) og NPrinting. Denne ligger tilgjengelig på Qlik Market. Connectoren lar deg som administrator inkludere NPrinting-jobber sammen med vanlige oppdatering- og distribusjonsjobber i QMC. Ved å ta i bruk denne nyvinningen kan du administrere og sette opp alt fra QMC, og slipper todelt administrasjon. Connectoren gjør QMC synkron med NPrinting, noe som gjør at en QMC-jobb ikke avslutter eller går videre før NPrinting har kjørt ferdig. Kjørestatistikk og inklusive eventuelle feilmeldinger lagres slik at dette kan følges opp.

Ta kontakt med din kontaktperson hos Visma bWise dersom du ønsker å vite mer!

Prosesskart med stegene for Qlik Nprinting

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent